CGI tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluita energia- ja vesitoimialoille. Meillä on kokeneita energiatoimialan asiantuntijoita, jotka ymmärtävät asiakkaiden ja Suomen toimialan paikallisia haasteita. CGI:llä on myös laaja kokemus erilaisista energiamarkkinoista globaalisti ja olemme rakentaneet pitkäaikaisia asiakassuhteita maailman suurimpien toimijoiden kanssa. Tiiviin yhteistyön myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat varmistamaan liiketoiminnan kasvun ja menestyksen.

Johtavat alan toimijat keskittyvät entistä enemmän asiakaskeskeisempään liiketoimintamalliin ja operatiivisen tehokkuuden maksimointiin. Kilpaillussa markkinassa menestyminen edellyttää innovatiivisia ratkaisuja ja asiakkaan asettamista aidosti keskiöön. Edistykselliset teknologiat luovat jatkuvasti mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä paremman palvelun tuottamiseen. Teknologian avulla pystytään myös toteuttamaan parannuksia, joilla leikataan kustannuksia, tuotetaan kilpailuetua, varmistetaan sääntelyn noudattaminen, lisätään turvallisuutta ja reagoidaan ilmastonmuutokseen.

Siirryimme datahub-aikaan 21.2.2022

Fingrid valitsi järjestelmän toimittajaksi CGI:n 

Fingridin datahub-projektissa luodaan keskitetty mittaus-, sähkönkäyttöpaikka- ja asiakastietovarasto. Näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa vaihtaa sähkönmyyjää. 

”Energia-ala on suuressa murroksessa tulevien vuosien aikana. Olemme matkalla kohti puhdasta ja varmaa markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Datahubilla on sähkömarkkinoiden uudistuessa hyvin merkittävä rooli. Sen kautta välitetään laajasti sähkömarkkinatietoa. Laadukas ja huolella toteutettu järjestelmä mahdollistaa toimivat sähkön vähittäismarkkinat Suomeen.” 

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Datahub Oy:n toimitusjohtaja.