CGI tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluita energia- ja vesitoimialoille. Meillä on kokeneita energiatoimialan asiantuntijoita, jotka ymmärtävät asiakkaiden ja Suomen toimialan paikallisia haasteita. CGI:llä on myös laaja kokemus erilaisista energiamarkkinoista globaalisti ja olemme rakentaneet pitkäaikaisia asiakassuhteita maailman suurimpien toimijoiden kanssa. Tiiviin yhteistyön myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat varmistamaan liiketoiminnan kasvun ja menestyksen.

Johtavat alan toimijat keskittyvät entistä enemmän asiakaskeskeisempään liiketoimintamalliin ja operatiivisen tehokkuuden maksimointiin. Kilpaillussa markkinassa menestyminen edellyttää innovatiivisia ratkaisuja ja asiakkaan asettamista aidosti keskiöön. Edistykselliset teknologiat luovat jatkuvasti mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä paremman palvelun tuottamiseen. Teknologian avulla pystytään myös toteuttamaan parannuksia, joilla leikataan kustannuksia, tuotetaan kilpailuetua, varmistetaan sääntelyn noudattaminen, lisätään turvallisuutta ja reagoidaan ilmastonmuutokseen.

Siirryimme datahub-aikaan 21.2.2022

Fingrid valitsi järjestelmän toimittajaksi CGI:n 

Fingridin datahub-projektissa luodaan keskitetty mittaus-, sähkönkäyttöpaikka- ja asiakastietovarasto. Näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa vaihtaa sähkönmyyjää. 

”Energia-ala on suuressa murroksessa tulevien vuosien aikana. Olemme matkalla kohti puhdasta ja varmaa markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Datahubilla on sähkömarkkinoiden uudistuessa hyvin merkittävä rooli. Sen kautta välitetään laajasti sähkömarkkinatietoa. Laadukas ja huolella toteutettu järjestelmä mahdollistaa toimivat sähkön vähittäismarkkinat Suomeen.” 

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Datahub Oy:n toimitusjohtaja. 

Group of joyful people - Datahub is live

Sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto astui uuteen aikakauteen – Datahub onnistuneesti käyttöön

Helsinki, 21.02.2022 - Sähkön vähittäismarkkinoilla saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub, otettiin onnistuneesti käyttöön 21. 2. 2022. Datahubia on rakennettu viime vuodet tiiviissä yhteistyössä sähkön vähittäismarkkinoilla toimivien yhtiöiden ja järjestelmätoimittajien kanssa. Se keskittää yhteiseen järjestelmään tiedot noin 3,8 miljoonasta sähkön käyttöpaikasta, ja ...
Käsi pitelee puhelinta, jonka ruudulla näkyy kodin energiankulutus

Fingrid ja CGI kehittävät Datahubia mahdollistamaan uudenlaiset energiayhteisöt ja aurinkoenergian joustavamman hyödyntämisen 2023

09.06.2021 - Fingrid kehittää yhdessä CGI:n kanssa sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää datahubia. Vuonna 2023 valmistuvien uudistuksien ansiosta esimerkiksi taloyhtiöt voivat perustaa energiayhteisöjä, jotka mahdollistavat aurinkoenergian hyödyntämisen asuntojen sähköntarpeissa aiempaa joustavammin. Lisäksi toteutetaan siirtymä vartin tasejaksoon, jotta energian tuotannon ja kulutuksen tasapainotus toimisi ...