Liikenteessä tarvitaan uusia ratkaisuja, joiden kilpailukyvyn muodostavat saumaton palvelukokemus sekä palveluiden yhdistettävyys ja optimoitavuus. Tuotamme liikenteen palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa suunnitteluvaiheesta alkaen. 

Toimintamme keskiössä on laaja-alainen liikenteen sekä logistiikan toimialanäkemys. Asiakkaitamme ovat muun muassa Finnair, HSL, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Matkahuolto, Posti, VR sekä Väylävirasto.

Liikenteen voittavat palvelut syntyvät ekosysteemeissä

Ilmastonmuutos, liikenteen lisääntyminen, kaupungistuminen sekä kasvavat vaatimukset palvelukokemukselle luovat liikenteen palveluille uudet raamit. Tulevaisuuden liikenteen palvelut eivät synny yksin, vaan useiden toimijoiden yhteistyöllä.  

Toimiva ekosysteemi nojaa ennen kaikkea sujuvaan datan jakamiseen eri toimijoiden kesken. Mahdollistamme ekosysteemien sekä monimuotoisten liikkumisen palveluiden muodostumisen Suomen liikenteen kentässä uudenlaisen alustaratkaisun keinoin.

liikenne-ja-logistiikka-ekosysteemi

Optimoidut kuljetusketjut mahdollistavat logistiikan tehokkuuden

Suomi on pitkien välimatkojen maa, jonka erityispiirteenä on asutuksen keskittyminen kasvualuille sekä laajat harvaanasutut alueet. Tavaraa kulkee kiihtyvällä tahdilla ja olemme uuden haasteen edessä; kuinka saamme logistiikan toimimaan tehokkaasti, vähäpäästöisesti ja saavuttamaan asiakkaat myös kaupunkien ulkopuolella. Onnistuminen vaatii uudenlaisia keinoja ja palvelurakenteita myös tavaraliikenteessä.

IT4Cargo kuljetusketjujen hallintaan ja tullaukseen

CGI:n IT4Cargo yhdistää kuljetusyritysten liiketoiminnan ja logistiikan prosessit sekä kansainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten tulliasioinnin yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää

Liikenne-ja-logistiikka-it4cargo

 


 

finavia-strateginen-paikkatietokonsultointi-text

Finavian paikkatiedon hallinnan strategia sai siivet 

Konsultoimme asiakasta paikkatiedon strategiasta ja rakensimme konkreettisen toimintasuunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi yhteistyössä asiakkaan kanssa.

transportation-city-speed-efficiency

Helsingin bussiliikenne johtaa herkällä kaasulla

Autoimme Helsingin bussiliikennettä pääsemään käsiksi tarkempaan, linja- ja kuljettajakohtaiseen tietoon.

MacGregor-laiva-on-lastattu-alykkaasti

Laiva on lastattu älykkäästi

MacGregor parantaa merikuljetusten turvallisuutta tekoälyn avulla. 

Matkahuolto-verkkokauppa

Verkkokauppa haastoi Matkahuollon

Asiakas voi seurata mobiililaitteestaan tilaamansa paketin kulkua mistä maankolkasta tahansa kohti paikallista toimipistettä.

SOK-IT4Cargo

SOK tehosti tuonnin ja viennin prosessejaan

CGI:n IT4Cargo mahdollisti SOK-yhtymän tehokkaan kuljetusten suunnittelun luomalla ostotilauksista kuljetustilauksia ja mahdollistamalla kuljetustilausten mukaisen kuorman suunnittelun.

Road Analytics

Tieverkon tilanteen analysointi kuvantunnistuksen avulla

Pilotoimme Väyläviraston kanssa työkalua tiestöstä otettujen kuvien sisällön tunnistamiseen.