Autamme liiketoiminta- ja IT-johtajia määrittelemään ja luomaan  suunnitelmia, joilla vastataan muutokseen ja toteuttamaan ne siten, että ne luovat pitkän aikavälin arvoa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti sekä asiakkaille- ja sidosryhmille .

Liikkeenjohdon konsulttimme auttavat yhdistämään strategian, kulttuurin, prosessit, ihmiset ja teknologian ketteryyttä, innovointia ja dataa hyödyntäen.

Strategiakonsultointi 

Varmista menestys muuttuvassa maailmassa

Luo strategia, jolla vastataan muutokseen ja rakennetaan pitkän aikavälin taloudellista, inhimillistä ja yhteiskunnallista arvoa – asiakasarvoa unohtamatta.

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä perinteiset ennusteisiin pohjaavat strategiset mallit eivät tunnista tulevia markkinamahdollisuuksia riittävän nopeasti tai laajasti. Markkinajohtajat yhdistävätkin menestyksekkäästi pitkän aikavälin strategian kykyyn reagoida nopeasti kasvuun ja sopeutua ketterästi muuttuviin tilanteisiin. 

Autamme asiakkaitamme ottamaan rohkeasti seuraavat askeleet ja hyödyntämään muutoksen tuomat mahdollisuudet luomaan kilpailuetua digitalisaation hyödyntäjinä. Annamme työkalut, joilla edistää nopeampaa näkemyksiin pohjautuvaa, asiakas- ja asiakastarvelähtöistä päätöksentekoa. 

Muutosjohtaminen

Investointi muutosjohtamiseen maksaa itsensä tuloksina takaisin

Muutoksilla tavoiteltu hyöty konkretisoituu vasta kun organisaatio, prosessit ja ihmiset on saatu mukaan.

Toimimme oppaananne muutosmatkalla varmistaen positiivisen lopputuloksen työntekijät sitouttamalla ja tuottavuuteen panostamalla sekä ihmiskeskeiseen johtamismalliin keskittyen. Hyödynnämme suunnittelu- ja kulttuurinmuutosmenetelmiä, jotka sekä osallistavat ja aktivoivat työntekijöitä että tukevat mukautuvan ja ketterän, digivalmiin organisaation luomisessa.

Lue lisää muutosjohtamisesta

Ydintoimintojen tehostaminen

Uudista toimintoja, kehitä asiakaskokemusta, edistä huippuosaamista 

Ota askeleet kohti asiakaskeskeisempää organisaatiota ja osallistavampaa yrityskulttuuria. 

Ydintoimintojen tehostaminen on avainasemassa yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Tämä saavutetaan tyypillisesti prosessien digitalisoinnilla, automaatiolla ja resurssien tehokkaammalla käytöllä.

Tehostetut ydintoiminnot vähentävät virheitä, nopeuttavat toimintoja ja säästävät resursseja. Lopputuloksena on joustavampi ja reaktiivisempi organisaatio, joka pystyy paremmin vastaamaan markkinoiden ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Teknologiakonsultointi

Johda digitaalisilla innovaatioilla ja varmista tuloksellisuus

Teknologiakonsultointi yhdistää teknologiset innovaatiot ja liiketoiminnan tavoitteet auttaen organisaatioita kehittämään toimintaansa, tehostamaan prosessejaan ja saavuttamaan kilpailuetua.

Teknologiakonsulttimme auttavat navigoimaan usein monimutkaisessakin teknologiamaisemassa, saavuttamaan kilpailuetua ja sopeutumaan muuttuviin markkinoihin. 

Autamme optimoimaan teknologia- ja tietoturvainvestointeja sekä keskittymään tekemiseen, joka johtaa kilpailukykyisiin tuloksiin ja pitkän aikavälin kestävään kasvuun.

Tekoälyn vastuullinen käyttö

Tekoälyn vastuullinen käyttö on sekä eettinen että liiketoiminnallinen välttämättömyys

Tekoälyn vastuullisessa käytössä on pohjimmiltaan kyse perusperiaatteiden määrittämisestä, käytön hallinnoinnista sekä näiden käytäntöön viemisestä. Vastuullisella käytöllä varmistetaan, että hankkeista saatavat tulokset ja tuotokset ovat turvallisia ja luotettavia.

Tutustu tekoälyn vastuulliseen käyttöön

 

Menesty muutoksessa | Lataa muutosjohtajan opas

Menesty muutoksessa! Lataa muutosjohtajan opas

Elämme jatkuvan muutoksen keskellä, ja silti valtaosa muutoshankkeista epäonnistuu. Kokosimme oppaan, jonka luettuasi osaat välttää karikot ja ymmärrät, mitkä ovat onnistuneen muutoshankkeen kulmakivet.

Asiantuntijamme ovat apunanne muutosmatkalla

Lähtökohta on aidosti ymmärtää yrityksenne nykytila, muutostarve sekä päähaasteet. Asiantuntijamme auttavat toimintojen kehittämisessä ja muutosten läpiviemisessä eri toimialoilla sekä organisaatiotasoilla – koko henkilöstön huomioiden. Aidoissa arjen tilanteissa testatut toimeenpanomallimme auttavat siirtymään puheista tekoihin ja strategioista tuloksiin.

Lue lisää muutosjohtamisesta ja sen liiketoimintahyödyistä

"CGI are really good at understanding us; they adapted well to our context, which is very political. We had a lot of changes to our internal organization, and they adapted well to these changes." - Globaaliin IDC MarketScape -arviointiin haastateltu CGI:n asiakas.


Forbes on nimennyt CGI:n yhdeksi maailman parhaista liikkeenjohdon konsulttiyrityksistä. Lue lisää

Forbes names CGI as one of ‘World’s Best Management Consulting Firms’ for 2023

 

Konsultointi luo lisäarvoa 

Autamme tunnistamaan ja valitsemaan suunnan kohti haluttua muutosta ja työskentelemme yhdessä kanssanne matkan joka vaiheessa. Toimintaamme ohjaavia ja asiakasarvoa tuovia tekijöitä ovat: 

Laaja toimialaosaaminen ja -kokemus

Syvällinen toimialatietämys ja -kokemus auttaa meitä tunnistamaan markkinamahdollisuutenne. Tiiviissä yhteistyössä suunnittelemme merkityksellisen strategian, joka yhdistää pitkän aikavälin tavoitteet sekä ketterän päätöksenteon ja toiminnan.  Autamme ratkaisemaan liiketoimintahaasteet ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteet!

Tiiviis yhteistyö

Työskentelemme tiiviisti rinnallanne tunnistaaksemme ja hyödyntääksemme organisaationne ja osaajienne maksimaalisen potentiaalin. Liiketoimintakonsulttimme auttavat suunnittelemaan ja rakentamaan joustavia ja kestäviä liiketoiminta- ja toimintamalleja.  Tarjoamme myös kriittistä muutoksenhallintaa, joka mahdollistaa digitaalisen menestyksesi. 

Luotettava kumppanuus

Luotettavina neuvonantajina tarjoamme liiketoiminnan näkemyksiä, johtajuutta ja innovaatioita, joita tarvitaan sellaisen ihmiskeskeisen organisaation rakentamiseen, joka yhdistää kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan, teknologian ja kulttuurin edistääkseen suorituskykyänne. Ideoimme, iteroimme ja toteutamme yhdessä muutosmatkanne kaikissa vaiheissa.

End-to-end-kyvykkyys

Hyödyntämällä täysimääräisesti end-to-end-kyvykkyyttämme autamme päätöksentekijöitä tulkitsemaan ja arvioimaan uusimpia teknologiatrendejä, edistämään innovaatioita ja luomaan kilpailuetua digitalisaation edelläkävijänä.

Yhteistyössä parempaa maailmaa luomassa 

Päämääränämme on toimia pitkäaikaisena, luotettavana neuvonantajana asiakkaillemme ja tarjota oivalluksia, joiden avulla luodaan vankka perusta kasvulle ja arvontuotannolle. Oheisella videolla on esimerkkejä oivalluksista, jotka auttavat asiakkaitamme kiihdyttämään liiketoimintansa kasvua.

Mistä haluat aloittaa?

Toimimme organisaatiosi asiantuntijakumppanina. Autamme alkuun ja kehittämään toimintaa esimerkiksi näillä ajankohtaisilla osa-alueilla:

Asiakkaamme luottavat meihin

Muun muassa näin olemme auttaneet asiakkaitamme eri toimialoilla kehittämään toimintaansa ja tuottamaan arvoa omille asiakkailleen ja sidosryhmilleen:

Tutustu tarkemmin asiantuntijapalveluihimme

Dataohjattu liiketoiminta

Tutustu

Hyperautomaatio

Tutustu

IT-palvelut

Tutustu

Ketterät menetelmät

Tutustu

Muutosjohtaminen

Tutustu

Muutoskonsultointi ja henkilöstöjohtaminen

Tutustu

Paikkatieto

Tutustu

Palvelumuotoilu

Tutustu

Pilvipalvelut ja hybridi-IT

Tutustu

Strategiakonsultointi ja digitiekartta

Tutustu

OKR - Strategian toteuttamisen ja tavoitejohtamisen malli

Tutustu

Tekoälyn vastuullinen käyttö

Tutustu

Tiedolla johtaminen

Tutustu

Tietoturvakonsultointi

Tutustu

Opas liiketoimintakonsulteiltamme

Staattinen strategia on kuollut!

Lue liiketoimintakonsulttiemme tekemästä oppaasta menestyskonseptista, joka rakennetaan yhdistämällä asiakaskokemus, liiketoiminta ja digitalisaatio.

Lataa opas

Liikkeenjohdon konsultoinnin opas

 

 

 

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä.