Autamme yritys- ja IT-johtajia määrittelemään ja luomaan  suunnitelmia, joilla vastataan muutokseen ja toteuttamaan ne siten, että ne luovat pitkän aikavälin arvoa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti sekä asiakkaille- ja sidosryhmille .

Liikkeenjohdon konsulttimme auttavat yhdistämään strategian, kulttuurin, prosessit, ihmiset ja teknologian ketteryyttä, innovointia ja dataa hyödyntäen.

Liiketoimintastrategian uudistaminen

Luo strategia, jolla vastataan muutokseen ja rakennetaan pitkän aikavälin taloudellista, inhimillistä ja yhteiskunnallista arvoa – asiakasarvoa unohtamatta.

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä perinteiset ennusteisiin pohjaavat strategiset mallit eivät tunnista tulevia markkinamahdollisuuksia riittävän nopeasti tai laajasti. Markkinajohtajat yhdistävätkin menestyksekkäästi pitkän aikavälin strategian kykyyn reagoida nopeasti kasvuun ja sopeutua ketterästi muuttuviin tilanteisiin. 

Autamme asiakkaitamme ottamaan rohkeasti seuraavat askeleet ja hyödyntämään muutoksen tuomat mahdollisuudet luomaan kilpailuetua digitalisaation hyödyntäjinä. Annamme työkalut, joilla edistää nopeampaa näkemyksiin pohjautuvaa, asiakas- ja asiakastarvelähtöistä päätöksentekoa. 

Muutosjohtaminen

Hyödynnä suunnittelu- ja kulttuurinmuutosmenetelmiä, jotka sekä osallistavat ja aktivoivat työntekijöitä että tukevat mukautuvan ja ketterän, digivalmiin organisaation luomisessa.

Toimimme oppaananne muutosmatkalla varmistaen positiivisen lopputuloksen työntekijät sitouttamalla ja tuottavuuteen panostamalla sekä ihmiskeskeiseen johtamismalliin keskittyen.

Lue lisää muutosjohtamisesta

Operatiivinen huippuosaaminen

Ota askeleet kohti asiakaskeskeisempää organisaatiota ja osallistavampaa yrityskulttuuria. 

Huippuluokan end-to-end-asiakaskokemus ei toteudu ilman operatiivista huippuosaamista läpi koko arvoketjun. Hyödyntämällä dataa ja teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla työskentelemme kanssanne suunnitellaksemme ja toteuttaaksemme luotettavia, joustavia ja kustannustehokkaita tuotanto-  ja  toimitusketjuprosesseja sekä optimaaliset tukitoiminnot. Autamme suunnittelemaan räätälöityjä, aidosti merkityksellisiä ja lisäarvoa tuovia asiakaskohtaamisia sekä tuotteita ja palveluita läpi koko arvoketjun.

Digitaalinen edelläkävijyys

Varmista digitalisaation tuloksellisuus.

Yhteistyössä vahvistamme kykyänne tunnistaa ja edistää sellaisia innovaatioita, jotka muuttavat aidosti liiketoimintaa ja toimintaanne. Autamme optimoimaan teknologia- ja tietoturvainvestointeja sekä keskittymään tekemiseen, joka johtaa kilpailukykyisiin tuloksiin ja pitkän aikavälin kestävään kasvuun.

Tekoälyn vastuullinen käyttö

Tekoälyn vastuullinen käyttö on sekä eettinen että liiketoiminnallinen välttämättömyys.

Tekoälyn vastuullisessa käytössä on pohjimmiltaan kyse perusperiaatteiden määrittämisestä, käytön hallinnoinnista sekä näiden käytäntöön viemisestä. Vastuullisella käytöllä varmistetaan, että hankkeista saatavat tulokset ja tuotokset ovat turvallisia ja luotettavia.

Tutustu tekoälyn vastuulliseen käyttöön

 

Menesty muutoksessa | Lataa muutosjohtajan opas

Menesty muutoksessa! Lataa muutosjohtajan opas

Elämme jatkuvan muutoksen keskellä, ja silti valtaosa muutoshankkeista epäonnistuu. Kokosimme oppaan, jonka luettuasi osaat välttää karikot ja ymmärrät, mitkä ovat onnistuneen muutoshankkeen kulmakivet.

Asiantuntijamme ovat apunanne muutosmatkalla

Lähtökohta on aidosti ymmärtää yrityksenne nykytila, muutostarve sekä päähaasteet. Asiantuntijamme auttavat toimintojen kehittämisessä ja muutosten läpiviemisessä eri toimialoilla sekä organisaatiotasoilla – koko henkilöstön huomioiden. Aidoissa arjen tilanteissa testatut toimeenpanomallimme auttavat siirtymään puheista tekoihin ja strategioista tuloksiin.

Lue lisää muutosjohtamista ja sen liiketoimintahyödyistä

"CGI are really good at understanding us; they adapted well to our context, which is very political. We had a lot of changes to our internal organization, and they adapted well to these changes." - Globaaliin IDC MarketScape -arviointiin haastateltu CGI:n asiakas.


Forbes on nimennyt CGI:n yhdeksi maailman parhaista liikkeenjohdon konsulttiyrityksistä

Forbes names CGI as one of ‘World’s Best Management Consulting Firms’ for 2023

 

 

 

Lue lisää


Opas liiketoimintakonsulteiltamme

Staattinen strategia on kuollut!

Lue liiketoimintakonsulttiemme tekemästä oppaasta menestyskonseptista, joka rakennetaan yhdistämällä asiakaskokemus, liiketoiminta ja digitalisaatio.

Lue lisää

Liikkeenjohdon konsultoinnin opas

 

-- IMAGE GOES BELOW --

Kaikkien yhteinen strategia – utopiaa vai todellisuutta?

-- IMAGE GOES ABOVE --

Tavoitteiden ja avaintulosten (OKR) avulla strategiasta tehdään elävää arkea ja käytännön todellisuutta.

Ajankohtainen asiantuntija-artikkeli

Kaikkien yhteinen strategia – utopiaa vai todellisuutta?

Lähes poikkeuksetta organisaatioissa tuskaillaan strategian toimeenpanon kanssa. Jos strategia nähdään staattisena suunnitelmana, sen "parasta ennen" -aika jää lyhyeksi, eritoten nykyisenkaltaisessa nopeasti muuttuvassa ja arvaamattomassa toimintaympäristössä.

Tavoitteiden ja avaintulosten (OKR) käyttö on nopeasti yleistynyt ja käytännössä erinomaiseksi todettu menetelmä, jolla strategiasta tehdään elävää arkea ja käytännön todellisuutta suurellekin joukolle ihmisiä. 

Lue lisää

 

-- IMAGE GOES BELOW --

Organisaation strategiselle johtamiselle uusi suunta OKR-mallin tukemana

-- IMAGE GOES ABOVE --

OKR on erittäin hyvä toimintamalli jokaiselle eteenpäin katsovalle organisaatiolle

 

Organisaation strategiselle johtamiselle uusi suunta OKR-mallin tukemana

Organisaation aiemmin käyttämä strategisen johtamisen tapa ei ole ollut omiaan kannustamaan yhteisön sisäistä yhteistyötä, eikä vuosisykliin perustuva toimintamalli ole sopeutunut muutoksiin riittävän nopeasti. Nyt tämä visionäärinen ja uudistumishaluinen organisaatio uudistaa ja ketteröittää määrätietoisesti strategista johtamistaan OKR-mallin tukemana.

Lue lisää ison organisaation merkittävästä toimintatavan ja -kulttuurin muutoshankkeesta

 

-- IMAGE GOES BELOW --

SAFe-transformaatio

-- IMAGE GOES ABOVE --

Voimme todeta tekemisen olevan aidosti asiakaslähtöistä

 

SAFe® varmistaa Telian ketteryyden ja kilpailukyvyn

Telialla todettiin, että perinteinen tapa aloittaa hanke kuukausien määrityksillä ja edetä siitä mekaanisesti vaiheesta toiseen ei yksinkertaisesti enää toimi. Parhaitakin ideoita on kyettävä jalostamaan, sillä markkinoiden tarpeet ja asetelmat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Muutos edellyttää uudistumista organisaation jokaisella tasolla. 

Lue, miten Telian kehitysmallin uudistus toteutettiin ketterän kehittämisen SAFe®-mallilla

 

-- IMAGE GOES BELOW --

Kuvituskuva: Oriolan asiakas käyttää uutta palvelualustaa

-- IMAGE GOES ABOVE --

Terveempi tulevaisuus alkaa paremmasta asiakaskokemuksesta 

 

Palvelumuotoilulla asiakaslähtöisyyttä Oriolan palvelualustan uudistamiseen

Asiakkaat ovat Oriolan strategian keskiössä. Asiakkaita palveleva digitaalinen alusta ja sen käyttäjäkokemus haluttiin uudistaa strategiaa vastaavaksi. Samalla siirryttiin joustavuutta ja tehokkuutta tuovaan pilviaikaan. Asiakkaat, työntekijät, alihankkijat ja muut kumppanit yhdistävälle alustalle on jo rakennettu lääkkeiden sujuva tilausprosessi ja raportointipalvelu sekä lukuisia muita palveluja jotka tekevät Oriolan asiakkaiden arjesta entistä sujuvampaa  – ja työ jatkuu.

Lue, miten Oriolan ketterin menetelmin toteutettu uudistettu monikanavainen palvelualusta mahdollistaa asiakaslähtöisen kehittämisen

 

-- IMAGE GOES BELOW --

Matkahuolto toteutti digiloikan on-premise -ratkaisuista pilveen hallitusti ja ripeällä aikataululla.

-- IMAGE GOES ABOVE --

Kilpailuetua digitaalisesta käyttäjäkokemuksesta 

 

Digitaalisesta käyttäjäkokemuksesta Matkahuollon kilpailuvaltti

Verkkokauppa on kasvanut ennätysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Pakettipalveluita tarjoavan Matkahuollon tavoite on kehittää pakettiliikenteen digitaalista käyttäjäkokemusta entistä paremmaksi ja saumattomammaksi. Perinteisistä on-premise -ratkaisuista onkin loikattu nopealla aikataululla pilvimaailmaan ja cloud native -kehittämiseen.

Lue, miten Matkahuolto toteutti digiloikan yhdessä CGI:n kanssa ripeästi, mutta hallitusti

 

-- IMAGE GOES BELOW --

PAYONE uudisti toimintaansa luomalla perustan täysin automatisoidulle, digitaaliselle IT-työympäristölle

-- IMAGE GOES ABOVE --

Perustana täysin automatisoitu, digitaalinen IT-työympäristö

 

Pilviratkaisut auttavat maksupalveluntarjoaja PAYONEa vastaamaan alan muutospaineisiin

PAYONE on yksi Euroopan johtavista maksupalveluntarjoajista. Sen maksujärjestelmien kautta kulkee vuosittain 3,8 miljardia maksutapahtumaa yli 260 000 asiakkaalle. Yritys halusi muuttaa toimintaansa palvelemaan asiakkaita entistä paremmin investoimalla uusiin teknologioihin.

Lue, miten PAYONE uudisti toimintaansa luomalla perustan täysin automatisoidulle, digitaaliselle IT-työympäristölle

 

-- IMAGE GOES BELOW --

Agile work in progress

-- IMAGE GOES ABOVE --

Kilpailuetua ketterien menetelmien avulla

 

Ketterät menetelmät Vidéotronin nopean reagointikyvyn mahdollistajana

Vidéotron, Kanadan johtava viestintä- ja mobiiliyhtiö, toimii nopeasti kasvavassa, erittäin kilpaillussa markkinassa, jossa vaaditaan nopeaa reagointikykyä. Vidéotron halusi laajentaa ketterien menetelmien käyttöä tuottavuuden, yhteistyön, markkinoille saattamisen nopeuden ja viime kädessä asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.

Lue, miten ketterät menetelmät ja “kahden pizzan sääntö” auttavat Vidéotronia virtaviivaistamaan toimintaansa

Mistä haluat aloittaa?

Toimimme organisaatiosi asiantuntijakumppanina. Autamme alkuun ja kehittämään toimintaa esimerkiksi näillä ajankohtaisilla osa-alueilla:

Asiakkaamme luottavat meihin

Muun muassa näin olemme auttaneet asiakkaitamme eri toimialoilla kehittämään toimintaansa ja tuottamaan arvoa omille asiakkailleen ja sidosryhmilleen:

Konsultointi luo lisäarvoa 

Autamme tunnistamaan ja valitsemaan suunnan kohti haluttua muutosta ja työskentelemme yhdessä kanssanne matkan joka vaiheessa. Toimintaamme ohjaavia ja asiakasarvoa tuovia tekijöitä ovat: 

Laaja toimialaosaaminen ja -kokemus

Syvällinen toimialatietämys ja -kokemus auttaa meitä tunnistamaan markkinamahdollisuutenne. Tiiviissä yhteistyössä suunnittelemme merkityksellisen strategian, joka yhdistää pitkän aikavälin tavoitteet sekä ketterän päätöksenteon ja toiminnan.  Autamme ratkaisemaan liiketoimintahaasteet ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteet!

Tiiviis yhteistyö

Työskentelemme tiiviisti rinnallanne tunnistaaksemme ja hyödyntääksemme organisaationne ja osaajienne maksimaalisen potentiaalin. Liiketoimintakonsulttimme auttavat suunnittelemaan ja rakentamaan joustavia ja kestäviä liiketoiminta- ja toimintamalleja.  Tarjoamme myös kriittistä muutoksenhallintaa, joka mahdollistaa digitaalisen menestyksesi. 

Luotettava kumppanuus

Luotettavina neuvonantajina tarjoamme liiketoiminnan näkemyksiä, johtajuutta ja innovaatioita, joita tarvitaan sellaisen ihmiskeskeisen organisaation rakentamiseen, joka yhdistää kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan, teknologian ja kulttuurin edistääkseen suorituskykyänne. Ideoimme, iteroimme ja toteutamme yhdessä muutosmatkanne kaikissa vaiheissa.

End-to-end-kyvykkyys

Hyödyntämällä täysimääräisesti end-to-end-kyvykkyyttämme autamme päätöksentekijöitä tulkitsemaan ja arvioimaan uusimpia teknologiatrendejä, edistämään innovaatioita ja luomaan kilpailuetua digitalisaation edelläkävijänä.

Yhteistyössä parempaa maailmaa luomassa 

Päämääränämme on toimia pitkäaikaisena, luotettavana neuvonantajana asiakkaillemme ja tarjota oivalluksia, joiden avulla luodaan vankka perusta kasvulle ja arvontuotannolle. Oheisella videolla on esimerkkejä oivalluksista, jotka auttavat asiakkaitamme kiihdyttämään liiketoimintansa kasvua.

Tutustu tarkemmin asiantuntijapalveluihimme

Dataohjattu liiketoiminta

Tutustu

Hyperautomaatio

Tutustu

IT-palvelut

Tutustu

Ketterät menetelmät

Tutustu

Muutosjohtaminen

Tutustu

Muutoskonsultointi ja henkilöstöjohtaminen

Tutustu

Paikkatieto

Tutustu

Palvelumuotoilu

Tutustu

Pilvipalvelut ja hybridi-IT

Tutustu

Strategiakonsultointi ja digitiekartta

Tutustu

OKR - Strategian toteuttamisen ja tavoitejohtamisen malli

Tutustu

Tekoälyn vastuullinen käyttö

Tutustu

Tiedolla johtaminen

Tutustu

Tietoturvakonsultointi

Tutustu

 

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä.