Teknologialla, IT-ratkaisuilla ja Green Coding -periaatteilla voidaan minimoida digitaalisten ratkaisujen hiilijalanjälki.

Digitalisaatio on yksi keino hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, kun esimerkiksi liikkumista voidaan ohjata tehokkaammin, palvelut toimivat pilvessä ja luotettavan tiedon pohjalta voidaan tehdä vastuullisuuteen vaikuttavia päätöksiä.

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään vastuullisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja ratkomaan siihen kytkeytyviä haasteita paikallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden syvällisen tietämyksen, johtavien ohjelmistoratkaisujen ja kattavien IT- ja konsultointipalvelujemme avulla. Samalla on tärkeää kiinnittää huomiota digitaalisten ratkaisujen hiilijalanjälkeen ja sen minimointiin.

CGI Suomi - Vastuulliset IT-ratkaisut ja konsultointi

Kuinka autamme asiakkaitamme vastuullisuusasioissa?

  • Voimme edistää suoraan tai välillisesti asiakkaidemme vastuullistavoitteita (hiilineutraalius, työturvallisuus, optimoitu resurssien käyttö).
  • Pystymme alentamaan energiakustannuksia ja vähentämään päästöjä käyttämällä vihreitä ohjelmointiratkaisuja (Green Coding) sekä optimoimalla asiakkaan toimintaa hyödyntämällä dataa älykkäästi.
  • Tarjoamme konsultointia ESG-raportoinnin toteuttamiseen sekä erillisen ESG-datahubin rakentamiseen, jolla vastuullisuustavoitteita seurataan, ohjataan ja raportoidaan.

 

  • Edistämme palveluiden saavutettavuutta etäratkaisuilla ja digitaalista inkluusiota, jolloin kaikki palvelut ovat digitaalisesti saatavilla ympäri vuorokauden.
  • Voimme edistää julkisen liikenteen sujuvuutta ja hiilineutraalisuustavoitteen edistämistä sekä siihen liittyvien etäpalveluiden sujuvaa käyttöä.
  • Pystymme edistämään kiertotaloutta keräämällä toimitusketjusta tietoa, jakamalla muun muassa materiaalidataa arvoketjulle sekä tehostamalla jätehuollosta saatavan datan keräystä ja hyödyntämistä.

CGI:n oma vastuullisuustoiminta

CGI on globaalisti sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Toimimme tiukkojen eettisten periaatteidemme mukaan, jotka koskevat myös hankintaketjuamme. Digitaalisten palveluiden johtavana toimijana noudatamme korkeimpia turvallisuusstandardeja sekä tietoturvan että digitaalisten strategioiden toteutuksessa. Toista vuotta peräkkäin vastuullisuuskäytännöillemme on myönnetty Platinum-tason EcoVadis-tunnustus (kesäkuu 2023).

Alta voit lukea lisää muista keskeisimmistä vastuullisuusteemoistamme.

Data ja kyberturvallisuus

Tietoturva ja kyberturvallisuuskyvykkyys ovat vastuullisuustekemisemme ytimessä organisaation toiminnan turvaajana ja mahdollistajana. Noudatamme itse vahvoja toimintaperiaatteita datan suojaamisessa ja pyrimme kääntämään tietoturvan toiminnan johtamisen voimavaraksi.

Vastuulliset ohjelmistoratkaisut

Pystymme alentamaan ohjelmistojen energiakustannuksia ja vähentämään päästöjä käyttämällä vihreitä ohjelmointiratkaisuja (Green Coding). Ylimitoitettu laskentateho kuluttaa tarpeettomasti sekä sähköä että päätelaitteita.

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt

Toimimme tiukkojen eettisten periaatteidemme mukaan, joihin kaikkien työntekijöiden, tavarantoimittajien ja palveluntarjoajien tulee sitoutua. Vastuullisuustyötämme ohjaa CGI Inc. vastuullisuusstrategia sekä sitoutumisemme edistää YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita. 

Wellbeing-toiminta

Ihmiset ovat tekemisemme keskiössä. Membereillämme on mahdollisuus osallistua mm. hyvinvointityöpajoihin, webinaareihin ja hyvinvointisessioihin, kuten joogaan. Tuemme membereitämme myös hyvinvointikampanjoilla, eduilla ja kattavilla terveyspalveluilla.

Monimuotoisuus ja osallistaminen

Panostamme monimuotoisen työntekijäpohjan lisäksi osallisuuteen eli yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin osallistua, tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä vaikuttaa asioihin, kuten esimerkiksi uralla etenemiseen ja työtehtäviin. Koemme, että työyhteisöjen monimuotoisuus lisää innovaatioita, tuottaa parempaa tulosta ja tehostaa ongelmanratkaisua.

 

Oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentäminen

Tavoitteemme on saavuttaa hiilineutraalius oman toimintamme päästöjen osalta vuoteen 2030 menneessä. Tuemme myös asiakkaidemme hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista erilaisten konsultointipalveuiden sekä data-analytiikkaan, etäpalveluihin ja IoT-ratkaisuihin perustuvien optimointitoimien kautta.  

Osaajien houkuttelu tekniselle alalle

Suomeen tarvitaan enemmän IT-ammattilaisia kuin koskaan ennen. CGI on reagoinut osaajapulaan kouluttamalla itse uusia asiantuntijoita alalle ja laatimalla monikohtaisen ohjelman naisten osuuden kasvattamiseksi. Teemme myös tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Varmistamme eettisten periaatteidemme kautta, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikessa toiminnassamme. 

Kestävyysvaatimusten täytäntöönpano toimitusketjussa

Toimimme tiukkojen eettisten periaatteidemme mukaan, jotka koskevat myös hankintaketjua. Kaikkia uusia toimittajia edellytetään vastaamaan ESG-kyselyyn, jonka perusteella toimittajalta voidaan pyytää tarkempaa selvitystä vastuullisuustoimista mm. EcoVadis-arvioinnin kautta. 

Vihreät ohjelmistoratkaisut minimoivat ohjelmistojen energiankulutusta

Saman toiminnon tuottavat ohjelmistotuotteet voivat vaihdella huomattavasti sen suhteen, kuinka paljon ne kuluttavat luonnonvaroja. Vihreällä ohjelmoinnilla tarkoitetaan erilaisia menetelmiä, joilla pyritään minimoimaan ohjelmistojen energiankulutusta. Vihreää ohjelmointia voidaan hyödyntää ohjelmointikielissä, datan prosessoinnissa, tietoliikenteessä, palvelimissa, lähdekoodeissa ja eri tiedostomuodoissa.

Arvioimme, että vihreiden ohjelmointiratkaisujen avulla suomalaiset yritykset voisivat säästää 10–30 prosenttia ohjelmien ajoympäristöön liittyvissä kuluissa ja samalla kulutetussa energiassa.

Lue blogi: Mitä on green coding?

Pilvipodi-podcastissa CGI:n Matti Koljonen kutsuu vieraita keskustelemaan ajankohtaisista pilviteemoista. Kuuntele yllä jakso Green IT:stä ja energiakriisistä.

Vastuullisuusdataa tulee kerätä, käsitellä ja raportoida uudella tavalla – ESG ohjaa organisaatioita kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Yhtiöiden paineet viestiä ilmastotoimistaan ja liiketoimintansa vastuullisuudesta kasvavat entisestään EU:n taksonomia-asetuksen ja kestävyysraportointia koskevan direktiivin myötä. Näin ollen voidaan sanoa, että ESG-data (Environmental Social Governance) on yhtä merkittävässä roolissa kuin taloudellinen data.

ESG-tunnuslukujen avulla voidaan tarkastella sitä, miten yritykset ja organisaatiot vaikuttavat ympäristöön ja yhteisöön sekä miten organisaation vastuullisuustyötä johdetaan. Käytännössä ESG:tä hyödynnetään rahoitus- ja sijoituspäätöksiä tehdessä, koska sen avulla voidaan huomioida organisaation vastuullisuuden kokonaisvaikutukset. Sijoittajat ovat kiinnostuneita yritysten kestävyydestä tehdessään sijoituspäätöksiä ja kuluttajat valitessaan palveluita. Myös rahoituslaitosten on raportoitava ESG-vaikutuksiaan tulevaisuudessa muun muassa oman luotonantonsa ja rahoitusvälineidensä osalta.

ESG edellyttää uudenlaista tiedonkeruuta, käsittelyä ja raportointia kaikissa organissatioissa, sillä ESG-dataa tullaan hyödyntämään yritysten tulos- ja talousraportoinnissa tulevaisuudessa yhä enemmän.

Tukevatko nykyiset IT-ratkaisunne ESG-datan keräämistä, tallentamista ja yhdistelyä?

Konsultoimme asiakkaitamme ESG-raportoinnin toteuttamisessa sekä erillisen ESG-datahubin rakentamisessa, jolla vastuullisuustavoitteita seurataan, ohjataan ja raportoidaan. Vain luotettavan ESG-datan avulla voit palvella sidosryhmiesi erilaisia tiedontarpeita ja johtaa omaa toimintaasi.

 

  

Vastuulliset ohjelmistoratkaisut liiketoimintasi tukena

Vastuullisuuteen liittyvää tarjontaamme tukevat ohjelmistoratkaisut perustuvat vuosikymmenten toimialakokemukseen muun muassa energia-alalta, teollisuudesta, logistiikasta, terveydenhuollosta sekä julkishallinnosta. Kaikkiin tuoteratkaisuihimme voit tutustua täällä.

 

CGI Aromi reduces food waste in restaurants

CGI Aromi

CGI Aromi auttaa ammattikeittiöitä tarjoamaan ekologisia aterioita ja minimoimaan ruokahävikkiä keräämällä reaaliaikaista dataa ravintolasta, minkä ansiosta ammattikeittiöt voivat paremmin seurata kertynyttä ruokahävikkiä, säästää raaka-aine- ja jätekuluissa sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

 

CGI Archiving as a Service

CGI Archiving as a Service

CGI Archiving as a Service -palveluprosessi varmistaa turvallisen, lakisääteisen ja tehokkaan tavan siirtää ja säilyttää liiketoimintakriittistä dataa arkistoon. Järjestelmiä keskittämällä organisaatiot säästävät sähköä, voivat kierrättää palvelimia hyötykäyttöön ja luopua ylimääräisestä huonetilasta, kun fyysiset arkistot vaihdetaan digitaalisiin.

 

Person riding on public transport wearing a mask

CGI Move360

CGI Move360 mahdollistaa Mobility as a Service -liiketoimintamallin liikennealan yrityksille, kunnille ja kaupungeille sekä työnantajille. Sen avulla parannetaan julkisen liikenteen ja muiden kestävien liikennepalveluiden käyttökokemusta ja tarjoataan matkustajille helpompi mahdollisuus kestävämpien liikennevalintojen tekoon. 

 

Close up of a doctor looking at a tablet screen with a patient

OMNI360

OMNI360 on Suomessa kehitetty ja asiakaslähtöinen palvelualusta ja tuoteperhe sote-palvelujen tuottamiseen, joka mahdollistaa paremman ihmisten välisen kohtaamisen terveydenhoidossa. OMNI360-tuoteperhettä kehitetään Suomesta käsin, jonka ansiosta sote-alan asiakkaamme voivat aina luottaa palvelujen katkottomaan saatavuuteen.

 

GeoData360

CGI GeoData360

CGI GeoData360 on tuotantoalustamme kaukokartoitus- ja paikkatietopalveluille. Kaukokartoituksen kautta kerättävä data auttaa asiakkaitamme ympäri maailman seuraamaan ilmastonmuutokseen ja maapallon luonnonvaroihin liittyviä tapahtumia, kuten esimerkiksi rannikkoeroosiota ja paikallista maankäyttöä.

 

utility worker with tablet

CGI Central Market Solutions

CGI Central Market Solutions (CMS) tukee energia-alan digitalisaatiota keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän avulla. Se tallentaa älykkäisiin mittauspisteisiin, kuluttajasopimuksiin ja energiamittaustietoihin liittyviä tietoja ja mahdollistaa sähkön vähittäismarkkinoiden muutoksiin varautumisen ja reagoinnin.

 

Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, niin olemme sinuun yhteydessä.