Mitä hyötyä datasta ja edistyneestä analytiikasta on liiketoiminnalle? 

Yhdistämällä ihmiset, datan ja teknologian voidaan tuottaa liiketoiminnalle kilpailuetua ja arvoa niin yksilöille, yrityksille kuin koko yhteiskunnallekin. Datan ja analytiikan avulla autamme asiakkaitamme:

 

 

CGI:n palveluksessa on Pohjoismaiden suurin data scientistien joukko, joka on valmiina auttamaan organisaatiotasi ottamaan kaiken hyödyn irti edistyneestä analytiikasta.

 

 

Autamme jalostamaan datasta ja analytiikasta liiketoimintahyötyä

Dataa ja analytiikkaa voidaan hyödyntää liiketoiminnan tukena useasta eri näkökulmasta. Liikkeelle kannattaa lähteä aina omia tavoitteita tukevan datastrategian suunnittelusta ja edetä sitten käyttökohteiden ja teknologioiden valintaan. 

Strategia

Datapääoma vaatii liiketoiminta-lähtöisen kokonaissuunnitelman eli datastrategian, jolla tieto saadaan tuottamaan. Datastrategiassa huomioidaan liiketoiminnan tarpeet sekä teknologisten kyvykkyyksien ja organisaation osaamisen kehittäminen.

CGI tarjoaa analytiikkapalveluja digistrategiasta käytännön toteutuksiin:

  • Jalostamme datasta tietopääomaa automaation, tekoälyn ja asiantuntijoiden avulla
  • Yhdistämme erilaiset datalähteet hallittavaksi ja hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi
  • Tutustu kuinka autoimme Fazeria luomaan datastrategian

Käyttökohde

Analytiikan hyödyntäminen ei ole kiinni organisaation koosta tai kypsyystasosta - CGI tarjoaa analytiikan palveluja kaikenkokoisille toimijoille ja kaikille toimialoille.

Todelliset käyttötapaukset tarjoavat organisaatioille konkreettisia esimerkkejä tavoista hyödyntää tekoälyä oman liiketoiminnan tuottavuuden lisäämiseksi.

Paikallisen osaamisemme lisäksi käytössämme on globaali asiantuntijaverkostomme.

Tutustu kuinka autoimme Työterveys Virtaa optimoimaan liiketoiminta

Teknologia

Analytiikan ja tekoälyn kanssa voi lähteä liikkeelle myös pienin askelin – CGI skaalautuu helposti myös suuren mittaluokan hankkeisiin.

Pilvipohjainen ratkaisu- ja kiihdytinportfoliomme tarjoaa asiakkaillemme helpon tavan kokeilla ja ottaa uusia teknisiä kyvykkyyksiä käyttöön. Käytössämme on muun muassa:

  • Analytiikan palvelullistamisratkaisuja
  • Kuva-analytiikan luokitteluratkaisuja
  • Tekstitiedon ja kuva-analytiikan luokitteluratkaisuja
  • Videoanalytiikkaratkaisuja
  • Hyödynnämme myös valmiita (PaaS ja SaaS) palveluita asiakkaidemme hyödyksi
  • Tutustu kuinka toteutimme Väylävirastolle kuvantunnistusta hyödyntävän pilotin

Pilvianalytiikan työkalut

Käytämme moderneja työkaluja asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Olemme mm. näiden pilvianalytiikan alustojen kumppani. 

 

Microsoft Gold Partner
AWS
Google Cloud Platform