Rekisterin nimi
CGI Suomi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
CGI Suomi Oy
Karvaamokuja 2
FI-00381 Helsinki
+358 10 302 010

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Marjo Mailasalo, marjo.mailasalo@cgi.com

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Tietosuojavastaava, privacy.fi@cgi.com

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään CGI Suomi Oy:n asiakassuhteen perusteella saatuja tietoja sekä osoitepalvelutarjoajien luovuttamia tietoja.

Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin, markkinointiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Lisäksi, henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään. Tapahtumailmoittautumisten yhteydessä luovutettuja henkilötietoja voidaan käyttää tapahtumaan liittyvissä palveluissa, kuten mobiilisovelluksessa tai verkostoitumistyökaluissa, niiden tuottamiseen tarvittavassa laajuudessa. 

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun kehittää liiketoimintaa ja asiakassuhteita.

Käytämme verkkosivuilla sekä digitaalisessa viestinnässämme kolmansien osapuolien sovelluksia, kuten HubSpot-järestelmää. HubSpot on USA:lainen ohjelmistoyritys, jolla on tytäryhtiö Irlannissa.  Yhteystiedot: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, Telephone: +353 1 5187500. HubSpot käyttää henkilötietojen siirtoihin standard contractual clauses (SCC) –lausekkeita. Lisätietoja verkkosivujen tietosuojakäytännöistä löydät täältä

Henkilötietoryhmä

Työsuhteeseen liittyvät tiedot

Yhteystiedot
Tapahtumia koskevat tiedot: 

  • Yhtiön järjestämät tilaisuudet, joihin henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut
  • Henkilön valitsemat puheenvuorot ja/tai esitykset
  • Yhtiön tai pääkumppaneiden asiantuntijan kanssa sovitut tapaamiset teemoineen 
  • Ruoka-ainerajoitteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yhtiön asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan, kunnes asiakas pyytää poistamaan ne tai tietoja ei enää tarvita alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaiden henkilötietojen vastaanottaja ja rekisterinpitäjä on CGI Suomi Oy. Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Lisätietoja toimintatavoista henkilötietojen luovuttamisessa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle löydät verkkosivujen tietosuojaselosteesta

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn:

  • Oikeus saada tietoonsa, tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja.
  • Oikeus rajoittaa tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten.
  • Tietoja voidaan poistaa rekisteristä rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Mikäli rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, ei voida estää sitä, että ne tulevat myöhemmin uudelleen käsittelyyn.
  • Henkilötietoihinsa vastustamisoikeus, joka estää rekisterinpitäjää poistamasta ja päivittämästä tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty väärin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.