Rekisterin nimi
CGI Suomi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
CGI Suomi Oy
Karvaamokuja 2
FI-00381 Helsinki
+358 10 302 010

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Riina Hakkarainen, riina.hakkarainen@cgi.com 
Jarkko Virtanen, jarkko.virtanen@cgi.com

Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:
privacy.fi@cgi.com

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään CGI Suomi Oy:n asiakassuhteen perusteella saatuja tietoja.

Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin, markkinointiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Lisäksi henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään. Tapahtumailmoittautumisten yhteydessä annettuja henkilötietoja voidaan käyttää tapahtumaan liittyvissä lisäpalveluissa, kuten mobiilisovelluksessa tai verkostoitumistyökaluissa, palveluiden tuottamiseen tarvittavassa laajuudessa. 

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun kehittää liiketoimintaa ja asiakassuhteita.

Käytämme verkkosivuilla sekä digitaalisessa viestinnässämme kolmansien osapuolien sovelluksia. Lue lisää verkkosivujen tietosuojakäytännöistä

Henkilötietoryhmä

Työsuhteeseen liittyvät tiedot

  • Yhteystiedot

Tapahtumia koskevat tiedot: 

  • Yhtiön järjestämät tilaisuudet, joihin henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut
  • Henkilön valitsemat puheenvuorot ja/tai esitykset
  • Yhtiön tai pääkumppaneiden asiantuntijan kanssa sovitut tapaamiset teemoineen 
  • Ruoka-ainerajoitteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan yhtiön asiakastietojärjestelmästä sekä kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan, kunnes asiakas pyytää poistamaan ne tai tietoja ei enää tarvita alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavia henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä oikeuksia:

  • Oikeus saada tietoonsa, tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja.
  • Oikeus rajoittaa tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten.
  • Oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Mikäli rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, ei tämä estä sitä, että ne tulevat myöhemmin uudelleen käsittelyyn.
  • Henkilötietoihinsa vastustamisoikeus, joka estää rekisterinpitäjää poistamasta ja päivittämästä tietoja.

Jos et ole tyytyväinen CGI:n antamaan vastaukseen liittyen henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on soveltuvan lain puitteissa oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.