OMNI360 – ihmistä varten

Tehtävämme on helpottaa ammattilaisten arkea työkaluilla, jotka ovat helppoja ja nopeita käyttää

Palvelualusta koostuu joukosta helppokäyttöisiä sekä modulaarisia työkaluja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoon. Se auttaa ja ohjaa ammattilaista asiakaskohtaamisissa, tukee asiakkaan itseasiointia ja istuu teknisesti erilaisiin ympäristöihin. OMNI360 on lupaus helppokäyttöisyydestä ja modulaarisuudesta. 

OMNI360 mahdollistaa paremman ihmisten välisen kohtaamisen ja entistä eheämpiä työntekijä- asiakas- ja kansalaiskokemuksia.

Vuosikymmenten paikallinen läsnäolomme on rakentanut meille vahvan toimialaymmärryksen ja -osaamisen. CGI:llä on yli 25 vuoden kokemus Suomen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ratkaisujen kehittämisestä, ja niiden parissa työskentelee yli 400 toimialaan erikoistunutta asiantuntijaa – joukossa lääkäreitä, sairaanhoitajia ja sosiaalihuollon ammattilaisia. 

1. Antaa kokonaisnäkymän

OMNI360 tarjoaa ammattilaiselle päänäkymän, joka kokoaa yhteen tärkeimmät tiedot asiakkaasta tai potilaasta. Kaikki muut tiedot on pyritty saamaan korkeintaan kahden klikkauksen päähän.

Terveydenhuollossa merkittävä uudistus on jaettu potilaskertomus, joka mahdollista potilastietojen tarkastelun niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon osalta. Sosiaalipalvelujen uudistettu asiakaskertomus kokoaa yhteen asiointihistorian ja asiankohtaisen dokumentaation.

Palvelujen järjestäjälle ja tuottajalle OMNI360 antaa kattavan näkymän asiakasvirtoihin, resursointiin ja seurantaan.

2. Helppo ja nopea käyttää

OMNI360 on ihmistä varten. Hyödynnämme kehittämisessä ammattilaisten asiantuntemusta ja asiakkaiden kokemuksia. 

Erityisesti käyttäjäkokemuksen kehittämisessä kuuntelemme asiakkailtamme saatua palautetta sekä omia asiantuntijoita, joihin lukeutuu lääkäreitä, hoitajia, sosiaalityön ammattilaisia ja palvelumuotoilijoita. 

Kehittämisen johtotähtinä ovat suomalaiset toimintamallit sekä kahden klikkauksen periaate. Kaikki yleisimmin tarvittava tieto olisi saavutettavissa enintään kahdella klikkauksella. Asiakas- ja potilastietojen kirjaaminen onnistuu sekä rakenteista tietomallia että kuvailevaa tapaa käyttäen.

Asiakaskohtaamisten sujuvuutta edistävät monet nykyteknologiaa hyödyntävät toiminnot, kuten tekoälyyn nojaavat automatisoitu tiedonsyöttö ja päätöstuki sekä erilaiset mobiiliratkaisut. Tekoälyllä tuettu analytiikka auttaa ennaltaehkäisevästi tunnistamaan apua tarvitsevat asiakkaat.

Merkittäviä julkisia tunnustuksia OMNI360:n käytön helppoudesta oli Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin tekemä käyttäjäraativertailu (2016) eri potilasjärjestelmien käytettävyydestä. Tässä puolueettomassa arvioinnissa CGI:n OMNI360 valittiin helppokäyttöisimmäksi.

3. Poistaa turhan manuaalityön automaatiolla ja tekoälyllä

Tiedon tuottaminen OMNI360-ympäristöön on tehty helpoksi ja osittain automaattiseksi, mikä minimoi manuaalisen työn ja turhien rutiinitoimenpiteiden määrän. 

Tehokasta ja turvallista tiedon tuottamista tuetaan esimerkiksi valmiilla mallipohjilla, fraaseilla, automaattisyötöllä, päätöstuella, digisanelulla ja puheentunnistuksella, laiteliittymillä sekä yhä enemmän tekoälyllä. Tekoäly ja koneoppiminen mahdollistavat OMNI360:n kyvyn mukautua käyttäjiensä tarpeisiin. 

Tiettyihin tehtäviin suunnitellut työpöydät sisältävät vakioitua työnohjausta helpottamaan ja nopeuttamaan toistuvia prosesseja

4. Suomeen suunniteltu, vientiin viimeistelty

Suomen sosiaali- ja terveyspavelujen tuotantomalli on muutoksessa. Viimeistään UNAn myötä järjestelmien ja asiakastietojen on liikuttava yli siilojen ja rajapintojen. OMNI360 on tähän valmis. 

Meille suomalaiset sote-palvelujen tuottajat ovat aina primääriasiakkaita, joiden tarpeisiin järjestelmät ensi sijassa kehitetään. Koska suomalaiset vaatimukset ovat huomioitu OMNI360:n perusrakenteissa, ne eivät aiheuta asiakkaillemme kalliita räätälöintejä. 

Olemme tehneet kehittämisessä tiiviistä yhteistyötä mm. yliopistollisten keskussairaaloiden kanssa sekä hyödyntäneet pitkää kokemustamme, jota olemme keränneet kaikkialta Suomesta, kaikilta terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osa-alueilta. 

Niiden vaatimusten lisäksi, mitä UNA- ja sote-uudistukset tuovat mukanaan, tunnemme myös säädökset. Suomen ja EU:n regulaatiot edellyttävät tietojärjestelmiltä ominaisuuksia, joille ei löydy vastinetta Euroopan ulkopuolella. Tämä on keskeinen peruste sille, miksi CGI, muista kansainvälisistä kilpailijoistaan poiketen, investoi sote-järjestelmien kehittämiseen juuri Suomessa. 

Koska suomalainen sote-malli on maailman edistyksellisimpiä, Suomessa kehitetty teknologia kiinnostaa maailmalla. CGI toimii yli 40 maassa ja hyödyntää globaalia läsnäoloaan levittämällä parhaita käytäntöjä ja teknologioita maasta toiseen. OMNI360 on yksi CGI:n kansainvälisistä vientiratkaisuista.

5. Avoin ja modulaarinen

OMNI360 on arkkitehtuuriltaan avoin ja modulaarinen. Siksi sen käyttöönotto ja käyttäminen ovat asiakkaallemme erittäin kustannustehokasta, jopa edullista. 

Moduuleista asiakkaamme saa valita käyttöönsä omien tarpeidensa mukaisen ja laajuisen kokonaisuuden. Kattavat, standardien mukaiset avoimet rajapinnat ovat kaikkien kehittäjätahojen hyödynnettävissä. 

Näin OMNI360-kokonaisuuteen voidaan kytkeä tai vaihtaa myös kolmansien osapuolten ratkaisuja, mikä turvaa asiakkaallemme valinnanvapauden ja purkaa riskit toimittajalukoista

6. Purkaa toimittajalukot

Avoimuus ja modulaarisuus suojaavat myös toimittajaloukoilta. Järjestelmiä voi uudistaa pala palalta ja ilman sitoutumista yhteen ainoaan toimittajaan. 

Lisäksi avoimesti kuvatut rajapinnat turvaa sen, ettei hallinnoitu data ole koskaan lukittuna järjestelmätoimittajan taakse. Asiakkaamme voi ottaa haluamaansa tiedot järjestelmästä ilman toimittajalta edellytettäviä toimenpiteitä.

7. Edullinen

OMNI360 on taloudellisin sote-alusta sekä käyttöönotettaessa että ylläpito- ja kehittämiskustannuksiltaan.

Suomeen optimoitu UNA- ja sote-uudistuksia seuraileva kehitysmalli mahdollistaa ominaisuuksien käyttöönotot oikea-aikaisesti. Kehitysmallin ansiosta vältetään myös ylimääräiset piilokustannukset, joita usein ilmenee sovitettaessa erityisesti muualla kehitettyjä ratkaisuja eurooppalaisiin regulaatioihin ja kansallisiin toimintamalleihin. 

Modulaarinen rakenne ja avoimet rajapinnat tuottavat osan säästöistä. Mikropalveluperiaatteella toimivat moduulit kehittyvät sekä itsenäisinä että osana kokonaisuutta. Moduuleista asiakkaamme saa valita käyttöönsä omien tarpeidensa mukaisen ja laajuisen kokonaisuuden. Jokainen moduuli on helppo päivittää toisistaan riippumatta tai jopa vaihtaa kolmannen osapuolen ratkaisuun. Avoimet rajapinnat pitävät huolen, että tieto liikkuu ja asiakasorganisaatio voi hyödyntää haluamiaan teknologioita ja palveluntuottajia. 

Asiakkaamme välttyvät päällekkäisiltä investoinneilta, koska asiantuntijamme ja sote-ekosysteemimme ovat jatkuvasti valmiina tukemaan OMNI360-käyttäjiä Suomessa ja suomen kielellä. Raskaita inhouse-kehittäjätiimejä tai kalliiden konsulttien lennättämistä Suomeen eri puolilta maailmaa ei tarvita.

Koska Suomi on terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijöitä ja yksi toimialan globaaleista muutosajureista, Suomessa kehitetyt ratkaisut ovat herättäneet kansainvälistä kiinnostusta. Kun kehitystyön tuloksia hyödynnetään laajemmin, tästä koituvaa suoraa hyötyä palautuu kaikille. Siksi CGI:n kansainvälisyys tarkoittaa OMNI360:n suomalaisille käyttäjille merkittäviä kustannushyötyjä.

8. Mahdollistaa vaiheittaisen uudistumisen

UNA- ja sote-uudistuksia seuraileva kehitysmalli, modulaarinen rakenne ja avoimet rajapinnat turvaavat asiakkaallemme vapauden valita parhaaksi katsomansa teknologiat sekä haluamansa aikataulut niiden käyttöönottoon. 

Valitun kokonaisuuden voi ottaa käyttöön vaiheittain, oman organisaation tarpeisiin ja resursseihin sopivalla jaksotuksella. Tämä tuo järjestelmän käyttöönottoon ja hyödyntämiseen uudenlaista joustavuutta ja reagointikykyä, jos toimintaympäristön muutos sitä vaatii.

9. Huoltovarmuus turvattu

OMNI360 on kehitetty teknologioilla, jotka ovat erittäin laajassa käytössä Suomessa ja kansainvälisesti. Valituille teknologioille on varmistettu pitkä elinkaari ja jatkuva uudistuminen. Tämä turvaa, että järjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon on saatavissa runsaasti osaamista – nyt ja tulevaisuudessa. 

CGI:n vahva paikallinen läsnäolo Suomessa, paikallinen vastuu asiakastoimituksista ja palvelujen toimittaminen ilman välikäsiä ovat toimintaperiaatteitamme myös OMNI360:n kanssa. Kaikki kehittämiseen, käyttöottoon ja käytön tukeen liittyvät asiantuntijapalvelut toteutetaan paikallisen johdon alaisuudessa Suomesta käsin. Tämän ansiosta asiakkaamme voi aina luottaa palvelujen katkottomaan saatavuuteen kaikissa tilanteissa, mahdolliset poikkeustilanteet ja maailmantalouden tai -politiikan häiriöt mukaan lukien. 

Olemme turvanneet poikkeustilanteiden huoltovarmuuden myös Escrow-menettelyllä, jollaiseen erityisesti muualta maailmasta tulevat järjestelmätoimittajat eivät ole suostuneet. 

Escrow-menettelyssä järjestelmän lähdekoodi ja dokumentaatio tallennetaan Keskuskauppakamarin osoittamaan arkistoon aina, kun toimittamme järjestelmästä version asiakkaillemme. Käytäntö turvaa, että lähdekoodi ja kattava ohjelmistodokumentaatio ovat asiakkaan saatavilla siinäkin tapauksessa, että jokin poikkeustilanne estäisi meitä toimittamasta järjestelmää tai palveluita suomalaisille asiakkaillemme.

10. Parhaat asiantuntijat aina lähellä

Järjestelmien käyttöönotto, hyödyntäminen ja niiden avulla tapahtuvan sote-palvelutuotannon kehittäminen edellyttävät aina tukea ja sparrausta järjestelmän toimittajalta, joka tuntee käyttäjäorganisaation toimintamallit. 

Etenkin sote-palvelujen tukeminen vaatii suomalaisten käytäntöjen ja regulaation tuntemusta sekä toimittajan jatkuvaa tukea lähellä asiakasta. Ilman järjestelmätoimittajalta saatavaa jatkuvaa tukea käyttäjäorganisaation on mahdotonta tietää, mitkä ominaisuuksista tukevat toimintaa ja sen kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi järjestelmien on mukauduttava nopeasti, kun toimintamallit muuttuvat.

CGI:llä on pelkästään Suomessa yli 350 sosiaali- ja terveysalan prosesseihin sekä tietojärjestelmiin erikoistunutta asiantuntijaa. Asiantuntijajoukkomme koostuu paitsi kokeneista IT-ammattilaisista myös lukuisista lääkäreistä, hoitajista ja sosiaalityön ammattilaisista. 

Sote-alan ammattilaisten lisäksi hyödynnämme järjestelmien kehitystyössä palvelumuotoilijoita, monialaisuuttamme ja kokemuksiamme eri toimialoilta. Näin mukaan saadaan hyväksi havaittuja innovaatioita sote-maailman ulkopuolelta. Yksi esimerkki tällaisesta kehittämisestä on kansallisen verivalmistelogistiikan kehittäminen yhteistyössä SPR Veripalvelun kanssa, jossa hyödynnetään muun muassa teollisuuden prosessiosaamista ja -innovaatioita.

OMNI360-palvelualustan ydinmoduulit:

OMNI360 Kertomus - erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon käyttöön suunniteltu ratkaisu, joka sisältää muun muassa lääkemääräykset, reseptit ja hoitokertomuksen.

OMNI360 Sosiaalipalvelut - sosiaalihuollon asiakastieto ja toiminnanohjausjärjestelmä.

Kansalaisen eAsiointi - eAsiointi sopii erityisesti sosiaali- ja perusterveydenhuollon tarpeisiin. Laajempiin alueellisiin tarpeisiin tarjoamme kokonaisvaltaista, Hyvis-alustalle rakennettua sähköisen asioinnin palvelua. 

OMNI360-lisämoduulit, jotka ovat integroitavissa minkä tahansa toimittajan järjestelmiin:

OMNI360 Asiakasohjaus - tarjoaa tietoa ohjauksen tueksi. Uusi ratkaisu auttaa ohjaamaan asiakkaan oikean palvelun äärelle.

OMNI360 Itseilmoittautuminen - digitaalinen asiakasvirran hallinnan järjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.

OMNI360 Kotihoito Mukana - sujuvan kotihoidon toiminnanohjaukseen suunniteltu ratkaisu.

OMNI360 Osastohoidon mobiili - osastonhoidon ja kotisairaalan mobiiliratkaisu.

OMNI360 Puheentunnistus - palvelusta löytyvät sanastot niin erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon kuin sosiaalitoimelle, ja se pysyy ajan tasalla myös uusien sanastojen muodostuessa haastavaan suomen kieleen.

OMNI360 Sosiaalipalveluiden mobiili - osa sosiaalityön palvelukokonaisuutta, jonka muodostavat asiakastietojärjestelmä ja sähköiset lisäpalvelut.

OMNI360 Tiedonjakopilvi - moderni ratkaisu potilastiedon jakamiseen ja hallintaan.

OMNI360 Vastaanoton työpöytä - perusterveydenhuollon ja erikoisairaanhoidon tarpeisiin vastaava käyttökokemukseltaan ennennäkemätön IT-ratkaisu, joka tekee vastaanottorutiineista mutkattomia.

Suomi.fi-tunnus

 

 Ratkaisu on yhteensopiva Suomi.fi-viestien ja Suomi.fi-valtuuksien kanssa