Primary tabs

Tehokkuutta parantava osastonhoidon mobiili

Hoitotyön arkeen liittyy paljon haasteita ja niistä merkittävimmät liittyvät potilastietojen käsittelyyn ja käyttöön, sekä tiedonkulkuun hoidon eri vaiheissa. Havainnoimalla päivittäistä hoitotyötä erilaisissa yksiköissä on tunnistettu oheisia, jatkuvasti toistuvia tilanteita:

Turhat, aikaa vievät välivaiheet
Hoitotietoja kirjataan potilaan luona paperille ja samat tiedot kirjataan uudelleen tietojärjestelmiin. Lisäksi hoitotietoja kirjataan viiveellä ja samoja asioita selvitellään useamman kerran hoidon aikana.

Tukipapereita kuten potilasluetteloita tulostetaan ja tiedot eivät välity
Reaaliaikaisimmat, potilaan tilannetta kuvaavat tiedot ovat hoitajan taskussa, eivät muiden hoitoon osallistuvien käytettävissä.

Kirjaaminen tapahtuu erillään työstä tai eri henkilön toimesta
Hoitokirjaukset toteutetaan yleensä kansliassa sen ”näppäräsormisimman” hoitajan toimesta. Kirjaamistilanteissa on läsnä useampi työntekijä, vaikka kirjaaminen onnistuisi yhdellä henkilöllä.

Potilaan omat huomiot voivat jäädä dokumentoimatta
Potilaan osallistaminen hoitoon ontuu tietojen kulun ongelmien vuoksi.

Nykymuotoisen osastonhoidon ja kotisairaalan mobiiliratkaisun avulla käyttäjä:

  • Saa nopean yleiskuvan hoitoyksikössä hoidossa olevien asiakkaiden tilanteesta

  • Toteuttaa ja dokumentoi hoitosuunnitelmassa olevia aikataulutettuja tehtäviä ja toimintoja asiakkaan luona tai potilaan vuoteen vieressa

  • Seuraa ja dokumentoi erilaisia fysiologia mittausarvoja

  • Välittää ja vastaanottaa viestejä, kuten muistettavat tehtävät tai lääkärin määräykset

  • Toteuttaa lääkkeiden annostelua täysin reaaliaikaisen tiedon pohjalta

  • Näkee viimeisimmät potilaskertomusmerkinnät

  • Voi käyttää sovellusta turvallisesti myös verkon katvealueilla

 

Hoitotyön tulevaisuus

Mobiililaitteiden merkitys tulee korostumaan terveydenhuollon tulevaisuudessa. Esimerkiksi kotisairaalatoiminta saattaa muuttua nykyistä laajemmalla alueella liikkuvammaksi soten ja eri kuntien tiiviimmän yhteistyön myötä. Silloin tarvitaan reaali-aikaista tietoa ja mutkatonta tiedonkulkua.

Osastonhoidon mobiili on kehitetty Suomessa, tulevaisuuden sote-rakenteet huomioiden. Mobiiliratkaisu integroituu muun muassa laajalti käytössä oleviin Pegasos-ympäristöihin sekä CGI:n uuteen OMNI360-asiakas- ja potilasjärjestelmään. CGI on kehittänyt eri käyttöympäristöihin luontevasti istuvia ja työprosesseja tukevia ratkaisuja yhdessä hoitotyön ammattilaisten kanssa. Ammattilaisten työn ja toimenkuvien laajentuessa, sote-alueiden kasvun ja terveydenhuollon asiakkaiden vaatimusten muuttuessa tarvitaan kehitystä ja joustavuutta nykyisiin toimintatapohin ja -malleihin. Muutokset edellyttävät uusia tietohallintamenetelmiä.

 

OSMO auttaa ottamaan potilaan tiiviimmin mukaan hoitoprosessiin, mikä on osa kuntouttavaa hoitotyötä.

Lue asiakastarina 

PYYDÄ ESITTELY

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi.