Tietopankki

Kesällä 2020 CGI ja Aalto-yliopiston Digital Business Master Class (DBMC) -opiskelijaryhmä tekivät yhteistyössä tutkimusraportin, joka esittelee pandemian vaikutuksia ja opiskelijoiden kehittämiä konsepteja uusien haasteiden taltuttamiseksi.

Kolme ratkaisevaa tekijää, jotka julkisen ja yksityisen sektorin johtajien on huomioitava selviytyäkseen COVID-19-pandemian aiheuttamista merkittävistä taloudellisista, markkinoiden ja liiketoiminnan muutoksista.

Tapasimme vuonna 2020 yhteensä yhteensä 1 447 liiketoiminta- ja IT-johtajaa pankki, telecom ja media, valtio ja kunnat, sosiaali- ja terveyspalvelut, vakuutus, teollisuus, öljy ja kaasu, kauppa, liikenne ja logistiikka sekä energia ja vesi -toimialoilta. Vuoden 2020 CGI Client Global Insights...

Lataa whitepaper ja tutustu 12 johtajan kokemuksiin onnistuneesta muutosmatkasta kohti digitaalista organisaatiota.

Selvitimme työn tulevaisuutta ja siihen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia laajasti. Keskustelu työn tulevaisuudesta on painottunut tyypillisesti pelkästään uhkakuviin ja yleensä vain jommankumman osapuolen – työntekijöiden tai työnantajien –näkemyksiin, mutta halusimme sukeltaa syvemmin aiheeseen ja tutkia molempien osapuolten kokemuksia.

Client Global Insights 2019 -raportista näet, miten yritykset panostavat digitaaliseen transformaatioon eri toimialoilla. Vuonna 2019 tapasimme ja haastattelimme maailmanlaajuisesti 1550 yritysjohtajaa digitaalisesta transformaatiosta heidän organisaatioissaan.

Client Global Insights 2019 -raportista näet, miten yritykset panostavat digitaaliseen transformaatioon globaalisti. Vuonna 2019 tapasimme ja haastattelimme maailmanlaajuisesti 1550 yritysjohtajaa digitaalisesta transformaatiosta heidän organisaatioissaan.

Selvitimme nuorten aikuisten toiveita pankeille ja pyrimme saamaan syväymmärrystä sille, miten nuoret kokevat pankit, mitä pankkien tulisi tarjota nuorille ja miten sekä millainen pankin tulisi nuorten mielestä olla. Lataa raportti alta niin tiedät, miten pankkisi tulisi kehittyä.

Kuinka tekoälyn avulla voi menestyä omissa ydintoiminnoissaan ja mitä huomioida ennen ensimmäistä tekoälyprojektia?