CGI Voice of Our Clients 2023 esittelee vuoden aikana yritysjohtajien kanssa käymiemme yli 1700 keskustelun havainnot. Haastattelemamme johtajat edustavat eri toimialoja ja maantieteellisiä alueita. Nämä strategiset keskustelut tarjoavat ainutlaatuisen näkemyksen siitä, miten organisaatiot suhtautuvat makrotrendien vaikutuksiin, alan trendeihin ja prioriteetteihin sekä innovaatioinvestointeihin, muun muassa. 

Yhä useampi organisaatio saa tuloksia digistrategioillaan

30 prosenttia haastatelluista kertoi digistrategioidensa tuottavan odotettuja tuloksia organisaatiolleen. Tilanne on kohentunut edellisvuodesta, jolloin neljännes vastaajista koki saavuttavansa toivomiaan tuloksia digistrategiallaan. Kulttuurimuutos ja muutosjohtaminen sekä legacy-järjestelmät ovat yritysjohtajien mukaan merkittävimmät haasteet ja hidasteet digitalisaatiomatkalla. 

Digitalisaation edelläkävijöitä yhdistävät ominaisuudet 

Odotettuja tuloksia digistrategioillaan saavuttavat digitalisaation edelläkävijäyritykset kytkevät liiketoiminnan ja IT:n tiiviimmin yhteen ja modernisoivat enemmän sovelluksia. Lisäksi digitalisaation edelläkävijäorganisaatioiden digistrategia kattaa ulkoisen ekosysteemin. 

42 %
laajentaa digistrategiansa kattamaan ulkoisen ekosysteemin 
vrt. 27 % tulokkaista*
59 %
yhteensovittaa saumattomasti liiketoiminta- ja IT-toiminnot
vrt. 34 % tulokkaista*
48 %
on modernisoinut yli 20 % 
sovellusportfoliostaan

vrt. 38 % tulokkaista*

Lue lisää digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksista.

Miten tulokset ovat muuttuneet vuodessa – tutustu vuoden 2022 havaintoihin.

* Tulokkaat ovat digistrategiansa laatimis- tai lanseeraamisvaiheessa.