CGI Voice of Our Clients 2022 esittelee vuoden aikana yritysjohtajien kanssa käymiemme lähes 1700 keskustelun havainnot. Haastattelemamme johtajat edustavat eri toimialoja ja maantieteellisiä alueita. Nämä strategiset keskustelut tarjoavat ainutlaatuisen näkemyksen siitä, miten organisaatiot suhtautuvat makrotrendien vaikutuksiin, alan trendeihin ja prioriteetteihin sekä innovaatioinvestointeihin, muun muassa. 

Digistrategiat tuottavat tuloksia yhä useammassa organisaatiossa

Neljännes vuoden 2022 aikana haastatelluista asiakkaista kertoi digistrategioidensa tuottavan odotettuja tuloksia organisaatiolleen. Tilanne on parantunut edellisvuodesta, jolloin viidennes vastaajista koki saavuttavansa toivomiaan tuloksia digistrategiallaan. Kulttuurimuutos ja muutosjohtaminen ovat viimevuotiseen tapaan yritysjohtajien mukaan merkittävimmät haasteet digitalisaatiomatkalla. 

Digitalisaation edelläkävijöitä yhdistävät ominaisuudet 

Odotettuja tuloksia digistrategioillaan saavuttavat digitalisaation edelläkävijäyritykset näkevät kestävän kehityksen lisäarvon luomisen ydinedellytyksenä, kytkevät liiketoiminnan ja IT:n tiiviimmin yhteen ja modernisoivat enemmän sovelluksia

54 %
näkee kestävän kehityksen arvonluonnin ytimessä 
vs. 45 % tulokkaista*
61 %
yhteensovittaa saumattomasti liiketoiminta- ja IT-toiminnot
vs. 35 % tulokkaista*
49 %
modernisoi yhä
enemmän
sovelluksia

vs. 37 % tulokkaista*

Lue lisää digitalisaatiojohtajien ominaisuuksista.

Miten tulokset ovat muuttuneet vuodessa – tutustu vuoden 2021 havaintoihin.

* Tulokkaat vasta rakentavat tai käynnistävät digistrategioitaan.