Havaintoja CGI Voice of Our Clients 2021 -raportista 

Vuoden 2021 CGI Voice of Our Clients -tutkimus esittelee tuloksia organisaatioiden liiketoiminta- ja digitalisaatiotrendeistä. Tutkimus perustuu lähes 1700 johtajan henkilökohtaisiin haastatteluihin eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla.

Nämä strategiset keskustelut tarjoavat ainutlaatuisen näkemyksen siitä, miten liiketoiminnan ja IT:n prioriteetit kehittyivät nopeasti pandemian vuoksi.

Digistrategioiden konkretisoituminen toimenpiteiksi ja liiketoiminnan hyödyksi kiihtyy

Haastatellut johtajat ilmoittavat, että digistrategioiden tulosten tuottaminen on edistynyt kiihtyvällä tahdilla.

20 % vastanneista on saavuttanut toivottuja tuloksia vuonna 2021 verrattuna viimevuotiseen 16 %. Suomessa tuloksia saavutti vuonna 2021 16 prosenttia kaikista vastanneista, mikä on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna. 

Vaikka tuloksia saavutetaan ja kasvua on tapahtunut vuoden sisällä, haasteita riittää edelleen. 80 % johtajista ei koe, että heidän strategiansa tuottaisi merkittäviä tuloksia. Tämä on erityisen huolestuttavaa, sillä tämän vuoden tärkein trendi kaikilla toimialoilla on jälleen kerran digitalisoituminen asiakkaiden ja kansalaisten odotusten täyttämiseksi. 

Samaan aikaan kulttuurinen muutos ja muutosjohtaminen nousivat esille merkittävinä suuntauksina, joita sekä yritysjohtajat että julkisen sektorin johtajat kohtaavat jatkaessaan digitaalisen agendansa toteuttamista. 

Tarkasteltaessa 20 prosentin digitalisaation edelläkävijöiden näkemyksiä, esiin nousi muutamia yhteisiä piirteitä.

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuudet 

Digitalisaation edelläkävijäyritykset tekevät enemmän yhteistyötä, innovoivat ja saavuttavat selkeästi parempia tuloksia liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisessa.

He hyödyntävät ketterää kehitystä, nykyaikaisia sovelluksia sekä pilviratkaisuja. Johtajat ovat myös tietoisempia kyberturvallisuuteen, yksityisyydensuojaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä tekijöistä.

47%
tekevät tehokkaammin 
yhteistyötä 
39%
hyödyntävät paremmin innovaatioita
60%
yhteensovittavat sulavasti liiketoiminta- ja IT-prioriteetteja