Liiketoimintakonsultointi vakuutusala CGI

Strategisesta suunnittelusta käytännön toteutukseen

Meillä on vuosikymmenten toimialakokemus vakuutusalasta ja maailmanlaajuiset valmiudet kokonaisvaltaisten hankkeiden toteuttamiseen. Olemme asiakkaan tukena strategisesta suunnittelusta aina käytännön toteutukseen saakka. Pyrimme toimimaan niin IT:n kuin liiketoiminnan kumppanina ja luomaan vahvaa ymmärrystä molempien välille. Näin luomme vahvemman pohjan yhteisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Kanssamme voit yhdenmukaistaa liiketoiminnan ja IT:n painopisteitä ja kehittää vakuutus- ja korvausjärjestelmiä saumattoman digitaalisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi. Hyödynnä asiantuntemustamme etenkin legacy-järjestelmien modernisointiin, ydintoimintojen muutosten suunnitteluun, resursointiin ja hallintaan liittyvissä asioissa. Autamme alkuun myös vastuullisen tekoälyn käytössä, erityisesti vakuutusten myöntämiseen, korvausvaatimusten käsittelyyn ja asiakaspalveluun liittyvissä rutiinitöissä.

Menesty muutoksessa ja lataa muutosjohtajan opas

 

30+

vuoden kokemus ratkaisujen toimittamisesta vakuutusalalle

 

160

vakuutusalan asiakasta globaalisti

 

4

yhteisyritystä Suomen suurimpien finanssitoimijoiden kanssa

Toiminnan kehittäminen

Autamme vakuutusalan toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa. Osaavat konsulttimme ovat apuna matkalla kohti vakuutusalan digitalisaatiota.

Teknologia ja tuoteratkaisut

Kiihdytämme vakuutusalan digitransformaatiota ja luomme kustannustehokasta sekä automatisoitua IT:tä modernin teknologian avulla.

CGI:llä on pitkäaikainen kokemus henkivakuutusalan trendeistä ja teknologian hyödyntämisestä.

Ymmärrämme henkivakuuttamisen trendit ja tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja hyödyntäen laajaa osaamistamme pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta toimintaympäristöstä.

 

 

Työeläkevakuuttaminen - CGI Suomi Oy

Työeläkevakuuttamisen asiantuntijana meillä on ensiluokkainen ymmärrys eläketoimialan haasteista, tulevaisuuden näkymistä ja toimialaan liittyvistä liiketoiminnallisista vaatimuksista.

 

Vahinkovakuuttaminen

Meillä on kattava osaaminen ja valikoima vahinkovakuutusalan palveluja ja ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme uudistumaan sekä hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia.

 

Olemme kumppanisi muutoksessa, oli kyse säännösten vaatimista järjestelmämuutoksista, asiakaskokemuksen parantamisesta, uuden teknologian käyttöönotosta tai kustannusäästöistä.

Liiketoimintastrategian uudistaminen

Luo strategia, jolla vastataan muutokseen ja rakennetaan pitkän aikavälin taloudellista, inhimillistä ja yhteiskunnallista arvoa – asiakasarvoa unohtamatta.

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä perinteiset ennusteisiin pohjaavat strategiset mallit eivät tunnista tulevia markkinamahdollisuuksia riittävän nopeasti tai laajasti. Markkinajohtajat yhdistävätkin menestyksekkäästi pitkän aikavälin strategian kykyyn reagoida nopeasti ja sopeutua ketterästi muuttuviin tilanteisiin. 

Autamme asiakkaitamme ottamaan rohkeasti seuraavat askeleet ja hyödyntämään muutoksen tuomia mahdollisuuksia kilpailuedun saavuttamiseksi. Tarjoamme työkaluja, joilla edistää nopeampaa näkemyksiin ja dataan pohjautuvaa päätöksentekoa. 

Muutosjohtaminen

Hyödynnä suunnittelu- ja kulttuurinmuutosmenetelmiä, jotka sekä osallistavat ja aktivoivat työntekijöitä että tukevat mukautuvan ja ketterän, digivalmiin organisaation luomisessa.

Toimimme oppaananne muutosmatkalla varmistaen positiivisen lopputuloksen työntekijät sitouttamalla, tuottavuuteen panostamalla ja ihmiskeskeiseen johtamismalliin keskittyen.

Lue lisää muutosjohtamisesta

Operatiivinen huippuosaaminen

Ota askeleet kohti asiakaskeskeisempää organisaatiota ja osallistavampaa yrityskulttuuria. 

Huippuluokan end-to-end-asiakaskokemus ei toteudu ilman operatiivista huippuosaamista läpi koko arvoketjun. Hyödyntämällä dataa ja teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla työskentelemme kanssanne suunnitellaksemme ja toteuttaaksemme luotettavia, joustavia ja kustannustehokkaita tuotanto-  ja  toimitusketjuprosesseja sekä optimaalisia tukitoimintoja. Autamme suunnittelemaan räätälöityjä, aidosti merkityksellisiä ja lisäarvoa tuovia asiakaskohtaamisia sekä tuotteita ja palveluita läpi koko arvoketjun.

Digitaalinen edelläkävijyys

Varmista digitalisaation tuloksellisuus.

Yhteistyössä vahvistamme kykyänne tunnistaa ja edistää sellaisia innovaatioita, jotka muuttavat aidosti liiketoimintaa ja toimintaanne. Autamme optimoimaan teknologia- ja tietoturvainvestointeja sekä keskittymään tekemiseen, joka johtaa kilpailukykyisiin tuloksiin ja pitkän aikavälin kestävään kasvuun.

Tekoälyn vastuullinen käyttö

Tekoälyn vastuullinen käyttö on sekä eettinen että liiketoiminnallinen välttämättömyys.

Tekoälyn vastuullisessa käytössä on pohjimmiltaan kyse perusperiaatteiden määrittämisestä, käytön hallinnoinnista sekä näiden käytäntöön viemisestä. Vastuullisella käytöllä varmistetaan, että hankkeista saatavat tulokset ja tuotokset ovat turvallisia ja luotettavia.

Tutustu tekoälyn vastuulliseen käyttöön

 

Hyödynnä asiantuntemustamme ja menesty muutoksessa

Liiketoimintakonsultointi

Tutustu

Muutosjohtaminen

Tutustu

CGI strategisena kumppanina

Tutustu

Pilvipalvelut ja hybridi-IT

Tutustu

Managed IT ja IT-ulkoistuspalvelut

Tutustu

Tietoturva ja kyberturvallisuus

Tutustu

IT-palvelujen ja -ekosysteemin johtaminen (SIAM)

Tutustu

IT-infrastruktuuripalvelut

Tutustu

Tekoäly

Tutustu