CGI Senior Cloud Advisor - Pekkarinen Petri

Petri Pekkarinen

Senior Cloud Advisor - Cloud Transformation

Keskuskoneet eli mainframet ovat toimineet finanssialan yritysten kivijalkana jo vuosikymmeniä. Niiden jatkuva sovittaminen muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin on kuitenkin johtanut jäykkiin järjestelmiin ja kasvaneisiin kustannuksiin. Lisäksi osaajia on siirtynyt eläkkeelle eikä tilalle ole tullut uutta sukupolvea huolehtimaan teknisen tuen jatkuvuudesta ja järjestelmäkehityksestä. 

Keskuskoneiden modernisointi tarjoaa ratkaisun näihin ongelmiin ja tuo merkittäviä etuja finanssialan toimijoille. Modernisoinnin myötä yritykset voivat saavuttaa ketteryyttä, alentaa kustannuksia ja vähentää riskejä. Tämä vaatii huolellista suunnittelua ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon liiketoiminnan tavoitteet ja tekniset vaatimukset. 

Positiiviseen lopputulokseen johtavan reitin rakentaminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii useiden tekijöiden huomioon ottamista: prioriteetit, edellytykset, liiketoiminnan tavoitteet, mahdolliset haasteet, käytettävissä olevat resurssit, projektin rahoitus, rajoitukset sekä käynnissä olevat ja suunnitellut toimenpiteet. 

Vaikka keskuskoneiden modernisointi tarjoaa merkittäviä etuja, sillä voi olla monimutkaisia ja laajoja vaikutuksia, jotka ulottuvat teknologiasta työvoimaan ja muihin liiketoimintaprosesseihin. Onnistunut lähestymistapa edellyttää laajempaa näkökulmaa, jotta voit suunnata liiketoimintaasi ja IT-strategiaasi kohti jatkuvaa kehitystä. 

Keskuskoneista irtautuminen vaatii harkittua lähestymistapaa, joka minimoi liiketoiminnan häiriöt ja maksimoi tehokkuuden. Suosittelemme kahden vaiheen strategiaa, joka ensimmäisessä vaiheessa keskittyy kustannusten optimointiin ja toisessa vaiheessa sovellusten muuntamiseen pilvipohjaisiksi. 

Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään kustannustehokkuuteen, kun keskuskoneympäristöä optimoidaan entistä tehokkaammaksi. Ensin kaikki tarpeettomat tai vanhentuneet sovellukset ja tiedot poistetaan käytöstä. Seuraavaksi siirrytään keskuskoneen työkuormien siirtämiseen edullisempiin ja joustavampiin alustoihin, kuten julkipilveen. Siellä jatkokehitystä voidaan tehdä moderneilla työkaluilla. Lopuksi valmistellaan keskuskoneen muut sovellukset ja data seuraavaa muutosvaihetta varten. 

Toisessa vaiheessa keskitytään muuttamaan sovellukset sellaisiksi, että ne toimivat pilvipalveluissa. Tavoitteena on hyödyntää kaikkia julkipilven tarjoamia etuje, kuten ketteryyttä ja skaalautuvuutta. Tässä käytetään erilaisia pilvisuunnittelun periaatteita, kuten mikropalveluita, kontteja ja palvelimettomia palveluita. 

Finanssialalla luotettavuus, tehokkuus ja skaalautuvuus ovat toiminnan perusedellytyksiä, joihin vaiheittainen lähestymistapa vastaa. Siinä pystytään hallitsemaan niin muutoksesta aiheutuvia kustannuksia, kuin mahdollisia riskejä. Asteittainen lähestymistapa ja oikean kumppanin valinta ovat avainasemassa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. 

CGI:llä on laaja kokemus lukuisista onnistuneista modernisointiprojekteista, vankka asiantuntemus sekä älykkäät työkalut, jotka auttavat yrityksiä selviytymään perinteisistä modernisointihaasteista. Lähestymistapamme keskittyy priorisoimaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet asiakasyrityksen prioriteettien mukaisesti. 

Kirjoittajasta

CGI Senior Cloud Advisor - Pekkarinen Petri

Petri Pekkarinen

Senior Cloud Advisor - Cloud Transformation

Petri Pekkarinen on työskennellyt ICT-alalla yli 20 vuotta ja menneet 5 vuotta pilvineuvojana. Petri on sertifioitu FinOps Practitioner ja Leader, ja hänellä on vahva tausta liiketoiminnan kehittämisestä ja pilvipalveluista.