CGI Senior Cloud Advisor - Pekkarinen Petri

Petri Pekkarinen

Senior Cloud Advisor - Cloud Transformation

Vanhojen järjestelmien korkeat järjestelmä- ja alustakustannukset kannustavat finanssialan toimijoita siirtymään julkipilveen, mutta välillä saatetaankin joutua ojasta allikkoon. CGI:llä autoimme asiakastamme FinOps eli Cloud Financial Operations -viitekehyksen avulla ottamaan niskalenkin hallitsemattomasti kasvaneista julkipilven kustannuksista.

Viime blogissani kirjoitin, millaisia haasteita pilven potentiaaliin liittyy ja kuinka tekoäly voi auttaa niiden hallitsemisessa. Tällä kertaa pureudun tosielämän asiakastapauksen kautta, miten hallita tehokkaasti julkipilven kustannuksia.

Kuten monet tietävät, finanssialan IT-ympäristöt ovat tyypillisesti erittäin suuria ja datarikkaita. Finanssialan yhtiöiden toiminta on myös hyvin säädeltyä ja tietoturvalle asetetaan paljon vaatimuksia, esimerkiksi henkilötietojen käsittelyyn ja datan säilytysaikaan. Finanssialaa voidaan siis pitää verrattain haastavana alana modernisoida. Kuluttajatottumuksien muuttuessa ala on kuitenkin murroksessa ja uudenlaista ketteryyttä on haettu erityisesti julkipilvestä. 

Julkipilveen oli siirtynyt myös eräs finanssialan toimija, joka oli digitalisoinut menestykkäästi toimintojaan. Kustannukset muodostuivat kuitenkin ongelmaksi, sillä asiakkaan vuotuiset julkipilven käyttökustannukset olivat nousseet huomattavastiFinOps-kulttuuriin ja transformaatioihin perehtyneet asiantuntijamme tarttuivat asiakkaan haasteeseen. Aivan aluksi ryhdyimme testattujen menetelmiemme avulla selvittämään asiakkaan nykytilaa. Analyysin pohjalta tunnistimme useita mahdollisuuksia, joiden avulla pystyimme virtaviivaistamaan asiakkaan julkipilviympäristöjen käyttöä.

Analyysistämme selvisi muun muassa, että asiakkaalla oli käytössään useita eri ympäristöjä, joissa oli paljon päällekkäisyyksiä. Merkittäväksi kehityskohdaksi paljastui lisäksi, että asiakkaan roolipohjainen pääsynhallinta RBAC oli toteutettu manuaalisesti. Tämä oli johtanut tilanteeseen, jossa aivan liian monella julkipilven käyttäjällä oli laajat käyttöoikeudet. Siitä syystä kokonaiskuvaa julkipilven hallinnasta oli vaikeaa saada, ja kustannukset lähtivät hallitsemattomaan kasvuun.

Käynnistimme yhtiön kanssa transformaatioprosessin, jonka aikana toteutimme muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

  • Otimme käyttöön uudelleen käytettävän pilvi-infran Terraform-moduulien avulla ja siirryimme standardisoitujen resurssien provisiointiin
  • Yksinkertaistimme SQL-palvelinten siirtoa julkipilveen, mikä pienensi asiakkaan kustannuksia. Otimme käyttöön kaksivaiheisen siirron, joka oli nopea ja tehokas keino satojen SQL Server -tietokantojen siirtämiseen paikallisesta konesalista julkipilveen.
  • Toteutimme Entra ID -ryhmät ja poistimme kaikki suoraan lisätyt käyttäjät. Mahdollistimme näin käyttäjien jatkuvan monitoroinnin ja lokianalyysin.
  • Loimme uudet käytännöt standardisointiin ja tietoturvan hallintaan, mitkä toivat merkittävän kustannussäästön asiakkaalle.

Projektin aikana tuotimme asiakkaalle julkipilvestä yhtenäisen näkymän, jonka ansiosta kustannusten seurantaa pystytään nyt tekemään reaaliaikaisesti. Lisäksi avasimme eri kehitystiimeille omat näkymänsä kustannuksiin. Mielenrauhaa asiakkaalle tuovat myös hälytykset, jotka aktivoituvat, mikäli kustannusrajat ylittyvät

Transformaatioprosessin onnistumisen kannalta keskeistä oli, että standardisoimme ja optimoimme kaikki uudet käyttöön otetut ympäristöt. Otimme käyttöön pilven vahvistetun tietoturvan, huomioimme pilven vaatimusten mukaisuuden ja loimme hallintamallin. FinOps-käytäntöjä vahvistettiin vielä tuottamalla pelikirja, jonka avulla eri kehitystiimit sitoutettiin yhteisiin toimintamalleihin.

Työ tuotti nopeasti tulosta: jo ensimmäisen vuoden aikana asiakkaan julkipilven käytön kustannukset laskivat vuositasolla 1,2 miljoonaa euroa. 

FinOpsista apua julkipilven optimointiin

Pilvipalveluntarjoajat veloittavat yleensä käyttökohtaisesti, mikä tekee julkipilvestä erittäin joustavan resurssin. Se voikin tuottaa huomattavia kustannussäästöjä. Edellä kertomani esimerkki on kuitenkin osoitus siitä, että vääränlainen pilvikäyttöstrategia voi johtaa ajoitetun tai automatisoidun skaalauksen mahdollisuuksien menetykseen. Juuri tästä syystä julkipilven kustannukset saattavat lähteä ennakoimattomaan kasvuun.

Suosittelen julkipilven käyttäjiä tutustumaan FinOpsiin, joka on kehittyvä pilvitalouden hallinnan ja kulttuurin käytäntö. CGI:llä olemme saavuttaneet sen avulla hyviä tuloksia ja auttaneet asiakkaitamme saamaan pilvestä enemmän irti pienemmällä budjetilla.

Jos haluat tietää kuinka FinOps ja julkipilven kustannushallinta voi auttaa liiketoimintaasi, ota yhteyttä tiimiimme.

Kirjoittajasta

CGI Senior Cloud Advisor - Pekkarinen Petri

Petri Pekkarinen

Senior Cloud Advisor - Cloud Transformation

Petri Pekkarinen on työskennellyt ICT-alalla yli 20 vuotta ja menneet 5 vuotta pilvineuvojana. Petri on sertifioitu FinOps Practitioner ja Leader, ja hänellä on vahva tausta liiketoiminnan kehittämisestä ja pilvipalveluista.