Resource center

CGI:n pitkäjänteinen panostaminen palvelujensa kehittämiseen sai jälleen ansaittua tunnustusta it-ulkoistuspalvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä kartoittavassa Whitelanen tutkimuksessa. Suomesta haastateltujen IT-hankintapäättäjien vastauksissa CGI sai parhaat arviot erityisesti pilvi- ja it-infrastruktuuripalveluistaan. “Ensimmäisen sijan saavuttaminen tutkimuksessa pilvi- ja infrastruktuuripalvelujen osalta on arvokasta erityisesti siksi...

Teollinen vihreä siirtymä on ajanut yritykset uudenlaisen haasteen äärelle – on yhdistettävä kestävän kehityksen tavoitteet ja liiketoiminnan kasvu. Tämä vaatii yrityksiltä uudenlaista ajattelutapaa. On ymmärrettävä, että ilman merkittävää panosta ja investointeja teollisuudessa vihreää siirtymää ei voi tapahtua. Eikä kukaan pärjää...

Tekoäly, automaatio ja robotiikka auttavat palvelukeskuksia parantamaan työn tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua. Pelkkä uusien teknologioiden käyttöönotto ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan innovatiivista ajattelutapaa ja rohkeutta uudistaa toimintaa. Digitalisaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia palvelukeskusten toiminnan uudistamiseen. Uusia teknologioita voidaan hyödyntää esimerkiksi tehtävien...

HUS on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija. Sen tehtävä yliopistosairaalana on kehittää uusia hoitoja ja taata suomalaisille tulevaisuudessakin maailman kustannustehokkaimmat terveyspalvelut. HUSin monivuotisena IT-palveluiden ja digitaalisuuden kumppanina CGI auttaa HUSia toteuttamaan strategian mukaisia asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluja potilaille, terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja...

Kumppanuus Microsoftin kanssa ja jäsenyys MISA yhteisössä antaa CGI:lle pääsyn Microsoftin tietoturvatuotevalikoiman kehitysyhteistyöhön tarjoten CGI:n asiakkaille entistä laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa turvallisuutta. “Turvallisuus on tiimityötä, ja keskeinen osa kaikkea toimintaamme CGI:llä”, kertoo Raymond Daoud, Vice-President, and Chief Security Officer CGI:ltä. “Luottamus...

Miika Leminen on vastannut vuoden alusta CGI:llä OMNI360 asiakas- ja potilastietojärjestelmään kehitettävistä tekoälytoiminnallisuuksista. Biologiset neuroverkot, eli ihmisaivot, tulivat Miikalle tutuiksi hänen urapolkunsa alussa, kun koulutukseltaan tuore psykologi ja diplomi-insinööri aloitti uransa Helsingin yliopistossa Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä laboratorioinsinöörinä. Kun tekoälyn ja...

Sosiaalialan johtajia syksyllä yhteen koonneessa Sosiaalitoimen Tulevaisuusforum’23 -tilaisuudessa budjettineuvos Riitta Aejmelaeus toi esille valtiovarainministeriön näkökulmaa sotealan rahoituksesta. Kysymykseen sotealan rahoituksellisesta asemasta ja tämän kehittämisestä Aejmelaeus vastaa yhdellä lauseella: rahoitus on yleiskatteellista. Sotealan vaikuttavuuden hyödyt näyttäytyvät usein epäsuorina. Aejmelaeuksen mukaan sotealan...

Aapo Veijalainen, yleislääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, pukeutuu osan työviikostaan lääkärintakin sijaan tietojärjestelmätoimittajan huppariin. Elokuun alussa hän aloitti CGI:llä vastaavana asiantuntijalääkärinä. Täysin hyppy tuntemattomaan ei ollut, sillä Aapolla oli jo ennestään taustaa IT-alalta sekä terveydenhuollon digitalisaatiota kehittävissä organisaatioissa että oman...

Talouden näkymät ovat vaimeat, mutta syvää taantumaa ei ole näköpiirissä. Tilannetta helpottaa hyvä työllisyystilanne ja ensi vuonna käynnistyväksi ennustettu elpyminen. Pidemmällä tähtäimellä Suomen tulevaisuuden turvaaminen edellyttää julkisen talouden jatkuvan velkaantumisen katkaisemisen lisäksi kestävän kasvun mahdollistamista ja teknologian jatkuvasti parempaa hyödyntämistä...