Resource center

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on ohjelmisto, joka yhdistää ja hallitsee yrityksen eri toimintoja, kuten tuotantoa, varastonhallintaa, taloushallintoa, myyntiä ja asiakaspalvelua. ERP-järjestelmän avulla yritys voi tehostaa prosessejaan, parantaa tuottavuuttaan, lisätä asiakastyytyväisyyttä ja saada kilpailuetua markkinoilla. Teollisuusyrityksille ERP-järjestelmä on erityisen tärkeä, sillä se mahdollistaa...

Digistä on muodostumassa ajasta ja paikasta riippumaton ensisijainen asiointitapa julkishallinnon tarjoamiin palveluihin. Inhimillisen ja turvallisen vuorovaikutuksen tarjoaminen edellyttää teknisen osaamisen lisäksi kansalaisten tarpeiden ja näkemysten huomioimista. Digi- ja väestötietovirasto rakentaa sujuvampaa Suomea Digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistäminen on ollut julkishallinnon agendalla...

Vihreä siirtymä tuo mukanaan suuria muutoksia kaikilla toimialoilla ja koko yhteiskunnassa. Uudet ratkaisut ja investoinnit synnyttävät vihreää kasvua, josta on mahdollista rakentaa yritysten kasvun ajuri ja Suomen viennin uusi kivijalka.

Vaaditaan ihmisten päätösvastuuta ja järjestelmien läpinäkyvyyttä Generatiivisen tekoälyn (AI) kehittyminen ja käytön yleistyminen tuo mukanaan sekä teknologiapalveluihin liittyviä riskejä että uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. "Tekoäly on erittäin hyvä suorittamaan tiettyjä tehtäviä, joita ihminen ei pysty suorittamaan", CGI:n...

Myynnin ja tuotannon suunnittelu tuo yhteen liiketoiminnan ja operatiivisen datan niin, että tuotantoa saadaan ohjattua tehokkaasti. Mitä paremmin toiminnan suunnittelu optimoidaan, sitä vähemmän joudutaan säätämään tuotannon suoritusvaiheessa, jolloin tilanteet jatkuvasti muuttuvat. Mutta entä jos näkymää ei ole tai omaan dataan...

Vastuullisuus näkyy kyllä yritysten korkeamman tason strategioissa, mutta sitä ei ole vielä kunnolla jalkautettu niiden toiminnanohjausjärjestelmiin. Vaikka paljon puhutaan datalla johtamisesta ja prosessien automaatiosta, yritysten ruohonjuuritasolla vastuullisuus ei vielä juuri näy. Ratkaisu datan hyödyntämiseen on teknologiassa. ”Moni yritys vielä keräilee...

Siirtyminen perinteisestä, yrityksen omassa konesalissa pyörivästä toiminnanohjauksesta pilviratkaisuun on vähän niin kuin matka, joka jännittää. Pilvipohjaiseen SAP S/4HANAan on vaihdettava joka tapauksessa viimeistään vuonna 2027, kun konesaliversion, SAP ECC:n, tuki ja ylläpito päättyvät. Koska aikaa ei ole kovin paljon, kokosimme...

Data lisää ymmärrystä ja auttaa päätöksentekijöitä kehittämään palvelujärjestelmää. Itä-Suomen yliopiston professori Harri Laihonen varoittaa hyvinvointialueita tuudittautumasta tyytyväisyyteen, kun dataa alkaa kertyä.

Geopolitiikalla ja energiakriisillä on ollut merkittävä vaikutus Fortumin liiketoimintaan kuluneen vuoden aikana. Strategian uudelleenarvioinnin myötä kurssi on nyt kohti puhdasta energiantuotantoa pohjoismaissa.