Resource center

Miika Leminen on vastannut vuoden alusta CGI:llä OMNI360 asiakas- ja potilastietojärjestelmään kehitettävistä tekoälytoiminnallisuuksista. Biologiset neuroverkot, eli ihmisaivot, tulivat Miikalle tutuiksi hänen urapolkunsa alussa, kun koulutukseltaan tuore psykologi ja diplomi-insinööri aloitti uransa Helsingin yliopistossa Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä laboratorioinsinöörinä. Kun tekoälyn ja...

Sosiaalialan johtajia syksyllä yhteen koonneessa Sosiaalitoimen Tulevaisuusforum’23 -tilaisuudessa budjettineuvos Riitta Aejmelaeus toi esille valtiovarainministeriön näkökulmaa sotealan rahoituksesta. Kysymykseen sotealan rahoituksellisesta asemasta ja tämän kehittämisestä Aejmelaeus vastaa yhdellä lauseella: rahoitus on yleiskatteellista. Sotealan vaikuttavuuden hyödyt näyttäytyvät usein epäsuorina. Aejmelaeuksen mukaan sotealan...

Aapo Veijalainen, yleislääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, pukeutuu osan työviikostaan lääkärintakin sijaan tietojärjestelmätoimittajan huppariin. Elokuun alussa hän aloitti CGI:llä vastaavana asiantuntijalääkärinä. Täysin hyppy tuntemattomaan ei ollut, sillä Aapolla oli jo ennestään taustaa IT-alalta sekä terveydenhuollon digitalisaatiota kehittävissä organisaatioissa että oman...

Talouden näkymät ovat vaimeat, mutta syvää taantumaa ei ole näköpiirissä. Tilannetta helpottaa hyvä työllisyystilanne ja ensi vuonna käynnistyväksi ennustettu elpyminen. Pidemmällä tähtäimellä Suomen tulevaisuuden turvaaminen edellyttää julkisen talouden jatkuvan velkaantumisen katkaisemisen lisäksi kestävän kasvun mahdollistamista ja teknologian jatkuvasti parempaa hyödyntämistä...

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on ohjelmisto, joka yhdistää ja hallitsee yrityksen eri toimintoja, kuten tuotantoa, varastonhallintaa, taloushallintoa, myyntiä ja asiakaspalvelua. ERP-järjestelmän avulla yritys voi tehostaa prosessejaan, parantaa tuottavuuttaan, lisätä asiakastyytyväisyyttä ja saada kilpailuetua markkinoilla. Teollisuusyrityksille ERP-järjestelmä on erityisen tärkeä, sillä se mahdollistaa...

Digistä on muodostumassa ajasta ja paikasta riippumaton ensisijainen asiointitapa julkishallinnon tarjoamiin palveluihin. Inhimillisen ja turvallisen vuorovaikutuksen tarjoaminen edellyttää teknisen osaamisen lisäksi kansalaisten tarpeiden ja näkemysten huomioimista. Digi- ja väestötietovirasto rakentaa sujuvampaa Suomea Digitaalisten palvelujen ensisijaisuuden edistäminen on ollut julkishallinnon agendalla...

Vihreä siirtymä tuo mukanaan suuria muutoksia kaikilla toimialoilla ja koko yhteiskunnassa. Uudet ratkaisut ja investoinnit synnyttävät vihreää kasvua, josta on mahdollista rakentaa yritysten kasvun ajuri ja Suomen viennin uusi kivijalka.

Vaaditaan ihmisten päätösvastuuta ja järjestelmien läpinäkyvyyttä Generatiivisen tekoälyn (AI) kehittyminen ja käytön yleistyminen tuo mukanaan sekä teknologiapalveluihin liittyviä riskejä että uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. "Tekoäly on erittäin hyvä suorittamaan tiettyjä tehtäviä, joita ihminen ei pysty suorittamaan", CGI:n...

Myynnin ja tuotannon suunnittelu tuo yhteen liiketoiminnan ja operatiivisen datan niin, että tuotantoa saadaan ohjattua tehokkaasti. Mitä paremmin toiminnan suunnittelu optimoidaan, sitä vähemmän joudutaan säätämään tuotannon suoritusvaiheessa, jolloin tilanteet jatkuvasti muuttuvat. Mutta entä jos näkymää ei ole tai omaan dataan...