Tekoälyn mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat, ja niin yritykset kuin organisaatiot tutkivatkin sen syvyyksiä löytääkseen innovatiivisia, arvoa tuottavia käyttötapauksia. Tekoälyn valtavaa potentiaalia halutaan hyödyntää etenkin prosessien optimoinnissa, asiakaskokemuksen kehittämisessä ja innovaatioiden edistämisessä. Innostukseen yhdistyy harkittu varovaisuus, koska tekoälyn hyödyntämisessä on navigoitava jatkuvasti kehittyvässä sääntely-ympäristössä, varmistettava datan valmius ja pystyttävä mittaamaan tulosvaikutukset.

Aloita tekoälystrategiasta

Ensi vaiheessa tarvitaan kunnianhimoinen, mutta käytännöllinen tekoälystrategia, joka on linjassa organisaation kasvutavoitteiden kanssa. Tämän jälkeen organisaationne on valmis etsimään ja kokeilemaan tekoälyn käyttötapauksia, jotka tuovat luodun strategian käytäntöön.

Vaikka aloitus näkyvimmistä ja selkeimmistä mahdollisuuksista voi olla houkutteleva, suosittelemme järjestelmällisempää lähestymistapaa.

Kokemus on osoittanut, että parhaat tekoälyn käyttötapaukset ovat skaalautuvia, tuovat merkittävimmän tuoton sijoitukselle, eivätkä välttämättä ole niitä ilmeisimpiä.

Fasilitoitu työpajatyöskentely on käytännössä toimivaksi todistettu tapa edetä tekoälymatkalla. Se auttaa lisäämään ymmärrystä tekoälystä ja sen potentiaalista sekä varmistamaan, että hankkeita lähestytään strategialähtöisesti kehittäen kyvykkyyttä johtaa tekoälymatkaa ja digitaalisia transformaatioita. Esimerkiksi kiinteistö- ja toimitilapalveluyhtiö ISS sai tekoälytyöpajasta askelmerkit AI-hankkeen kehittämiseen ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet tunnisti työpajassa tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia

Aseta tekoälykäyttötapaukset tärkeysjärjestykseen 

Kuinka valita tekoälykäyttötapausten joukosta kokeiluvaiheeseen vietävät? Priorisointi voi olla haastavaa, etenkin kun useat eri tahot haluavat soveltaa tekoälyratkaisuja omiin tarpeisiinsa.

Järjestelmällinen lähestymistapa varmistaa, että fokus säilyy strategian mukaisena.

Olemme tehneet asiakkaidemme kanssa lukuisia kokeiluja tekoälyratkaisujen toteutettavuuden sekä hyöty- ja vaikutussuhteen selvittämiseksi. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kesken organisaation eri tasoilla, jotta ratkaisut vastaavat operatiivisiin tarpeisiin ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Näistä kokeilusta saatuja näkemyksiä sovelletaan jatkokehittämiseen sekä mahdollisen laajemman käyttöönoton arviointiin.

Käyttötapausten priorisoinnissa ja arvioinnissa suosimme ja suosittelemme datalähtöistä lähestymistapaa yhteisiä kriteereitä käyttäen. Näitä ovat muun muassa:

  • Tekninen toteutettavuus (data ja mallit)
  • Mahdollisuus hyödyntää olemassa olevaa tekoälyä (ihmiset, prosessit ja teknologia)
  • ROI / liiketoiminnallinen arvo
  • Tavoitteidenmukaisuus
  • Mahdolliset riskit
  • Organisaation tekoäly- ja muutosvalmius 

Systemaattinen lähestymistapa auttaa priorisoimaan projektit odotetun tuoton mukaisesti, perustelemaan ne todisteilla ja asettamaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin aikatauluja kehitettäville projekteille.

Kokeile, opi ja kehitä

Pilotit etenevät harvoin täysin suunnitellusti tai suoraviivaisesti. Tämän tyypillisesti kuudesta kahdeksaan viikkoa kestävän kehitysjakson aikana onkin odotettavissa joitakin epäonnistumisia ja odottamattomia käänteitä, joiden ei pitäisi antaa estää etenemistä.

Suosi ketterää kehittämistä ja MVP-ratkaisuja sekä niistä oppimista. 

Kokeiluvaiheessa paljastuvat mahdolliset piilevät ongelmat, kuten data-aukot, infrastruktuurin muutostarpeet tai uudistamista tarvitsevat prosessit. Näe nämä mahdollisuuksina edistää organisaation tehokkuutta. Ole myös avoin erilaisille lähestymistavoille liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi: generatiivisen tekoälyn rinnalla automaatio, robotiikka tai muuhun kuin tekoälyyn perustuva ratkaisu voikin joskus olla se toimivin.

Liiketoiminnan aktiivinen osallistuminen on olennaista onnistuneiden tekoälyratkaisujen rakentamisessa. Riippumatta siitä, rakennetaanko ratkaisuja in-house omia kehittäjäresursseja hyödyntäen vai kehitetäänkö MVP-ratkaisuja ja prototyyppejä kumppanin kanssa, varmista, että loppukäyttäjät ovat tiiviisti ja jatkuvasti mukana prosessissa. Vain siten voit varmistaa, että ratkaisu vastaa liiketoimintaongelmaan.

Valmiina poimimaan tekoälyhelmet?

Tekoälysuunnitelmien toteuttaminen voi tuntua lamaannuttavalta kaiken huomioitavan ja muuttuvan keskellä. Pilotoitavien käyttötapausten dataan pohjautuva priorisointi auttaa vähentämään epävarmuutta ja etenemään luottavaisin mielin.

Aktiivinen sitoutuminen, ketterä mukautuminen ja jatkuva arviointi auttavat varmistamaan, että AI-ratkaisut vastaavat liiketoimintatarpeisiin ja luovat perustan kestävälle kasvulle ja muutokselle.

Vauhditetaan yhdessä tekoälysiirtymäänne!

Halusitpa sitten tutkia tekoälyn mahdollisuuksia, pilotoida ratkaisuja tai laajentaa ja skaalata jo tehtyä ja hyväksi havaittua, suosittelemme käytännönläheistä ja ihmiskeskeistä lähestymistapaa, jolla varmistetaan luottamus tekoälyn hyödyntämiseen ja odotettujen tulosten saavuttamiseen. Tutustu toimintamalliimme sekä mielenkiintoisiin tekoälyn käyttötapausesimerkkeihin oheiselta videolta: