Tuotamme sote-IT-ratkaisut ihmistä varten – suomalaisista lähtökohdista, kansainväliseen käyttöön

Vuosikymmenten paikallinen läsnäolomme on rakentanut meille vahvan toimialaymmärryksen ja -osaamisen. CGI:llä on yli 25 vuoden kokemus Suomen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen alasta ja yli 400 toimialaan erikoistunutta asiantuntijaa – joukossa lääkäreitä, sairaanhoitajia ja sosiaalihuollon ammattilaisia.

Olemme toimittaneet laajamittaisia sote-järjestelmiä ja niiden käyttöönotto- ja uudistamishankkeita useille eri toimijoille niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Suomessa ratkaisumme ovat käytössä suurimmilla hyvinvointialueilla niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Ratkaisumme toimivat ja skaalautuvat todennetusti isolle määrälle yhtäaikaisia käyttäjiä. Emme tingi käyttövarmuudesta huoltovarmuuden, turvallisuuden ja asiakaspalvelun sujuvuuden kannalta käyttöönottoprojekteissa tai jatkuvissa palveluissa.

Kehitystyömme vahvana tukipilarina pidämme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa – kehitämme ratkaisuamme asiakaslähtöisesti ja käyttäjäystävällisesti yhdessä sote-ammattilaisten kanssa.

 

  

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaiden hoito- ja palvelupolut yhtenäistyvät ja vaatimukset ammattilaisten työkaluja kohtaan kiristyvät. Niin uudistuva lainsäädäntö kuin asiakkaiden ja ammattilaisten muuttuvat tarpeet vaikuttavat toimintaan. Me olemme valmiina auttamaan.

Digitaalinen sotekeskus on innovatiivinen askel kohti sujuvampaa ja tehokkaampaa terveydenhuoltoa. Digitaaliset ratkaisut vähentävät manuaalista työtä ja tarjoavat merkittäviä kustannussäästöjä, kun esimerkiksi asiakasohjaus oikeiden palvelujen piiriin toimii sujuvasti. Digitaalisten palvelujen avulla kerätään myös tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Tämä tieto auttaa organisaatioita kehittämään palvelujaan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.

Perusterveydenhuolto on suomalaisen kansanterveyden selkäranka. Toiminnalle on tyypillistä jatkuva aikapaine ja asiakkaan akuutti avun tarve. OMNI360 tekee mm. vastaanotto-, osasto- ja kotihoidosta sujuvaa. Se tarjoaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon kanssa jaetun potilaskertomuksen, jonka avulla asiakkaan kokonaistilanne on helppo ja nopea hahmottaa.

Erikoissairaanhoito edellyttää valmiuksia tuottaa vaativaa hoitoa turvallisesti ja kustannustehokkaasti. OMNI360:n kehittämisessä olemme hyödyntäneet pitkää yhteistyötä yliopistollisten keskussairaaloiden kanssa. Jaetut potilaskertomukset helpottavat hoitotyötä ja parantavat potilasturvallisuutta myös erikoissairaanhoidossa. Lisäksi kokonaisuuteen on kytkettävissä lukuisia osamoduuleja sairaalan toiminnan tukemiseen – kliinisistä tutkimuksista asiakasvirtojen hallintaan sekä erilaisiin hallinto- ja ohjaustehtäviin.

Sosiaalipalvelut nivoutuvat yhteen terveydenhuollon palveluketjujen kanssa, mutta säilyttävät erityispiirteensä. Tunnemme ja huomioimme kaikki palvelutehtävät sekä kansalliset prosessit. ProConsona on ollut pitkään yksi Suomen käytetyimmistä sosiaalipalvelujen järjestelmistä. Nyt uudistamme sitä vaiheittain. Tuomme käyttöön OMNI360-palvelualustaan kehittämiämme sosiaalipalvelujen toiminnallisuuksia. Ne kattavat kaikki yleis- ja erityispalvelujen järjestämisen tarpeet vireilletulosta palvelutuotannon seurantaan ja arviointiin. 

Young girl at the doctor's office

Palvelumme ja ratkaisumme sote-toimialalle

OMNI360 - enemmän kuin asiakas- ja potilastietojärjestelmä

OMNI360 on palvelualusta, joka koostuu joukosta helppokäyttöisiä sekä modulaarisia työkaluja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoon.


Tutustu OMNI360-tuoteperheeseen

 

Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

Autamme sote-alan toimijoita löytämään tien kasvuun, muutosten läpivientiin ja tehokkaampaan toimintaan.


Tutustu konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin

CGI:n palvelut ja ratkaisut sote-toimialalle

Pienois-sote-uudistus

 

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lue, miten CGI, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri toteuttivat pienois-sote-uudistuksen muutamassa kuukaudessa.

Lääkäri käyttää puheentunnistusta

OMNI360 Puheentunnistus

 

HUS - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Lue, miksi OMNI360 Puheentunnistus on oikea resepti HUSin arkeen: säästöä ajassa ja rahassa sekä parempia työntekijä- ja asiakaskokemuksia.

CGI:n palvelut ja ratkaisut sosiaalialalle

SOMA-mobiilisovellus

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lue, miten sosiaalityöntekijät saavat asiakastiedot mukaansa kentälle sekä voivat dokumentoida tapaamiset reaaliajassa suoraan asiakastietojärjestelmään SOMA-mobiilisovelluksen avulla.