Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote on hyvässä vauhdissa suuren IT-uudistuksen kanssa, jossa vanhat kuntakohtaiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät uudistetaan yhdeksi OMNI360-kokonaisuudeksi. CGI:n avulla kehitetään palveluja sujuvammiksi ja johtamista dataa paremmin hyödyntäväksi.

CGI:n Suomessa kehittämä OMNI360-järjestelmä valittiin Keski-Uudenmaan uudeksi asiakas- ja potilastietojärjestelmäksi reilu vuosi sitten. Perusteellisessa kilpailutuksessa Keusote vertaili tarjolla olevia vaihtoehtoja vanhojen kuntakohtaisten järjestelmien uudistamiseksi yhdeksi alueelliseksi kokonaisuudeksi. Tahtotilana oli löytää kokonaisuus, joka on tarkoituksenmukaisin palvelutuotannon tarpeiden, toiminnan häiriöttömyyden ja kehittämisen sekä kustannusten kannalta.

Keusotelle oli tärkeää saada modulaarinen ja kustannustehokas alusta, joka mahdollistaa hyvinvointialueen ja sen johtamisen kehittämisen tietovarantojen avulla aiempaa paremmin.

Järjestelmäuudistus edellyttää tiivistä yhteistyötä ja nopeaa reagointikykyä

CGI:llä on kokemusta asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisestä ja käyttöönottohankkeista yli kahdenkymmenen vuoden ajalta. Keusote vastaa alueensa yli 200 000 asukkaan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta yli 3600 työntekijän voimin.

Keusoten asiakas- ja henkilöstömäärät, vastuut ja tavoitteet huomioiden kyse on siis kriittisestä ja suuresta hankkeesta. Virheisiin ei ole varaa, ja varmuus kumppanin toiminnan korkeasta laadusta sekä riittävistä toimitus- ja jatkokehittämiskyvyistä on äärimmäisen tärkeää. Keusotella haluttiin myös, että vastuu ja kyky reagoida heidän tarpeisiinsa löytyy jo ihan huoltovarmuussyistäkin Suomesta.

OMNI360-järjestelmän käyttöönotossa lähdettiin liikkeelle konsolidoimalla eli yhdistämällä vanhat kuntakohtaiset sosiaalipalveluiden järjestelmät ja ottamalla OMNI360 Sosiaalipalvelut -toiminnallisuudet käyttöön vammaispalvelun ja päihdehuollon palveluissa. Sen jälkeen OMNI360-toiminnallisuuksien hyödyntäminen aloitettiin myös muilla Keusoten palvelualueilla.

Kuluneen kevään aikana perusterveydenhuollossa on otettu käyttöön OMNI360 Kertomus ja suun terveydenhuollossa siihen kehitetty oma moduulinsa – ensin Mäntsälässä, Pornaisissa, Järvenpäässä ja Tuusulassa, seuraavaksi Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä. Sosiaalipalveluissa OMNI360-päivityksiä tehdään Perheoikeudellisissa palveluissa.

Vaiheittain tehtävä uudistus päättyy vuonna 2024, jolloin viimeisimpiä etappeja ovat OMNI360 Sosiaalipalveluiden kansallisen arkiston eli Kanta-integraation käyttöönotto ja Keusoten liittyminen kyseiseen valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun myös sosiaalipalvelujen osalta.

Kuvituskuva: Keusotessa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen etenee mallikkaasti

Tahtotilana asiakas- ja potilasitetojärjestelmien uudistamisessa oli löytää kokonaisuus, joka on tarkoituksenmukaisin palvelutuotannon tarpeiden, toiminnan häiriöttömyyden ja kehittämisen sekä kustannusten kannalta.

Hanke on edennyt hyvin ja yhteistyö CGI:n kanssa on ollut sujuvaa ja mutkatonta hankkeen jokaisella tasolla. Tällaisessa hankkeessa onnistuminen edellyttää tiivistä ohjaus- ja työryhmätason yhteistyötä, jossa tehdään töitä samalla puolella pöytää.

Antti Ylä-Jarkko Digi- ja tietojohtaja, Keusote

Doctor with tablet standing in hospital

Vaiheittainen käyttöönotto tuo joustoa ja säästää kustannuksia

Keusoten järjestelmäuudistus viedään läpi modulaarisena ja vaiheittain. Tämä tarkoittaa sitä, että CGI:n OMNI360-ratkaisu rakentuu erillisistä moduuleista, jotka voidaan päivittää helpommin ja edullisemmin kuin suuret monoliittiset kokonaisuudet – myös tulevaisuudessa. Lisäksi ydinjärjestelmään on mahdollista joustavasti kytkeä kolmansien osapuolten ratkaisuja, kiitos standardien mukaan avointen rajapintojen.

“Keusote on erinomainen esimerkki siitä, miten uudet teknologiat saadaan palvelemaan sote-ammattilaisia ja asiakkaita ilman kohtuuttomia kustannuksia ja muutoskipuja”, CGI:n sote-IT-ratkaisuista vastaava johtaja Kimmo Alaniska kertoo.

Eteneminen vaiheittain on pitänyt muutoksiin liittyvän kuormituksen ja riskit pieninä ja mahdollistanut henkilöstön osaamisen päivittämisen hallitusti ja käyttäjäystävällisesti.

”Hanke on edennyt hyvin ja yhteistyö CGI:n kanssa on ollut sujuvaa ja mutkatonta hankkeen jokaisella tasolla. Tällaisessa hankkeessa onnistuminen edellyttää tiivistä ohjaus- ja työryhmätason yhteistyötä, jossa tehdään töitä samalla puolella pöytää”, sanoo Digi- ja tietojohtaja Antti Ylä-Jarkko Keusotesta.