Helsinki, 25.05.2023

CGI:n, Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) ja Planmecan yhteistyön tuloksena on syntynyt maailmanlaajuisesti uraauurtava tekoälyratkaisu, joka tunnistaa yleisimmät ei-traumaattiset aivoverenvuodot ja tulee auttamaan päivystäviä lääkäreitä pään TT-kuvien tulkinnassa. Ratkaisu on äskettäin hyväksytty retrospektiiviseen työnkulkuja koskevaan testikäyttöön Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa.

Joka vuosi yli kahdella tuhannella suomalaisella diagnosoidaan jokin aivoverenvuoto. Maailmanlaajuisesti puhutaan miljoonista ihmisistä. Kyse on terveydelle ja elämälle vaarallisesta akuutista sairaudesta, jossa nopea ja oikea diagnosointi on kriittistä. Esimerkiksi yli 75 % lukinkalvon alaisen aivoverenvuodon saaneista kuolee vuoden sisällä uusintavuotoon, jollei kyseistä aivoverenvuotoa todeta oikea-aikaisesti. Useimmat heistä ovat työikäisiä. 

”Pelkästään Suomessa tehdään vuosittain yli 180 000 pään tietokonetomografiakuvausta, ja näistä suuri osa päivystyksissä. Kuvausmäärät kasvavat vuosi vuodelta, ja samalla röntgenlääkäreiden määrä vähenee. Keskitetyt päivystyspisteet ovat raskaita ja kiireisiä työpaikkoja, joissa pään tietokonetomografiakuvien tulkitseminen vaatii kuitenkin aikaa ja kokemusta. Siksi olemme CGI:n kanssa kehittäneet täysin uudenlaisen tekoälyyn nojaavan ratkaisun, joka koostuu useista samanaikaisesti toimivista tekoälyalgoritmeista ja joka auttaa tunnistamaan yleisimmät ei-traumaattiset aivoverenvuodon tyypit nopeasti ja tarkasti”, taustoittaa innovaatiojohtaja, neurokirurgian dosentti Miikka Korja Helsingin yliopistollisesta sairaalasta.

Kliininen testialusta – merkittävä askel tekoälyn kehityksessä

Algoritmien lisäksi AI Head Analysis -hankkeessa on rakennettu teknologia-alusta, jolla voidaan analysoida eri sairaaloiden kuvantamislaitteilta tulevaa kuvantamisdataa sekä kliinisesti testata algoritmeja lääkintälaitteita koskevan regulaation edellyttämällä tavalla.

Tekoäly esimerkiksi auttaa erottelemaan pään tietokonetomografiakuvista ne, jotka vaativat kiireellistä radiologin tai päivystävän lääkärin huomiota. Varsinaisen diagnoosin tekee edelleen radiologi ja hoitopäätökset hoitava lääkäri. Ratkaisu helpottaa radiologien työtaakkaa ja nopeuttaa vakavista aivoverenvuodoista kärsivien potilaiden jatkohoitoa. 

Nyt kehitetty tekoälyinnovaatio, ja maailman sairaaloille avattu testialusta, ovat syntyneet osana HUS:n koordinoimaa CleverHealth Network -ekosysteemiä, jonka tavoite on luoda uusia terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja. Algoritmeja ovat kehittäneet yhdessä CGI, HUS ja Planmeca. Tekoälyalustan toteuttamisesta vastasi CGI osana ESG-strategiaansa (Environmental, Social, and Governance) hyödyntämällä Microsoftin Azure-teknologiaa. Kehitystyötä ja algoritmien opettamista on tehty useiden vuosien ajan tukeutumalla HUS:n digitaaliseen arkistoon, joka sisältää yli 20 miljoonaa kuvantamistutkimusta. 

Ratkaisun kehittämisvaiheessa on tehty ulkoista validointiyhteistyötä esimerkiksi Sveitsin suurimpiin kuuluvan yliopistosairaalan kanssa. Kehittämistyötä tehneen ryhmän ensimmäinen AI-pohjaista diagnostiikkaa sivuava tieteellinen artikkeli on julkaistu äskettäin kansainvälisessä Neurology-tiedelehdessä, joka on yksi maailman johtavista neurologian alan lääketieteellisistä julkaisuista.

”Tämä on erittäin ainutlaatuinen ja innovatiivinen hanke, joka voi auttaa ihmishenkien pelastamisessa tulevaisuudessa. Koska ratkaisu on riippumaton siitä, mitä potilastietojärjestelmää tai kuvantamisjärjestelmää jokin sairaala käyttää, voimme tarjota sitä sairaaloille ympäri maailman. Odotamme, että ratkaisua voidaan käyttää myös muiden tekoälypohjaisten terveydenhuoltoratkaisujen kehittämiseen tulevaisuudessa”, iloitsee CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

CGI:llä on Suomessa kansainvälisen konserninsa suuri terveydenhuollon tietojärjestelmien ja IT-palvelujen osaamiskeskus, jossa on kehitetty muun muassa potilastietojärjestelmiä, kuten OMNI360. Laajalla kokemuksellaan kliinisten IT-ratkaisujen kehittämisestä ja integroimisesta yhtiö auttaa terveydenhuollon asiakkaitaan etenemään digitalisaatiossa, kehittämään toimintaansa ja parantamaan potilaiden saamaa hoitoa.

 

Mediayhteydet:
Esa Luoto
viestintäjohtaja, CGI Finland
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

Kuvia mediakäyttöön: https://1drv.ms/f/s!AvSUjCy7IC08nHXK3K9x4PRYSj3I?e=FI2YOJ

Video-esittely ratkaisusta: https://youtu.be/Pd7CV5ZsRwg 

Lisää taustatietoa kehityshankkeesta: www.cleverhealth.fi/fi/paanalueen-kuvantamisanalytiikka/