Helsinki, 26.06.2024

CGI on tänäkin vuonna mukana edistämässä yhdenvertaista ja monimuotoista työelämää Helsinki Priden virallisena kumppanina. Helsinki Pride tekee merkittävää edistämistyötä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin eteen. Tämän vuoden Pride-kuukauden teema "Rauha ja toivo" koskettaa erityisesti maailmantilanteessa, jossa monet joutuvat kokemaan turvattomuutta keskellä konflikteja. CGI:llä on yhtenä Suomen ja maailman suurimmista IT-palveluyhtiöistä merkittävä rooli työelämän yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Monimuotoinen työympäristö on kaikkien etu

CGI:llä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyömme pohjautuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaamme. Työssä on vuosien mittaan kiinnitetty erityishuomiota muun muassa työyhteisön monimuotoisuuden lisäämiseen sekä tasa-arvoisen palkkauskulttuurin ylläpitämiseen.

”Konkreettisena esimerkkinä yhdenvertaisen kulttuurin edistämiseksi ja tukemiseksi CGI:llä esihenkilöasemassa työskentelevät osallistuvat monimuotoisuutta ja tiedostamattomia vinoumia käsitteleviin koulutuksiin. Meillä on sateenkaarihenkilöstölle ja liittolaisille oma LGBTQ+-yhteisö, jossa tavataan säännöllisesti ja odotetaan kovasti Helsinki Pride -viikon huipentumaa: marssimista kulkueessa yhdenvertaisuuden puolesta”, kommentoi CGI Suomen henkilöstöjohtaja Saara Lindfors.

Tekoäly: uhka vai mahdollisuus yhdenvertaisuudelle?

Teknologiayrityksillä on merkittävä vastuu kehittämiensä ratkaisujen roolista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon turvaamisessa. Tekoälyn yleistyminen yrityksissä ja päätöksenteon tukena nostaa esiin merkittäviä riskejä syrjinnälle, mutta samalla myös potentiaalia edistää yhdenvertaisuutta. Miten yrityksissä voidaan varmistaa, että niiden käyttämien tekoälysovellusten antamat vastaukset eivät syrji vaan kunnioittavat tasa-arvoa ja monimuotoisuutta? Miten tekoäly uhkaa yhdenvertaisuutta - vai voiko se jopa pelastaa sen? 

Kuuntele Älykästä tekoa -podcastimme uusin jakso, jossa edellä esitettyjä kysymyksiä Lotta Backlundin kanssa pohtivat johtava erityisasiantuntija ja yksikönpäällikkö Tiina Valonen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta sekä CGI:n liiketoimintakonsultti ja sateenkaariyhteisön aktiivijäsen Taika Tamminen.

Lue lisää: