Yhdistämme koko rakentamisen verkoston

Yhdistämme verkostot, perinteiset toimijat ja uudet innovaatiot ennennäkemättömän tehokkaasti. Toimintamme keskiössä ovat elinkaariajattelu ja läpinäkyvyys. Tiedostamme sidosryhmiesi tarpeet sekä mahdollistamme suunnitteluvaiheessa tuotetun tiedon hyödyntämisen läpi rakennuksesi elinkaaren.

Olemme mukana myös kansallisen kiinteistö- ja rakentamisalan vauhdittamishanke KIRA-digissä, yhteisenä tavoitteenamme avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

Tervetuloa rakentamisen ja kiinteistönhallinnan uuteen aikaan!

 

Tuoteratkaisut
Toimialapalvelut

 

 

Rakennusteollisuus - ekosysteemi

Älykästä rakentamista - case Lehto

Rakentamisen tuottavuus syntyy laadukkaasta informaatiosta, sen hallinnasta ja välityksestä sekä automatisoiduista prosesseista. Ymmärrämme, ettei haasteesi ole tietoteknisen osaamisen saatavuus, vaan sen pirstaloituminen.

Tietoturvallisen ja luotettavan liiketoiminnan varmistamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista osaamista niin ICT-järjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta kuin ylläpidosta.

 

Lue lisää Profio-ratkaisusta...

 

 

 

 

Haluttuja neliöitä - case LähiTapiola

Mitä mittaat, sitä hallitset – älykkäät ratkaisumme optimoivat kiinteistösi tilankäytön sekä ennakoivat mahdollisia vahinkoja ja korvaustarpeita ajoissa etukäteen, pidentäen kohteesi elinikää, vähentäen kustannuksia ja lisäten asukkaiden tyytyväisyyttä.

Avullamme säilytät hallinnan tunteen sekä  reagoit ajoissa nopeissakin muutostilanteissa. CGI tekee kiinteistönhallinnan digitalisaatiosta totta, ideoista toteutukseen.

 

Lue lisää Koki-ratkaisusta...

 

 

 

Toimintatapojen yhtenäistäminen Profio360-ratkaisulla vauhdittaa Lehto Groupin kasvua

CASE Lehto Group

Toiminnanohjauksella tehokkaampia hankintoja ja tarkempaa kustannusseurantaa

CASE SRV Rakennus

Palvelumuotoilulla uutta ja parempaa asiakaskokemusta rakennustoimialalle.

CASE YIT Plus