Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) kiinteistöjen hallintaan

CGI Koki360 on kattava toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti kiinteistöalan yrityksille.

CGI Koki360 on kattava toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti kiinteistöalan yrityksille. Toiminnanohjausjärjestelmämme yksinkertaistaa erilaisia vuokrausprosesseja sekä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun kiinteistöhallintaan. Investoimalla CGI Koki360 -toiminnanohjausjärjestelmään, voit saavuttaa tehokkuutta, kustannussäästöjä ja kilpailuetua kiinteistönhallinnassa.

Järjestelmämme on suunniteltu vastaamaan kiinteistöhallinnan tarpeisiin ja auttamaan sinua optimoimaan toimintaasi. Yksinkertaista kiinteistöhallintaa, paranna vuokrausprosesseja ja tarjoa asiakkaillesi ensiluokkaista palvelua CGI Koki360 -toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

 

yli 120
integraatiota eri järjestelmiin
30 vuotta
kiinteistökehityksessä mukana 
2 000 000
laskua toimitetaan CGI Koki360 avulla vuosittain

 

Tehokas ERP asunto-, toimitila-, ja tonttivuokrauksen hallintaan

 

CGI Koki360 soveltuu erilaisten kiinteistötietoa hallinnoivien yritysten toimintaan. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallitset kattavasti asuntovuokrausta, toimitilavuokrausta, tonttivuokrausta sekä sisäistä vuokrausta.

Kiinteistöalan toiminnanohjausjärjestelmänä CGI Koki360 soveltuu mm. seuraavanlaista toimintaa harjoittavien kiinteistöalan yritysten toimintaan:

 

 

Suomenlinna ja CGI tekevät yhteistyötä digiloikan kanssa

Maailmanperintökohteen digiloikka - Suomenlinnan hoitokunta uudisti sähköisen vuokrausjärjestelmän. Lue koko asiakastarina.

1.

Asuntovuokraus

Sähköisen asuntovuokrauksen ominaisuudet helpottavat asuntohakemusten käsittelyä, vuokrasopimusten luomista ja laskutusta. Toiminnanohjausjärjestelmän digitaalinen asiakaspalvelukanava vapauttaa resursseja ja mahdollistaa joustavan asiakaspalvelun.

 

Asuntovuokraus

 

Mahdollistamme sähköisen asuntovuokrauksen, jossa tieto siirtyy automaattisesti asuntohakemukselta vuokrasopimukselle ja sieltä laskutukseen.

Vauhditamme sekä asukasvalintaprosessia, yhdistämällä automaattisesti sopivat kohteet ja hakemukset, että vuokrasuhteen hallinnointia, jotta useiden kohteiden hallinnointi olisi jouhevaa. Asiakkainamme on yksityisen, että julkisen sektorin vuokraajia ja tuemme sekä vapaarahoitteisten että ARA-kohteiden vuokrausta.

Olennainen osa vuokrasuhteen hoitoa on jouheva asiakaspalvelu. Sähköinen palvelukanavamme vapauttaa resursseja ja tarjoaa mahdollisuuden digitaaliseen asiakaspalveluun ajasta ja paikasta riippumatta.

 

2.

Toimitilavuokraus

Toimitilavuokrauksen monivaiheinen vuokrauksen hallinta onnistuu keskitetysti CGI Koki360 toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Asiakkaitamme ovat suuret yksityiset ja liikekiinteistöjen omistajat sekä julkisen sektorin organisaatiot.

 

Toimitilavuokraus

 

Erilaisten kiinteistöjen vuokrasopimukset voivat olla hyvinkin monivaiheisia. Avullamme voit kuitenkin hallita kaikkia erilaisia vuokrasopimuksia kätevästi samassa paikassa. Järjestelmä tukee monipuolisesti erilaisia vuokrantarkistuksia ja vuokranmaksukausia.

Tilasuunnittelua helpottaa aikapohjainen graafinen tilanhallintamme. Voit joustavasti mallintaa erilaisia tilaratkaisuja ja -kokonaisuuksia tarpeiden mukaan.

Asiakkaitamme ovat niin suuret yksityiset ja liikekiinteistöjen omistajat kuin julkisen puolen organisaatiotkin. Ratkaisulla pystyy monipuolisesti hallitsemaan erilaisia tilakokonaisuuksia aina vuokrauksen suunnittelusta maksuliikenteen seurantaan asti.

 

3.

Sisäinen vuokraus

CGI Koki360 ERP-järjestelmän hyödyntäminen sisäisessä vuokrauksessa tarjoaa useita etuja, kuten keskitetyn ja automatisoidun tilojen, resurssien ja vuokrasopimusten hallinnan, mikä parantaa tilankäytön tehokkuutta ja kustannussäästöjä. 

 

Sisäinen vuokraus

 

Kiinteistötietoa hallinnoivat yritykset tekevät usein myös sisäistä vuokrausta, joka eroaa prosesseiltaan perinteisestä asunto- tai liiketilavuokrauksesta.

Kokissa on kattava toimintokokonaisuus sisäisen vuokrauksen hallintaan. Käytännössä tämä mahdollistaa kohdekohtaisten vuokra-arvojen laskennan järjestelmään tuotujen kohdekohtaisten kulu- ja tuottotietojen sekä käyttäjän määrittelemien laskentasääntöjen perusteella.

Sisäisessä vuokrauksessa käytetään usein tukena graafista tilahallintaa, joka visualisoi ja helpottaa mm. käyttäjien asettamista tiloille. Prosessia on hiottu vuosikausien ajan ja siitä on jätetty ylimääräiset vaiheet pois, jotta siitä on saatu mahdollisimman tehokas toimintokokonaisuus. CGI tekee myös sisäisen vuokrauksen laskentaa palveluna useille asiakkaille.

 

 

4.

Tonttivuokraus

Kiintestöhallinnan toiminnanohjausjärjestelmä tekee myös maaomaisuuden tonttivuokrauksen hallinnasta helppoa hyödyntämällä valmista paikka- ja rekisteritietoa. Integraatiot mahdollistavat sähköisen asioinnin ja allekirjoitukset.

 

Tonttivuokraus

 

Tontinvuokraus on olennainen osa maaomaisuuden hallintaa. Koki360 tekee maaomaisuuden vuokrauksen hallinnasta helppoa hyödyntämällä valmista tietoa, kuten paikkatietoa ja rekisteritietoa. Koki360:n avulla laskutus, reskontra ja sähköiset sopimusdokumentit onnistuvat keskitetysti, ja järjestelmän laaja integraatiokyvykkyys tehostaa toimintaa.

Järjestelmässä on valmiit integraatiot Kiinteistövaihdannan palveluun (KVP) joka mahdollistaa sähköisen asioinnin Maanmittauslaitoksen kanssa maaomaisuuden vuokraukseen liittyen, sekä sähköiset allekirjoitukset vuokrasopimuksiin. Integraatio Facta KuntaNet –kuntarekisteriin auttaa kuntaa ja kaupunkia maaomaisuuden tietojen hallinnassa, kuten rakennusvalvonnan paikkatietojen ja väestötietojen hyödyntämisessä, vuokratessa maaomaisuutta.

 

Abstract view of Office Glass Building

 

Modulaarinen ja skaalautuva toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) kiinteistöalalle

 

CGI Koki360 toiminnanohjausjärjestelmän modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon skaalautuvuuden ja mukauttamisen yrityksesi kasvun ja muutosten mukaan. Moduuleista yritys voi valita käyttöönsä vain tarvittavat toiminnot.

CGI Koki360 moduulit erilaisten kiinteistötietoa hallinnoivien yritysten toiminnanohjaukseen:

Kohteiden hallinta

 

Hallitse kohteita keskitetysti yhdellä järjestelmällä

 

Lue lisää kohteiden hallinnasta
 • Monitasoinen kohdehierarkia
 • Perustietojen ja osapuolten hallinnointi
 • Dokumenttien hallinta
 • Arvotietojen hallinta ja sisäänluku
 • Aikapohjainen kohderekisteri
 • Graafinen ja visuaalinen näkyvyys
 • Kohteiden ja osapuolten automatisoitu sisäänluku

Vuokrauksen hallinta

 

Automatisoi koko vuokrauksen elinkaari ja viesti sähköisesti

 

Lue lisää vuokrauksen hallinnasta
 • Asukasvalinta

  • Asuntohakemus
  • Asunnon tarjoaminen
  • Asunnon markkinointi
  • Luottotiedot
  • Viestintä
 • Asukasrekisteri
  • Sisään ja poismuutot
 • Vuokrasopimukset
  • Sisäiset ja ulkoiset sopimukset
  • Vuokravakuudet
  • Sähköinen allekirjoitus
  • Sähköinen irtisanominen
 • Graafinen tilanhallinta vuokrauksen tukena
  • Mahdollisuus käyttää pohjakuvaa vuokra-alueita luodessa

Viestintä (vuokralaisen kanssa kommunikointi)

 • Sähköposti- ja tekstiviestiviestintä

  • Automaattiset viestit vuokrasopimuksen tilasta
  • Massaviestit kohderyhmäkohtaisesti
  • Henkilökohtainen viestintä
 • Sähköinen asiointi
 • Postipalvelu
 • 3. osapuolen viestintäpalvelut

 

Laskutus ja reskontra

 

Hoida talousasiat keskitetysti

 

Lue lisää talouden hallinnasta
 • Laskujen muodostaminen
 • Sähköinen laskutus
 • Erillislaskutus
 • Kulutukseen perustuva laskutus
 • Vakuuslaskutus
 • CGI:n oma laskutusoperaattori
 • Valmiit rajapinnat talousjärjestelmiin (mm. SAP & D365) 
 • Valmiit perintäliittymät, maksutilanteen seuranta

Raportointi

 

Raportoi laajoilla raportointityökaluilla

 

Lue lisää raportoinnista
 • REST-API - rajapinta ulkoisille raportointityökaluille
 • Asiakaskohtaisesti muokattavat raportit
 • Raportointimahdollisuudet järjestelmän kaikista toiminnallisuuksista

Asiakaskanava

 

Sähköiset asiointimahdollisuudet asiakkaallesi

 

Lue lisää asiakaskanavasta
 • Vuokrasopimuksen tietojen tarkastelu
 • Vuokralaisen tietojen tarkastelu ja muokkaaminen
 • Maksutilanteen tarkastelu
 • Sähköinen irtisanominen
 • Viestintä ja tiedotteet
 • Dokumentit
  • esim. Allekirjoitettu vuokrasopimuks
 • 3. osapuolen palvelut
  • esim. Chat

Integraatiot

 

Hyödy laajoista integraatiomahdollisuuksista

 

Lue lisää integraatioista
 • 200+ integraatiota rakennettu Kokin ympärille
 • Kattava REST API -rajapinta mahdollistaa integraatiot, mutta myös WebService ja tiedostopohjaiset integraatiot ovat mahdollisia
 • Facta -kuntarekisteri
 • KVP, MML
 • KELA -rajapinta
 • Taloushallinnon järjestelmät
 • Asiakastiedot
  • Luottotiedot
  • PEP- ja pakoitetiedot
 • Granlund manager
 • Perintäliittymät
 • Tietovarastot
 • Yleisimmät markkinointipaikat
  • Oikotie
  • Vuokraovi
 • Ja lukuisia muita integraatioita (+200)

Ota yhteyttä

 

CGI Koki360 on toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöjen hallintaan

Ota yhteyttä!

Erkki Honkanen
Myyntipäällikkö
Email: erkki.honkanen@cgi.com

  

Anne Hankosalo
Director
Email: anne.hankosalo@cgi.com