Kuntien suurten tietomassojen hallinta on haasteellista. Tiedon etsimiseen ja hallintaan tarvitaan tehokaita ja helppokäyttöisiä välineitä.

Rekisterien tulee vastata tämän päivän haasteisiin, laatu- ja palveluvaatimuksiin. Nämä tosiasiat tunnistaen olemme kehittäneet kunnille sopivan kuntarekisterin palveluineen ja siihen liittyvine paikkatietolaajennuksineen. Käytössä on kaksi toisiaan vastaavaa ratkaisua: Facta ja KuntaNet.

Tuoteperheen ratkaisut ovat käytössä yli 200 kunnassa Suomessa ja niitä kehitetään aktiivisesti palvelemaan kuntien tulevaisuuden tarpeita. Tällä hetkellä uudistamme täysin kuntarekisteriämme tuoteosa kerrallaan. Ensimmäinen maistiainen uudistetusta kuntarekisteristä on Verotiedot-sovellus ja seuraavaksi asiakkaidemme käyttöön on tulossa uudistettu Väestö.

Facta ja KuntaNet ovat helppokäyttöisiä ja tehokkaita ohjelmistoja kuntarekisteritietojen ylläpitoon ja hyödyntämiseen. Pitkälle automatisoidut prosessit tehostavat ammattilaisten toimintaa.

Käyttöoikeuksilla rajataan eri käyttäjäryhmien pääsy kuntarekisterin tietoihin. Käyttäjän käyttöoikeudet perustuvat hänen työtehtäviinsä ja siinä tarvitsemiinsa tietoihin. Myös ulkoisille sidosryhmille, kuten verottaja, kiinteistövälittäjät, voidaan antaa kuntarekisteritietoihin suppeampia käyttöoikeuksia.

  

Kuntarekisteri koostuu erilaisia käyttäjäryhmiä palvelevista osajärjestelmistä, jotka liittyvät seuraaviin aihealueisiin:

  

Avoimet rajapinnat – tietoa järjestelmästä toiseen

Ratkaisun monipuolisuutta täydentävät avoimet rajapinnat, jotka mahdollistavat tiedon sujuvan siirtämisen eri järjestelmien ja sovellusten välillä. Avoimia rajapintoja ovat mm.

 • KuntaGML ja KRYSP -rajapinnat kuntarekisteritietojen siirtoon paikkatietopalveluiden käyttöön
 • Valmiit helppokäyttöiset rekisteriyhteydet perustietojen siirtoa varten muihin sovelluksiin
 • Web Service -rajapinnat mm. väestötietojen ja osoite tietojen siirtämiseen
 • Paikkatietopalveluiden julkaisu Factasta ja KuntaNetistä

  

Käyttöönotto ja koulutus 

Selainpohjainen palvelinohjelmisto ei vaadi erillisiä työasemaohjelmistojen asennuksia, mikä mahdollistaa myös ohjelmiston etäkäytön. Ratkaisun käyttöön riittää Internet-selain ja tietoliikenneyhteys kuntarekisteripalvelimelle. Tietohallinnon kannalta ratkaisu on helppo ylläpitää.

Kuntarekisterin käyttöönotosta ja koulutuksesta vastaavat asiantuntijamme. Käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi käyttöönoton tavoitteet. Näin pääsemme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, joka palvelee eri käyttäjäryhmiä.

Ratkaisun keskeiset hyödyt

 • Loogisesti yhteen paikkaan koottu tietovarasto – kuntarekisteri – kunnan kaikista perustiedoista
 • Tehokkaat välineet kuntarekisterin tietojen hyödyntämiseen
 • Automatisoidut prosessit tehostavat kaupunkiympäristön toimintaa
 • Käyttäjäystävälliset tiedon ylläpito- ja analysointivälineet
 • Avoimet rajapinnat helpottavat tietojen laaja-alaista hyödyntämistä
 • Integraatiot sähköisiin asioinnin ratkaisuihin helpottavat asiakkaiden ja virkailijoiden työtä
 • Monipuoliset karttaratkaisut paikkatietojen ylläpitoon ja kartantuotantoon sekä niihin liittyvät visualisointivälineet
 • Mobiilipalveluiden käyttömahdollisuudet
 • Uudistuva ratkaisuportolio, jonka kehitykseen panostetaan paljon

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi. 

   

Tutustu tarkemmin Factan ja KuntaNetin moduuleihin

CGI Asioin - Sähköinen asiointi kuntalaiselle

Tutustu

Facta Mukana - Helppoutta ja reaaliaikaisuutta rakennuskatselmointiin

Tutustu

Jätehuollon toiminnanohjaus

Tutustu

Kunta- ja kaupunkiympäristön uusi palvelualusta

Tutustu

Rakennusvalvonnan toiminnanohjaus

Tutustu

Verotiedot-sovellus

Tutustu

Väestötietojärjestelmä

Tutustu

CGI WebGIS – Kunnan paikkatiedot selaimeen

Tutustu

Ympäristövalvonnan pilvipalvelu

Tutustu