Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus luovat perustan kunnan kestävälle kehitykselle

Alueidenkäytön suunnittelulla vaikutetaan yhteisen ympäristömme tulevaisuuteen. Kaupunkisuunnittelua varten tarvitaan tietoa nykyisestä väestöstä ja tulevaisuudessa kunnassa oletettavasti asuvasta väestöstä.

 

Facta- ja KuntaNet-sovellukset mahdollistavat sujuvan suunnittelun

Nykyväestö ja sen muuttotiedot saadaan CGI:n väestörekisteriratkaisuista. Tulevaisuuden kuvaa, jota kutsutaan muun muassa maankäytön toteutussuunnitelmaksi, voidaan rakentaa monipuolisilla paikkatietoratkaisuilla, joita kehitämme yhteistyössä kanssanne. 

Yleiskaavoitus luo pohjaa kunnan yleiselle suunnittelulle. CGI:n FactaMap Yleiskaavoitus tarjoaa monipuolisen paikkatietoratkaisun. 

Asemakaavoituksen tiedot kootaan kaavarekisteriin eli Suunnitelma-sovellukseen, jonka tietoja voidaan ylläpitää avoimien rajapintojen kautta halutulla kaavoitusjärjestelmällä. 

Kaavarekisteristä saadaan julkaistua ajantasainen kaavatieto avoimien rajapintojen kautta tietoa tarvitseville. Ajantasainen kaavarekisteri helpottaa työtäsi muun muassa verottajalle ja SYKE:lle tehtävissä ilmoituksissa. 

Suunnitelmien visualisointi 3D-kaupunkimallien ja rakennusmallien avulla on keskeinen osa kaupunkisuunnittelua. 

Asemakaavoituksesta siirrytään joustavasti kiinteistön muodostukseen ja -toimituksiin ja sitä kautta kunnan koko rakentamiseen ja kehittämiseen. 

Lue lisää ratkaisuistamme

 

CGI:n palvelut ja ratkaisut kattavat koko kunta- ja kaupunkiympäristön suunnittelun ja valvonnan

Autamme kuntia rakentamaan elinvoimaista, viihtyisää ympäristöä ja toimivaa kuntatekniikkaa. Maankäytössä, yhdyskuntarakentamisessa ja muussa ympäristöä koskevassa päätöksenteossa teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa vastuullisia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Tutustu ratkaisuihimme eri toiminnoille
Lue lisää tuoteratkaisuistamme