Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus luovat perustan kunnan kestävälle kehitykselle

Alueidenkäytön suunnittelulla vaikutetaan yhteisen ympäristömme tulevaisuuteen. Kaupunkisuunnittelua varten tarvitaan tietoa nykyisestä väestöstä ja tulevaisuudessa kunnassa oletettavasti asuvasta väestöstä.

 

Facta- ja KuntaNet-sovellukset mahdollistavat sujuvan suunnittelun

Nykyväestö ja sen muuttotiedot saadaan CGI:n väestörekisteriratkaisuista. Tulevaisuuden kuvaa, jota kutsutaan muun muassa maankäytön toteutussuunnitelmaksi, voidaan rakentaa monipuolisilla paikkatietoratkaisuilla, joita kehitämme yhteistyössä kanssanne. 

Yleiskaavoitus luo pohjaa kunnan yleiselle suunnittelulle. CGI:n FactaMap Yleiskaavoitus tarjoaa monipuolisen paikkatietoratkaisun. 

Asemakaavoituksen tiedot kootaan kaavarekisteriin eli Suunnitelma-sovellukseen, jonka tietoja voidaan ylläpitää avoimien rajapintojen kautta halutulla kaavoitusjärjestelmällä. 

Kaavarekisteristä saadaan julkaistua ajantasainen kaavatieto avoimien rajapintojen kautta tietoa tarvitseville. Ajantasainen kaavarekisteri helpottaa työtäsi muun muassa verottajalle ja SYKE:lle tehtävissä ilmoituksissa. 

Suunnitelmien visualisointi 3D-kaupunkimallien ja rakennusmallien avulla on keskeinen osa kaupunkisuunnittelua. 

Asemakaavoituksesta siirrytään joustavasti kiinteistön muodostukseen ja -toimituksiin ja sitä kautta kunnan koko rakentamiseen ja kehittämiseen. 

Lue lisää ratkaisuistamme