CGI Voice of Our Clients 2023 kokoaa vuoden aikana käytyjen kaikkiaan 1764 keskustelun merkittävimmät havainnot ja tarjoaa ainutlaatuisen näkemyksen siitä, miten makro- ja toimialatrendit vaikuttavat liiketoiminnan ja IT:n prioriteetteihin sekä investointisuunnitelmiin.

Kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan jatkaa makrotrendien kärjessä. Vastuullisuus nousee uutena toimialatrendien TOP 3 -listalle, ja asiakaskokemuksen kehittäminen on ensimmäisenä sekä liiketoiminnan että IT:n painopisteenä.

Huom. Makrotrendien luokittelu perustuu vastauksiin, joissa trendin vaikutus on arvioitu merkittäväksi (>8 / 10) organisaatiolle. Toimialatrendit on luokiteltu vaikutuksen ja liiketoiminta- ja IT-prioriteetit tärkeyden mukaan.

 

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit
 1. Kyberturvallisuus 
 2. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden odotuksia 
 3. Vastuullisuus / kestävä kehitys
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Asiakaskokemuksen kehittäminen 
 2. IT-sovellusten / IT-infrastruktuurin modernisointi 
 3. Kyberturvallisuus
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Asiakaskokemuksen kehittäminen
 2. IT-sovellusten / IT-infrastruktuurin modernisointi 
 3. Liiketoimintaprosessien digitalisointi

Ero digistrategian ja sen avulla saatavien tulosten välillä kertoo, että kokonaisvaltainen digimurros on vielä alkuvaiheessa.

92 %
haastatelluista kertoo, että organisaatiolla on digistrategia 
31 %
sisällyttää strategiaansa ulkoisen ekosysteemin 
30 %  
kokee strategian tuottavan odotettuja tuloksia

Ketteryys ja joustavuus

 • 66 % kertoo, että digitalisaatiolla on suuri vaikutus liiketoimintamalliin.
 • 20 % pitää liiketoimintamallin ketteryyttä digitalisaation edistämisen edellytyksenä.
 • 18 % korostaa organisaation strategian merkitystä datan ja digitalisaation hyödyntämiseksi liiketoimintamallin joustavuuden parantamiseksi.

Yhdenmukaisuus ja integroitavuus 

 • 44 % arvioi liiketoiminta- ja IT-toimintojensa olevan yhdenmukaiset ja strategiaa tukevat
 • 39 % arvioi liiketoiminta- ja IT-toimintojensa olevan hyvin integroidut strategian toteuttamiseksi.
consultants and client talking at table
Business team validating financial data on tablet

Teknologia ja data

 • Tekoäly on tärkeimpiä innovaatioinvestointeja seuraavien kolmen vuoden aikana; tällä hetkellä 57 % vastaajista tutkii tai testaa tekoälyn hyödyntämistä. 
 • Kyberturvallisuus on vaikuttavin toimialatrendi, jonka suosituin osa-alue on työntekijöiden kouluttaminen.
 • Tiedonhallinta ja hallinnointi sekä datan laatu ovat datastrategian tärkeimmät kehitysalueet seuraavien kolmen vuoden aikana.

Keskeisimmät haasteet 

 • 80 % kokee haasteita IT-osaajien rekrytoinneissa
 • 55 % pitää kulttuurinmuutosta merkittävimpänä esteenä liiketoiminnan painopisteiden saavuttamiselle.
 • 40 % kertoo legacy-järjestelmien olevan suuri haaste digistrategian täytäntöönpanolle.

 

CGI Voice of Our Clients 2023 kokoaa vuoden aikana käytyjen 1764 keskustelun havainnot yhteen. Haastattelemamme liiketoiminta- ja IT-johtajat edustavat eri toimialoja ja maantieteellisiä alueita. Keskustelut tarjoavatkin ainutlaatuista tietoa organisaatioiden näkemyksistä makrotrendeihin ja niiden vaikutuksiin.

Laadimme haastatteluiden pohjalta koosteen, jossa tarkastelemme asiakkaidemme näkökulmasta tämän hetken vaikuttavimpia makrotrendejä ja vertailemme tuloksia Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Lataa kooste 
 

view from ground of skyscrapers

Hyödynnä Voice of Our Clients näkemyksiä oman liiketoimintanne kehittämisessä!