CGI Voice of Our Clients 2022 kokoaa vuoden aikana käytyjen lähes 1700 keskustelun havainnot yhteen. Asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan jatkaa makrotrendien kärjessä, ja asiakaskokemuksen kehittäminen nousee TOP 3 -listalla sekä toimialatrendinä että liiketoiminnan painopisteenä. 

Lisätietoa asiakkaidemme näkemyksistä makrotrendien, kuten ilmastonmuutoksen, deglobalisaation, väestörakenteen muutoksen ja teknologian kiihtymisen, vaikutuksista saat koostamastamme white paperista. Lue kooste makrotrendien vaikutuksesta liiketoimintaan.

TOP 3 makrotrendit
 1. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 2. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 3. Ilmastonmuutos, mukaan lukien energiasiirtymä ja vähähiilisyystavoitteet
TOP 3 toimialatrendit

(vrt. 2021)

 1. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden odotuksia ( ↔ )
 2. Kyberturvallisuus ( ↑ )
 3. Asiakaskokemuksen kehittäminen (uusi)
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet

(vrt. 2021)

 1. Asiakaskokemuksen kehittäminen ( ↑ )
 2. IT-sovellusten / IT-infrastruktuurin modernisointi ( ↑ )
 3. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden odotuksia ( ↓ )
TOP 3 IT-prioriteetit

(vrt. 2021)

 1. Liiketoimintaprosessien kehittäminen ( ↔ )
 2. IT-sovellusten / IT-infrastruktuurin modernisointi ( ↔ )
 3. Asiakaskokemuksen kehittäminen ( ↔ )

 
8000
haastattelua IT- ja liiketoimintajohtajien kanssa viimeisen viiden vuoden aikana

 

 
1 miljoona
yksittäistä kerättyä tietoa 

 

 
54/46  
suhde haastateltujen IT- ja liiketoimintajohtajien välillä

 

consultants and client talking at table

Digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuudet

Vaikka valtaosa (91 %) haastatelluista johtajista kertoo, että heidän organisaatiollaan on jonkinlainen digistrategia, vain neljännes (25 %) kokee strategian tuottavan odotettuja tuloksia. Määrä on kuitenkin noussut jonkin verran edellisvuodesta, jolloin viidennes (20 %) saavutti toivomiaan tuloksia digistrategiallaan. 

Haastattelujen perusteella nämä ominaisuudet yhdistävät digistrategioillaan tuloksia saavia digitalisaation edelläkävijöitä: He ovat ketterämpiä, kytkevät liiketoiminta- ja IT-toiminnot tiiviisti yhteen, modernisoivat sovelluksia ja näkevät kestävän kehityksen tärkeänä lisäarvon luojana. 

Lue lisää digitalisaation edelläkävijöiden ominaisuuksista.
 

view from ground of skyscrapers

Merkittävimmät makrotrendit ja niiden vaikutus liiketoimintaan

CGI Voice of Our Clients 2022 kokoaa vuoden aikana käytyjen 1675 keskustelun havainnot yhteen. Haastattelemamme johtajat edustavat eri toimialoja ja maantieteellisiä alueita. Keskustelut tarjoavatkin ainutlaatuista tietoa organisaatioiden näkemyksistä makrotrendeihin ja niiden vaikutuksiin.

Laadimme haastatteluiden pohjalta koosteen, jossa tarkastelemme asiakkaidemme näkökulmasta tämän hetken vaikuttavimpia makrotrendejä.

Lue lisää makrotrendeistä ja niiden liiketoimintavaikutuksesta.