7470
haastattelua IT- ja liiketoimintajohtajien kanssa kuuden viimeisen vuoden aikana.  

 

 
1 miljoona
yksittäistä datapistettä 

 

 
50/50  
osuus haastateltujen IT- ja liiketoimintajohtajien välillä. 

 

20 % saavuttaa tuloksia digistrategioillaan

Vuonna 2021 haastattelimme lähes 1700 johtajaa eri toimialoilta ja maailmankolkista. Havainnot näyttävät selvästi pandemian vaikutuksen yritysten liiketoiminta- ja IT-prioriteetteihin. Vuonna 2021 20 % organisaatioista kertoi saaneensa konkreettisia tuloksia digistrategioistaan, kun sama luku vuonna 2020 oli 16 %. Voit kurkistaa tulosta tekevien digijohtajien menestyksen taakse white paperissamme.

 

Toimialatrendit
  1. Digitalisoituminen asiakkaita/kansalaisia varten
  2. Kulttuurin muutos
  3. Toimitusketjujen optimointi
  4. Kustannus-/budjettioptimointi
  5. Kyberturvallisuus

Digitalisoituminen asiakkaita varten jatkaa tärkeimpänä toimialatrendinä. Kulttuurin muutos ja sen johtaminen on noussut huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen. 

Liiketoiminnan painopisteet toimialoittain

Digitaaliset tuotteet: Pankki- ja vakuutustoiminta, Telecom ja media. 

1. Asiakaskokemuksen kehittäminen 2. Digitalisoituminen asiakasta varten 3. Uudet tuotteet ja palvelut

Fyysiset tuotteet: Kaupan ala, teollisuus, Öljy ja kaasu, Life Sciences, Liikenne ja logistiikka

1. Digitalisoituminen asiakasta varten 2. Kustannusten ja budjetin optimointi, 3. Toimintojen optimointi

Palvelut: Kuluttajapalvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Energia, Matkustajaliikenne

1.    Uudet palvelut 2. Asiakaskokemuksen kehittäminen 3. Toimintojen optimointi

Valtionhallinto: keskushallinto, puolustus, kunnat

1. Asukaskokemus 2. IT:n modernisointi 3. Kyberturvallisuus

Prioriteetit vaihtelevat toimialoittan, mutta asiakas- ja asukaskokemus nousee niissä kaikissa korkealle tärkeysjärjesteyksessä. 

IT-painopisteet toimialoittain

Digitaaliset tuotteet: Pankki- ja vakuutustoiminta, Telecom ja media.

1. Liiketoimintaprosessien tehostaminen, 2. Uudet tuotteet ja palvelut 3. Sovellusportfolion järkeistäminen

Fyysiset tuotteet: kaupan ala, teollisuus, öljy ja kaasu, Life Sciences, posti ja logistiikka

1. Toimintojen tehostaminen 2. Asiakas- ja asukaskokemus 3. Liiketoimintaprosessien tehostaminen

Palvelut: kuluttajapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, energia, matkustajaliikenne

1. IT-modernisaatio 2. Asiakas- ja asukaskokemus 3. Kyberturvallisuus

Valtionhallinto: keskushallinto, puolustus, kunnat

1. IT-modernisaatio 2. Liiketoimintaprosessien tehostaminen 3 Digitalisoituminen asukkaita varten

 

 

 

20 % organisaatioista saavuttavat tuloksia digistrategioillaan