Tärkeimmät painopisteet liittyvät hoidon parantamiseen ja kustannusten vähentämiseen

Keskustelimme kaikkiaan 76 sosiaali- ja terveysalan johtajan kanssa selvittääksemme toimialan tämänhetkiset tärkeimmät fokusalueet sekä merkittävimmät huolenaiheet. Sote-alan johtajat mainitsivat väestön ikääntymisestä johtuvat budjettipaineet merkittävimmäksi toimialatrendiksi, kun taas tärkeimpänä liiketoimintaprioriteettina on potilaskokemuksen parantaminen ohjeistuksen ja kotihoidon tuen avulla. Väestörakenteen muutos on vaikuttavin makrotrendi, joka heijastaa terveydenhuoltojärjestelmiin maailmanlaajuisesti kohdistuvia paineita. 

Tutustu tarkemmin näihin sekä muihin toimialan tärkeimpiin trendeihin ja prioriteetteihin: 

Lataa toimialaraportti

TOP trendit ja painopisteet

TOP 3 makrotrendit
 1. Väestörakenteen muutos; erityisesti väestön ikääntyminen ja osaajapula
 2. Teknologia ja digitalisaatio; erityisesti asiakkaiden kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan
 3. Toimitusketjujen uudelleenkonfigurointi
TOP 3 toimialatrendit
 1. Väestön ikääntymisestä johtuvat budjettipaineet
 2. Digitalisoituminen vastaamaan asiakkaiden ja kansalaisten odotuksia
 3. Tietojen ja laitteiden suojaaminen kyberuhkilta
TOP 3 liiketoiminnan painopisteet
 1. Asiakaskokemuksen parantaminen ohjeiden noudattamista ja kotihoidon tukea painottaen
 2. Toimintojen optimointi
 3. Datan hyödyntäminen toiminnan tulosten kehittämisessä ja kustannusten vähentämisessä
TOP 3 IT-prioriteetit
 1. Potilaskokemuksen parantaminen ja kustannusten vähentäminen terveydenhuollon digitalisaation ja automatisoinnin avulla
 2. IT-modernisaatio ja uudet IT-toimitusmallit
 3. Prosessien digitalisaatio ja automatisointi koko arvoketjussa 

 

Väestörakenteen muutos vaikuttaa
76 prosenttia haastatelluista korostaa väestön ikääntymisen ja osaajapulan suuria vaikutuksia.


Budjettipaineisiin tarvitaan ratkaisu
Väestön ikääntymisen mukanaan tuomat budjettipaineet ovat nousseet tärkeimmäksi toimialatrendiksi.


Laadukas data on olennaisen tärkeää
83 prosenttia haastatelluista kertoo panostavansa datan laadun parantamiseen seuraavien kolmen vuoden aikana.


Pilvipalveluiden käyttö kasvaa
61 prosenttia haastatelluista käyttää jo pilvipohjaisia ratkaisuja. Vielä edellisvuonna luku oli 35 prosenttia.


Hoidon parantaminen on tärkein prioriteetti
Tämän liiketoiminnan prioriteetin edistäminen edellyttää tärkeimmäksi IT-prioriteetiksi listattua digitalisointia ja automatisointia. 
 

Hyvinvointialueen sote-IT-ratkaisut

1
Yhdenmukaista liiketoiminta ja IT-toiminnot
strategian toteuttamiseksi ja prioriteettien saavuttamiseksi. 
2
Uudelleenarvioi digistrategianne 
legacy-järjestelmien nykyaikaistamiseksi ja tietojen laadun parantamiseksi.
3
Laajenna digistrategian soveltamisalaa
kattamaan ulkoinen ekosysteemi ja arvoketju.
4
Hyödynnä automaatiota  
prosessien kehittämiseksi.
5
Investoi IT-osaajien rekrytointiin ja pysyvyyteen
vastataksenne väestörakenteen muutoksen vaikutuksiin sekä digitalisaation vaatimuksiin.
 | Sote-uudistuksen ytimessä olevat CGI:n tietojärjestelmät otetaan käyttöön Itä-Uudellamaalla | Kuvituskuva: nainen käyttää tablettia toimistossa

Autamme tunnistamaan digitalisaation mahdollisuudet sote-alan vaikuttavuuden ja tuottavuuden edistämiseksi ja tuotamme ammattilaisten arkea helpottavia työkaluja. Asiakkainamme ovat kaikki Suomen yliopistosairaalat, valtaosa suurimmista kaupungeista ja lukuisia kuntia sekä yksityisiä palvelutuottajia.

Lue lisää