Oikea kumppani vauhdittaa liiketoiminnan transformaatiota

Toiminta- ja teknologiaympäristön muutokset haastavat perinteisiä konsultointi- ja IT-alan kumppanuusmalleja. Tänä päivänä vaaditaan yhä enemmän ketteryyttä ja syvempää sitoutumista yhteisiin strategisiin tavoitteisiin, jotta kumppani voi aidosti tuoda lisäarvoa liiketoimintaan.

Digitaalisista ratkaisuista on tullut monelle yritykselle strategian keskeinen elementti. Pankkipalvelut tai tehdastuotanto voivat pysähtyä, jos teknologia pettää. Kumppanien täytyy olla lähellä liiketoimintaa, ymmärtää sen kriittisiä kohtia ja kehittyä jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden nopeasti muuttuvia tarpeita.

Lue koko artikkeli Kauppalehdestä

Digitalisaation edelläkävijöitä yhdistävät tekijät

Alle puolet johtajista arvioi liiketoiminta- ja IT-toimintojensa olevan yhdenmukaiset ja strategiaa tukevat. Vielä harvempi sanoo näiden toimintojen olevan hyvin integroituja strategian toteuttamiseksi.

Digitalisaation edelläkävijät investoivat teknologiaan muita merkittävämmin, koska digitalisaatiolla voidaan osoittaa saatavan todellisia liiketoimintatuloksia.

CGI:n vuosittaisen tutkimuksen mukaan teknologian kokonaisvaltainen hyödyntäminen on monissa organisaatioissa vasta alkutaipaleella. Sellaiset organisaatiot saavuttavat tavoitteet parhaiten, jotka linjaavat paremmin IT:n ja liiketoiminnan, hyödyntävät ketteriä toimintamalleja ja ulottavat strategiansa myös kumppaniekosysteemeihin.

Digitalisaation edelläkävijöitä yhdistävät tekijät

Sanotaan, että vain muutos on liiketoiminnassa pysyvää. Jatkuvan kehittämisen mallimme auttaa vastaamaan muutostarpeisiin sekä löytämään tasapainon valinnoissa ja päätöksissä resurssien ja investointien kohdentamiseksi optimaalisimmin, olipa yrityksenne missä muutoksen vaiheessa tahansa. 

End-to-end-toimintamallimme:

End-to-end-toimintamalli

Jatkuvan kehittämisen mallimme avaa käyttöönne

 

-- IMAGE GOES BELOW --

CGI ja Valmet syventävät kumppanuuttaan - Globaalin liiketoiminnan tueksi uusi hybridiratkaisu

-- IMAGE GOES ABOVE --

"CGI:n kanssa on helppo ja joustava toimia."

 

Valmetin globaalin liiketoiminnan tueksi uusi hybridiratkaisu

Hybridiratkaisu tuo Valmetille parempaa kustannustehokkuutta, joustavuutta ja turvaa liiketoiminnan jatkuvuudelle. Pilviratkaisut mahdollistavat myös joustavamman energiankulutuksen. Loppukäyttäjien palvelukokemusta puolestaan sujuvoitetaan hyödyntämällä muun muassa edistynyttä analytiikkaa ja automatiikkaa aiempaa laajemmin.

Lue lisää CGI:n ja Valmetin strategisesta IT-kumppanuudesta ja sen liiketoimintahyödyistä

 

-- IMAGE GOES BELOW --

CGI ja HMD sopimukseen Managed IT -palveluista

-- IMAGE GOES ABOVE --

"Parempaa skaalautuvuutta ja kustannustehokkuutta IT-palveluillemme."

 

HMD:n IT-toiminnot  CGI:n hallinnoitujen IT-palvelujen piiriin

CGI ja Euroopan suurin älypuhelinvalmistaja HMD ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Sopimuksen myötä HMD:n IT-toiminnot siirretään CGI:n hallinnoitujen IT-palvelujen (Managed IT) piiriin.

Lue, miten strateginen yhteistyö tasoittaa tietä tuleville investoinneille 

 

-- IMAGE GOES BELOW --

CGI ja Aktia Pankki sopimukseen strategisesta liiketoiminta- ja IT-kumppanuudesta

-- IMAGE GOES ABOVE --

"Strateginen kumppanuus auttaa vahvistamme asemaamme Suomen ja Pohjoismaiden pankkitoimialalla."

 

Aktian keskeiset pankkiliiketoiminnan IT-palvelut CGI:n vastuulle

CGI auttaa Aktiaa toiminnan tehostamisessa, tuote- ja palvelukehityksen kiihdyttämisessä sekä asiakaskokemuksen kehittämisessä digitalisaation ja hallinnoitujen IT-palvelujen avulla. CGI vastaa Aktian keskeisistä pankkiliiketoiminnan IT-palveluista, kattaen noin 150 sovelluksen kehitys- ja ylläpitopalvelut. 

Lue, miten strateginen kumppanuus auttaa tehostamaan IT-toimintoja, kehittämään uusia palveluja ja asiakaskokemusta sekä varmistamaan palvelujen skaalautuvuuden