Strateginen kumppanuus on kokonaisvaltaista sitoutumista asiakkaamme strategian toteuttamiseen

Strateginen kumppanuus tarkoittaa yhteistä vastuuta toteuttaa asiakkaamme strategiaa, suunnitelmallisesti sovituin tavoittein ja mittarein. Se on aitoa kumppanuutta, jossa yhdistyvät niin pitkän tähtäimen digitaalisen transformaation toteuttaminen kuin myös sitoutuminen kustannustehokkuuteen sekä korkeaan palveluiden laatuun. 

Lisää aiheesta:

Strateginen kumppanuus IT-ulkoistuspalveluissa
32
Palvelukeskusta ympäri maailman

 

45+
vuoden kokemusta

 

15

 

CGI on johtava Hybrid-IT ja
Data Center palveluiden tuottaja

2021 ISG Provider Lens Leader: CGI:n Hybrid-IT ja Data Center-palvelut tarjoavat kattavan valikoiman kyvykkyyksiä, jotka auttavat virtaviivaistamaan prosesseja ja parantamaan palveluita. Tutustu tutkimuksen raporttiin.

 

CGI Suomi on toimialansa
huipulla IT ulkoistuksissa

Whitelane Reasearch on globaali riippumaton tutkimusyhtiö, joka tutkii muun muassa ulkoistushankkeita vuosittain. Tutkimukset ovat tärkeä tietolähde IT-toimittajavalintojaan suunnitteleville päättäjille.

 

Rakennamme yhteistyön liiketoimintatavoitteisiin nojautuen ja toimimme organisaatiosi luontaisena tukena

Valitse organisaatillesi sopiva kokonaisuus palveluna toimitettavaksi - yksittäisestä palvelukokonaisuudesta laajamittaiseen sovellus- ja IT-infrastruktuuripalveluiden ulkoistamiseen. Palvelumme skaalautuvat liiketoimintanne tarpeiden mukaisesti.

Sovelluspalvelut

Liiketoiminta on riippuvainen sovellusten ja integraatioiden reaaliaikaisesta toimivuudesta. Heterogeenisen sovellusportfolion ylläpito edellyttää toimittajalta laajaa osaamista sekä eri teknologioista että toimialoilta. Olemme luotettava kumppanisi sovellushallinnassa.

Palvelumme

Tarjoamme palvelua optimaalisella  yhdistelmällä niin paikallista kuin globaalia osaamista hyödyntäen kansainvälistä CGI-verkostoa. Hyödynnämme toimituksissamme kattavasti robotiikkaa, analytiikkaa, koneoppimista, palveluvirtualisointia, automaattista testausta sekä ketteriä toimitustapoja kuten DevOps ja Agile. Olemme mm. maailman ensimmäinen SAFe Global Transformation Partner. 

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Jaakko Aaltonen
jaakko.aaltonen@cgi.com

IT-infrastruktuuri ja Hybrid-IT

CGI:n konesalit Suomessa ovat yksi konsernimme strategisista konesalipalvelukeskittymistä globaalisti. Lisäksi Hybrid-IT-palveluidemme avulla voidaan varmistaa konesalipalveluiden ja pilvipalveluiden saumaton yhteistoiminta.

Palvelumme

Tarjoamme moderneista ja tietoturvaluokaltaan korkeimmat turvatasot saavuttavista liiketoiminnan jatkuvuuden takaavista konesalipalveluistamme kattavan infrastruktuuripalveluiden palveluportfolion mukaan lukien skaalautuvan ja tietoturvallisen CGI Private Cloud -alustan.

Lisäksi Hybrid-IT-palveluidemme myötä työkuormia voidaan saumattomasti ajaa myös pilvipalveluissa, ja mahdollistaa pilvipalveluissa ajettavan kapasiteetin ja konesalipalveluiden saumaton yhteistoiminta. Olemme maailmanlaajuinen kumppani kaikkien merkittävien pilvipalvelutoimittajien kanssa ja tarjoamme parhaat käytännöt joustavan Hybrid IT -alustan muodostamiseen ja operointiin myös globaalisti.

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Anssi Torikka
anssi.torikka@cgi.com

Digitaaliset IT-tukipalvelut

Digitalisaatio, etätyö ja erilaiset hybridit työskentelymallit ovat tuoneet haasteita työntekijöiden arkeen. Totuttuja toimintamalleja haastetaan, mutta samalla mahdollistetaan uudet ja paremmat palvelut, jotka varmistavat paremman asiakaskokemuksen. 

Digitaaliset IT-tukipalvelut tarjoavat luotettavan, turvallisen ja kustannustehokkaat työkalut Service Deskiin ja päätelaitepalveluihin.

Palvelumme

Valitse organisaatiollesi sopiva kokonaisuus palveluna toimitettavaksi - yksittäisestä palvelukokonaisuudesta laajamittaiseen käyttäjäkokemukseen. Palvelut skaalautuvat liiketoiminnan tarpeiden mukaan ja eri toiminnot pelaavat hyvin yhteen.

Lue lisää IT-tukipalveluista

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Tomi Luhtala
tomi.luhtala@cgi.com

Palveluintegraatio ja IT-ekosysteemin hallinta (SIAM)

Liiketoiminnan digitalisoituminen sekä SAAS ja pilvipalveluiden käytön määrän kasvu lisäävät palveluiden ja toimittajien hallintaan ja koordinointiin sidottua aikaa. Samalla integraatiotarpeet palveluiden välillä kasvavat merkittävästi. SIAM-palvelu vapauttaa asiakkaiden tietohallinnon aikaa operatiivisten virhetilanteiden selvittämisestä liiketoiminnan kehittämiseen ja strategisen yhteistyön syventämiseen.

Palvelumme

SIAM-palveluiden avulla CGI ottaa vastuun asiakkaan palveluekosysteemin operatiivisesta koordinoinnista esimerkiksi palveluiden häiriöiden selvittämisen sekä muutoshallinnan ohjauksen. Näin asiakas voi keskittyä palveluiden kehittämiseen, sopimushallintaan sekä ennakoivaan liiketoiminnan palvelutarpeiden analysointiin. Palvelu on asiakkaan suuntaan läpinäkyvää, jossa hyödynnetään moderneja SIAM-teknologioita sekä kattavaa palveluanalytiikkaa.

Lue lisää Palveluintegraatioista

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Jaakko Aaltonen
jaakko.aaltonen@cgi.com

Palveluhallinta

Onnistuneen IT-ulkoistuksen kulmakivi on tiivis yhteistyö asiakkaan ja palvelutoimittajan välillä. CGI on saavuttanut asemansa IT-toimialan laatujohtajana ja korkean asiakastyytyväisyyden palvelutoimittajana. CGI Management Foundation johtamis- ja laatujärjestelmällämme on ollut ulkoisen auditoijan antama ISO 9001 sertifiointi jo vuodesta 1992. Koko CGI:n henkilöstö, kaikkialla maailmassa, noudattaa tätä johtamis- ja laatujärjestelmää

Palvelumme

Tuomme käyttöönne globaalit parhaat käytännöt päivittäisen yhteistyön tueksi. Johdamme yhteistyötä strategiselta tasolta operatiiviselle tasolle. Organisaatiollesi nimetty CGI-palveluorganisaatio on aina käytettävissäsi. Palveluraportoinnissa hyödynnämme kattavasti automatisaatiota, sekä läpinäkyvää raportointia hyödyntäen kattavasti itsepalvelu- ja palveluportaaleja.

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Jaakko Aaltonen
jaakko.aaltonen@cgi.com

Pilvipalvelut

Modernin yritystoiminnan yhtenä kasvun esteenä on ristiriita liiketoiminnan ja IT:n tavoitteissa sekä kertyvä tekninen velka. Jatkuva muutos markkinassa vaatii nopeita päätöksiä. Nämä johtavat helposti osaoptimointiin ja riippuvuuteen yksittäisistä pilvitarjojista. Kun pilviteknologioiden hyödyntäminen mietitään yhtenä kokonaisuutena, saavutetaan liiketoiminnan kehittämisen kannalta parhaat ratkaisut.

Lue lisää pilvipalveluista

Robotics as a Service

Älykästä automaatiota jatkuvana kokonaispalveluna? RaaS mahdollistaa organisaatiollesi ennennäkemätöntä reagointikykyä ja tuottavuutta kasvattaen samalla henkilöstösi työtyytyväisyyttä.

Lue lisää Robotics as a Service -palveluista

Tietoturva ja Identity Access Management (IAM)

Autamme yrityksesi kyberturvallisuuden varmistamisessa ja uhkien tunnistamisessa. Meillä on maailmanlaajuisesti yhdeksän kyberturvallisuuspalveluita alueellisesti tarjoavaa SOC (Security Operations Center) keskittymää, joista yksi sijaitsee Helsingissä.

Palvelumme

Valvomme, reagoimme ja ennaltaehkäisemme asiakkaidemme tieto- ja kyberturvallisuusuhkia vuorokauden ympäri yhteisesti  määrittämämme turvallisuustason mukaisesti.  Tarjoamme pääsyn forensiikka-analyytikoihimme sekä koordinoimme yhdessä viranomaisten kanssa tietoturvaloukkausten tutkintaa ja ennaltaehkäisyä. Tarjoamamme kattaa myös laajat tietoturvallisuuden koulutuspalvelut.

Turvaamme liiketoimintaasi ja IT-ympäristöäsi uhkilta vuorokauden jokaisena tuntina.

Lue lisää tietoturvapalveluista

Ota yhteyttä asiantuntijaan:

Arttu Leppälä
arttu.leppala@cgi.com