Primary tabs

Älykäs automaatio

Älykkäät automaatioratkaisut lisäävät työntekijän tuottavuutta, yksinkertaistavat yhteistyötä tiimien välillä ja ratkaisevat ennakoivasti ongelmia. Uusia digitaalisia palveluja voidaan ottaa käyttöön nopeammin ja parempilaatuisina. Käytämme parhaiten sopivia automaatiojärjestelmiä robotiikasta autonomisiin ja kognitiivisiin ratkaisuihin, mukaan lukien lisääntyvä tekoäly, aina asiakkaan yksilöllisten tarpeisiin perustuen.

Ennakoiva käyttäjätuki

Palvelutukemme on keskeinen yhteyspiste kaikissa it-asioissa. Tuella on kokonaisvaltainen vastuu kaikista ongelmista – tarvittaessa myös käyttäjien paikallisella kielellä. Tuettuihin kanaviin kuuluvat puhelin, sähköposti, live chat, virtuaaliassistentti, sosiaalinen media, palvelupisteet ja itsepalveluportaali. Ennakoiva tukemme toimii proaktiivisesti pyrkien tunnistamaan ja korjaamaan ongelmat ennen niiden ilmenemistä loppukäyttäjällä.

Käyttäjäidentiteetit ja käyttöoikeudet

Käyttäjähallinnan merkitys korostuu nykyaikaisissa pilvi-, hybridi- ja mobiiliympäristöissä. Hallinnoimme ja automatisoimme identiteetin elinkaarta ja käyttöoikeuksia parhaiden käytäntöjen ja asiakkaan tietoturvakäytäntöjen mukaan.

Digitaalinen työympäristö

Digitaalinen työympäristömme on pilviratkaisuja käyttävä palvelu mobiilimaailman tarpeisiin. Palvelu mukautuu uusiin vaatimuksiin turvallisesti ja nopeasti. Käyttäjät voivat työskennellä sijainnista riippumatta samalla tavalla kuin perinteisessä toimistossa, ja käytössä on aina kaikki sovellukset, tiedostot ja viestintään tarvittavat työkalut. Kumppaninamme pääset digitaalisen työaseman avulla eroon kalliista käyttöjärjestelmistä tai alustan päivitysprojekteista.

Laitteiston elinkaaripalvelut

Elinkaaripalvelumme takaavat, että käyttäjillä on käytettävissään aina oikeat ja toimivat työvälineet. Palvelujen avulla voidaan myös optimoida hankintaan, hallintaan ja käyttölaitteiden hävittämiseen liittyvät kustannukset ja prosessit.

 

Virtual_interface

  • kumppanin, joka keskittyy täysin tukemaan liiketoimintatarpeitasi
  • parhaan käyttäjäkokemuksen luotettavalta ja maailmanlaajuisesti toimivalta kumppanilta
  • räätälöidyt, liiketoimintatarpeeseen mukautetut palvelutasot
  • liiketoiminnan muuttuvia tarpeita vastaavan skaalautuvuuden ja joustavuuden
  • toimialaosaamisen – eri toimialojen digitaalisilla työympäristöillä on useita yhteisiä haasteita, mutta keskeiset haasteet ovat usein toimialakohtaisia
  • alan parhaita käytäntöjä vastaavan tietoturvan
  • globaalin palveluverkoston sekä CGI:n laajan teknologiakumppaniekosysteemin.
Helpdesk