Tietopankki

PERUSKOULUTUS Koulutuksessa käydään läpi Titania Suunnittelu ja laskenta -sovelluksen peruskäyttö. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja tietää miten ohjelmalla voidaan laatia vahvistettu työvuorosuunnitelma ja syöttää toteumatiedot. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, kuinka päivittää oikeaoppisesti Titania-tietoja ja miten tiedot vaikuttavat ohjelman toimintaan...

3.3.2021 klo 11.00

Tervetuloa mukaan webinaarisarjaan, jossa murramme palvelumuotoilun myyttejä.

Ilmoittaudu mukaan

Kevään aikana työkyvyn johtamisen teemalla useita tilaisuuksia, jotka kannattaa merkitä jo kalenteriin aamuun 9.00 - 10.00. Teemoina työn murroksen vaikutukset työkyvyn johtamiseen, tiedolla johtaminen, data ja analytiikka sekä työhyvinvoinnin ja -kyvyn ekosysteemit.

2.3.2021 klo 15.00

CIO Jarkko Levasman kanssa ruoditaan Verohallinnon kokemuksia ja suunnitelmia pilviteknologian hyödyntämisestä julkishallinnossa. Haastattelijana CGI:n Jari Niemi. Ilmoittaudu mukaan!

16.3.2021 klo 9:00-10:00

Webinaarisarja jatkuu: Työkyvyn tiedolla johtaminen Jatkuvasti lisääntyvän kiireen, muuttuvien työn muotojen ja toimenkuvien sekä kasvavien työn tekemiseen liittyvien osaamisvaatimusten ja tulostavoitteiden paineessa työntekijöiden toive on perusteltu. Ennakoimalla henkilöstön työkykyä, ennakoi työnantaja myös organisaationsa tuloksentekokykyyn vaikuttavia riskejä. Tiedolla johtaminen on tänä...

Ti 16.3.21 klo 14.00 - 14.30

Tervetuloa OMNI360 Puheentunnistus -webinaariin! Nykyaikaisella puheentunnistuksella voidaan tuottaa tekstiä nopeasti ja helposti. Puheentunnistus mahdollistaa organisaatioille tehokkaamman työnkulun, säästöjä ajassa ja rahassa sekä paremman työntekijä- ja asiakaskokemuksen. Palvelusta löytyvät sanastot niin erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon kuin sosiaalitoimelle, ja se pysyy ajan tasalla myös...

Maksuttomassa webinaarissa toimiala-asiantuntijamme erikoislääkäri Timo Salmisaari sekä teknologia-asiantuntija Emmi Welin pohtivat, kuinka digitalisoimalla suostumusten hallintaa, pystymme sujuvoittamaan hoitotyötä, lyhentämään hoitoketjuja ja parantamaan asiakaskokemusta. Lisäksi esittelemme sosiaali- ja terveydenhuollon käyttötapauksia ja kerromme alustaratkaisusta, jota kehitämme tähän akuuttiin tarpeeseen. Pohdimme myös mitä...

webinaaritallenne 10.2.2021

CGI ja The Global Treasurer ovat tehneet yhdessä tutkimuksen, jossa selvitettiin suuryritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyttä pankkeihin sekä tärkeimpiä tekijöitä yhteistyöpankkeja valittaessa. Tutkimuksen tuloksia esittelee CGI:n globaali pankkitoimialajohtaja Andy Schmidt.

Webinaaritallenne 2.2.2021

Asiakkaidemme prioriteihin kuuluu sekä ketterä kehittäminen että erilaisten kumppaniekosysteemien muodostaminen. Millaisia käytännön kokemuksia näistä aihepiireistä on ja kuinka toimintaa voidaan edelleen kehittää?

Onko organisaationne tavoitteena automatisoida palkanlaskennan prosesseja? Onko tavoitteenanne olla entistä joustavampi organisaatio tulevaisuudessa? Service center täydentää tietojen ilmoittamista palkkoihin ja automatisoi aiemmin manuaalisesti hoidettuja tehtäviä. Se helpottaa kaksisuuntaista viestintää, jakaa palkanlaskennan raportit käyttäjille turvallisesti ja nopeuttaa palkanlaskennan valmistumista. Lataa alla...

Maksuttomassa webinaarissa pääset kuulemaan, kuinka sopeutuminen uusiin kotihoidon toimintatapoihin on entistä ketterämpää. Kerromme kuinka, asiakkaamme hyödyntävät jo nyt uusia toimintamalleja kotihoidossa, tekniset ratkaisumme tukevat erilaisia liikkuvan työn toimintatapoja ja kuinka teemme kestävää ohjelmistokehitystä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Finanssialan asiantuntijat Atso Andersen ja Antti Jääskeläinen kertovat luottoriskien hallinnan haasteista ja kehityssuunnista pandemian muuttamassa maailmassa. Pohjana toimii kesällä 2020 Aalto DMBC –opiskelijaryhmän kanssa yhteistyössä tehty tutkimusraportti.