Toimintaympäristömme on kokenut viime vuosina merkittäviä, osin odottamattomia muutoksia. Suurvaltakilpailun kiristyminen ja kansainvälisen sääntöpohjaisen yhteistyön vaikeutuminen ruokkivat epävarmuutta. Vaikutukset ulottuvat laajasti myös Suomen turvallisuusympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen, ja Suomi erottuu tällä hetkellä muita Pohjoismaita heikommalla BKT:n kasvulla ja investointiasteellaan. Nyt jos koskaan investointien tehokkuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen on keskeistä!
 

CGI What's Next | Kasvun kaava -kutsuvierastilaisuuden asiantuntijapuhujina: 
 

CGI What's Next | Kasvun kaava asiantuntijapuhujat

Agenda: 

16:00 Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän teemaan - Jari Välimäki, VP, Business Engineering, CGI

16:15 Keynotepuheenvuorot

  • Saadaanko Suomi nousuun leikkaamalla valtionhallinnosta vai menetetäänkö samalla pitkän tähtäyksen säästöt? Mikä on sietokyky palvelutasossa?

    Markku Heikura, pääjohtaja, Verohallinto  

  • Rahoitusmarkkinan työkalupakki investoinneille – neuvot yrityksille ja valtionhallinnolle, kuinka katse käännetään kohti kasvua 

    Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki  

  •  “Konepellin alla kuhisee” eli kuinka tasapainoilla säästö- ja investointitarpeiden välillä kilpailukykyä edistäen haastavassa toimintaympäristössä? Miten parhaat organisaatiot uskaltavat luoda oman tulevaisuutensa nyt?

    Jussi Tolvanen, toimitusjohtaja, DNA

17:15 Verkostoitumistauko 

17:45 Paneelikeskustelu – investoinnit, tuottavuus ja transformaatio

18:45 Cocktails ja verkostoitumista   

Kutsuvierastilaisuus on suunnattu yritysten ja organisaatioiden johdolle ja päättäjille.