Cyber Security Services

Tietoturva ja kyberturvallisuusratkaisut toiminnan turvaajana ja mahdollistajana

Toiminnan tavoitteena on varmistaa toimivat prosessit, turvalliset palvelut ja vastata asiakkaiden odotuksiin. Haasteena on usein, että oma organisaatio ei sitoudu riittävän hyvin tietoturvalliseen tekemiseen. Tietoisuus uhkista ja riskeistä voi olla riittämätön eikä tietoturvamurtoa osata odottaa.

Tietoturva-ammattilaisten on proaktiivisesti arvioitava liiketoimintaan kohdistuvia riskitekijöitä ymmärrettävästi eri sidosryhmille. Heillä on oltava kokonaisvaltainen ymmärrys organisaation liiketoiminnasta, riskeistä ja samalla ennakoitava ja reagoitava tietoturvapoikkeamiin ja tietoturvaloukkauksiin. Tietoturvan tavoitteena suojella koko organisaation dataa ja elintärkeitä toimintoja. 

 

Kokeneet ja sertifioidut tietoturva-asiantuntijat auttavat vaatimustenmukaisuuksien saavuttamisessa

Kyberturvallisuutta kannattaa tarkastella yksittäisten asioiden sijaan kokonaisuutena – toisin sanoen huomioiden koko liiketoiminnan ekosysteemi riskien arvioinnin ja suojaamisen näkökulmasta. 

Kokeneet ja sertifioidut tietoturvakonsultit auttavat organisaatiota esimerkiksi uhkien- ja riskienhallinnassa, erilaisten tarkastusten ja auditointien toteuttamisessa, vaatimuksenmukaisuudessa, Bug Bounty -ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa, kyberturvallisuuskulttuurin ja tietoturvatietoisuuden sekä tietoturvallisuuden jatkuvassa kehittämisessä.

CGI toimii maailmanlaajuisesti asiakkaidensa strategisena kumppanina uudistaen ja turvaten toiminnan jatkuvuutta innovatiivisilla ja edistyksellisillä tietoturvapalveluilla myös monimutkaisissa ympäristöissä, kuten julkishallinto-, puolustus- ja tiedustelualoilla.  

Lue lisää tietoturvakonsultoinnista

tietoturvakonsultointi

tietoturvakonsultointi

Tietoturva-asiantuntijoiden on puhuttava samaa kieltä liiketoimintajohdon kanssa, jotta riskit ja toiminnan suojaaminen huomioidaan koko liiketoiminnan ekosysteemin näkökulmasta. Meillä on pitkäaikaista ja strategista tietoturva ja kyberturvallisuusosaamista monilta toimialoilta ja erilaisista organisaatioista. Luotettava ja asiantunteva tietoturvakonsultointi tarjoaa tukea tietoturva-asiantuntijoiden työhön.

Kyberturvallisuuskeskus

Organisaatiot ovat riippuvaisia toimivista palveluista ja järjestelmistä. Toiminnan pyörittäminen, teknologian kehittäminen ja digitalisaation lisääntyminen vaativat hyvin rakennetun kyberturvallisuussuojan. Kyberturvallisuuskeskus tekee jatkuvaa tietoturvan valvontaa, jossa identifioidaan haavoittuvuuksia ja hyökkäyksiä.

Käyttövaltuushallinta

Liiketoiminnan tehtävänä on usein organisaation toiminnan pyörittäminen, asiakkaan odotuksiin vastaaminen, palveluiden tuottaminen ja sisäisten prosessien ylläpitäminen. Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta eli Identity access management (IAM) -palvelut auttavat varmistamaan, että tieto on suojassa sekä eri tiedot ovat hyödynnettävissä eri järjestelmissä ja sama tieto päivittyy ajantasaisesti eri järjestelmiin.

CGI:n kyberturvallisuuspalvelut

Cyber Security Operations Center

Tutustu

Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta (IAM)

Tutustu

Tietoturvatarkastukset ja esiauditoinnit

Tutustu

Offensiiviset tietoturvapalvelut

Tutustu

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys

Tutustu

Kyberturvatietoisuus ja tietoturvakoulutukset

Tutustu