Tietoturvatietoisuus organisaation voimavaraksi 

Security-Awareness-as-a-Service –palvelu auttaa organisaatiota ennaltaehkäisemään tietoturvaloukkauksia, jotka aiheutuvat työntekijöiden tiedostetun tai tiedostamattoman toiminnan seurauksena.

Työntekijöiden manipulointi kyberhyökkäyksen suorittamiseksi on rikolliselle helppo ja tuloksellinen tapa päästä käsiksi organisaation dataan. Tietoturvakulttuuriin ja -tietoisuuteen panostaminen kannattaa, sillä merkittävä osa tietoturvapoikkeamista on seurausta ihmisen tietämättömyydestä ja kyvyttömyydestä tunnistaa tilanteita, joissa he itse toimivat riskialttiisti tai heitä hyödynnetään osana kyberhyökkäystä.

CGI:n kyberturvatietoisuuspalveluista kootaan asiakasorganisaatiolle sopiva kokonaisuus ja toteutetaan sovitussa aikataulussa.

Security Health Check

Nykyistä kyberturvallisuuden kypsyystasoa voidaan arvioida ja vertailla useiden helposti käyttöönotettavien terveystarkastusten avulla.  Terveystarkastuksen palautteiden avulla saat tietoa siitä, miten voit kehittää organisaatiosi tietoturvaa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kyberturvatietoisuuden ohjelmalla tuodaan tietoturvatietoinen työskentely osaksi organisaation arkea ja toimintaa. Ohjelma kehitetään yhdessä CGI:n asiantuntijoiden kanssa perustuen organisaation tavoitteisiin.

Kyberturvallisuuden ohjelma:

 • Koostetaan tavoitteiden pohjalta, johon voi liittää myös muita kyberturvatietoisuuden palveluita.
 • Huomioi toimialan keskeiset teemat ja tarpeet.
 • Toteutetaan sisältöineen asiakasorganisaation näköisenä.
 • Tarjoaa organisaatiolle uudenlaisia oppimismuotoja, joilla luodaan käytöksen ja kulttuurin muutosta vaihtamalla pakolliselta tuntuvat koulutukset miellyttäviksi oppimiskokemuksiksi.
 • Edellyttää osallistumista kahteen yhteiseen suunnittelupalaveriin.

Kyberturvatietoisuuden palveluita voi valita myös erikseen, mikäli esimerkiksi lyhytkestoisemmat sisällöt palvelevat organisaatiota parhaiten.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan ja toteutetaan teille sopiva kyberturvatietoisuusohjelma!

vuosikello
Kyberturvallisuuskoulutusta henkilöstölle

Testaukset ja harjoitukset
 

Kyberturvatietoisuuden testaukset

Esimerkiksi:

 • henkilöstön kyberturvatietoisuuden tason kysely- ja haastattelututkimukset
 • Kalasteluharjoitukset, joissa henkilöstölle lähetetään testausmielessä tekaistuja kalasteluviestejä lyhyt- tai pitkäaikaisesti 
Kyberharjoitukset

Esimerkiksi

 • pöytäharjoitukset
 • toiminnalliset harjoitukset
 • fyysisen turvallisuuden tunkeutumistestaukset
Tietoturvatietoisuuskoulutusta henkilöstölle

Koulutukset
 

Perustason tietoturvakoulutukset
 • Esimerkiksi tunnin koulutus koko henkilöstölle tieto- ja kyberturvallisuuden perusasioista
 • Koulutukset voidaan järjestää paikan päällä tai verkossa
 • Koulutusmateriaalit henkilöstölle
Räätälöidyt koulutukset

Esimerkiksi eri kohderyhmille räätälöidyt koulutukset tai yksittäisin tietoturvateemoihin keskittyvä koulutus.

CGI CyberCon -pakohuonepeli

Räätälöitävä ja liikuteltava kyberturvallisuuden pakohuonepeli.

 

Ohjelmien ja kulttuurin kehittäminen

Ohjelmien ja kulttuurin kehittäminen 

Tietoisuusohjelman luominen

Kyberturvatietoisuuden ohjelman (Security Awareness Program) ja siihen liittyvän toimenpiteiden vuosikellon luominen

Viestinnälliset toimenpiteet

Eri kohderyhmille suunnatut

 • tiedotteet
 • ohjeistukset
 • viestintä
 • kampanjat
 • tempaukset
 • teematapahtumat
Kyberturvatietoisuutta palveluna

CGI tukee asiakkaan kyberturvatietoisuuden kehittymistä jatkuvana palveluna sovitun aikamäärän mukaisesti.

 

Kyberharjoitukset

Tutustu vaihtoehtoihin

Esimerkiksi:

 • pöytäharjoitukset
 • toiminnalliset harjoitukset
 • fyysisen turvallisuuden tunkeutumistestaukset

Viestinnälliset toimenpiteet

Toteutamme esimerkiksi
 • viestinnän suunnittelu ja toteutus
 • kampanjat
 • tempaukset
 • teematapahtumat
 • CGI tukee asiakkaan kyberturvatietoisuuden kehittymistä jatkuvana palveluna sovitun aikamäärän mukaisesti.
 

Räätälöidyt koulutukset

Tarpeiden mukaiset koulutukset

Esimerkiksi:

 • Kohderyhmän esimerkiksi työnkuvan, työntekijän roolien tai aseman mukaan räätälöidyt koulutukset
 • Yksittäisin tietoturvateemoihin keskittyvä koulutus
 • Kysy räätälöinnistä lisää: Minna Uitti