Cybersecurity

Tietoturvatietoisuus organisaation voimavaraksi 

Security-Awareness-as-a-Service –palvelu auttaa organisaatiota ennaltaehkäisemään tietoturvaloukkauksia, jotka aiheutuvat työntekijöiden tiedostetun tai tiedostamattoman toiminnan seurauksena.

Työntekijöiden manipulointi kyberhyökkäyksen suorittamiseksi on rikolliselle helppo ja tuloksellinen tapa päästä käsiksi organisaation dataan. Tietoturvakulttuuriin ja -tietoisuuteen panostaminen kannattaa, sillä merkittävä osa tietoturvapoikkeamista on seurausta ihmisen tietämättömyydestä ja kyvyttömyydestä tunnistaa tilanteita, joissa he itse toimivat riskialttiisti tai heitä hyödynnetään osana kyberhyökkäystä.

CGI:n kyberturvatietoisuuspalveluista kootaan asiakasorganisaatiolle sopiva kokonaisuus ja toteutetaan sovitussa aikataulussa.

Kyberturvatietoisuuden ohjelmalla tuodaan tietoturvatietoinen työskentely osaksi organisaation arkea ja toimintaa. Ohjelma kehitetään yhdessä CGI:n asiantuntijoiden kanssa perustuen organisaation tavoitteisiin.

Kyberturvallisuuden ohjelma:

 • Koostetaan tavoitteiden pohjalta, johon voi liittää myös muita kyberturvatietoisuuden palveluita.
 • Huomioi toimialan keskeiset teemat ja tarpeet.
 • Toteutetaan sisältöineen asiakasorganisaation näköisenä.
 • Tarjoaa organisaatiolle uudenlaisia oppimismuotoja, joilla luodaan käytöksen ja kulttuurin muutosta vaihtamalla pakolliselta tuntuvat koulutukset miellyttäviksi oppimiskokemuksiksi.
 • Edellyttää osallistumista kahteen yhteiseen suunnittelupalaveriin.

Kyberturvatietoisuuden palveluita voi valita myös erikseen, mikäli esimerkiksi lyhytkestoisemmat sisällöt palvelevat organisaatiota parhaiten.

cyber team hero
Kyberturvallisuuskoulutus

Kyberharjoitukset ja testaukset

Kyberturvatietoisuuden testaukset

Esimerkiksi:

 • henkilöstön kyberturvatietoisuuden tason kysely- ja haastattelututkimukset
 • Kalasteluharjoitukset, joissa henkilöstölle lähetetään testausmielessä tekaistuja kalasteluviestejä lyhyt- tai pitkäaikaisesti 
Kyberharjoitukset

Esimerkiksi

 • pöytäharjoitukset
 • toiminnalliset harjoitukset
 • fyysisen turvallisuuden tunkeutumistestaukset
Kyberturvallisuuskoulutus

Kyberturvallisuuskoulutukset

Perustason tietoturvakoulutukset
 • Esimerkiksi tunnin koulutus koko henkilöstölle tieto- ja kyberturvallisuuden perusasioista
 • Koulutukset voidaan järjestää paikan päällä tai verkossa
 • Koulutusmateriaalit henkilöstölle
Tarpeiden mukaiset koulutukset

Esimerkiksi eri kohderyhmille räätälöidyt koulutukset tai yksittäisin tietoturvateemoihin keskittyvä koulutus.

CGI CyberCon -pakohuonepeli

Räätälöitävä ja liikuteltava kyberturvallisuuden pakohuonepeli.

 

Kyberturvallisuusohjelma

Ohjelmien ja kulttuurin kehittäminen 

Tietoisuusohjelman luominen

Kyberturvatietoisuuden ohjelman (Security Awareness Program) ja siihen liittyvän toimenpiteiden vuosikellon luominen

Viestinnälliset toimenpiteet

Eri kohderyhmille suunnatut

 • tiedotteet
 • ohjeistukset
 • viestintä
 • kampanjat
 • tempaukset
 • teematapahtumat
Kyberturvatietoisuutta palveluna

CGI tukee asiakkaan kyberturvatietoisuuden kehittymistä jatkuvana palveluna sovitun aikamäärän mukaisesti.