Helsinki, 06.06.2024

Siirtyminen moderniin datakeskukseen avasi tien myös järjestelmien uudistamiseen aiempaa edullisemmin ja joustavammin

IT- ja konsultointiyhtiö CGI:n uuteen datakeskukseen ensimmäisten joukossa siirtynyt valtionhallinnon organisaatio, Suomen metsäkeskus, arvioi saavuttavansa merkittävät säästöt IT-kuluihinsa muuton myötä. Myös tietoturvan parantuminen nähdään hyvänä ja välttämättömänä edistysaskeleena. CGI:n Suomeen avaama uusin datakeskus on ensimmäinen kapasiteetti- ja konesaliympäristö, joka on rakennettu täyttämään tiukat julkishallinnon Katakri2020-turvallisuusvaatimukset.

”Tässä julkisen talouden kustannuspaineessa ja geopoliittisessa todellisuudessa oli ilahduttavaa huomata, miten nopeasti pääsimme heti ensimmäisenä vuonna kiinni merkittäviin säästöihin IT-kustannuksissa sekä parannuksiin turvallisuuden saralla. Samalla meille avautui tilaisuus uudistaa toiminnallemme kriittisiä tietojärjestelmiä ja niiden teknisiä alustoja”, kertoo Suomen metsäkeskuksen digijohtaja Tapani Hämäläinen.

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa ja hyödyntämisessä. Metsäkeskus oli ensimmäinen valtionhallinnon toimija, jonka konesali- ja kapasiteettipalvelut on kokonaisuudessaan siirretty CGI:lle. Muutto toteutettiin vaiheittain edeten ja sisälsi sekä järjestelmien suoria siirtoja (transitioita) että muutosprojekteja (transformaatioita).

Toinen uuteen datakeskukseen siirtynyt organisaatio on Ruokavirasto, jonka muutto käsitti kymmeniä tietojärjestelmiä. Ruokavirasto on yksi Suomen suurimpia virastoja, jolla on noin 1 000 työntekijää 20 eri paikkakunnalla. Sen toimialaa ovat muun muassa elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä maa- ja metsätalouden tuotantoon liittyvät asiat. Lukuisten tietojärjestelmien avulla se huolehtii myös lukuisten EU-tukien maksatuksesta ja niihin liittyvästä valvonnasta – useisiin tietojärjestelmiin nojaten.

”Voitettuamme Hanselin kilpailutuksen olemme investoineet Suomeen ja uuden datakeskuksen rakentamiseen todella mittavasti. Siksi on ilo kertoa, että ensimmäiset muutot ovat nopeasti osoittaneet konkreettiset hyötynsä asiakkaillemme. Metsäkeskus ja Ruokavirasto ovat kansantalouden ja huoltovarmuuden kannalta todella keskeisiä toimijoita, joten on tärkeää saada ne myös aiempaa turvallisempaan ympäristöön”, iloitsee CGI:n datakeskuspalveluista Suomessa vastaava johtaja Matias With.

Mediayhteydet

Esa Luoto
viestintäjohtaja, CGI Suomi
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com