Tietopankki

Mikko Uotila
Mikko Uotila

Sota Euroopassa vaikuttaa myös IT-kehittämiseen ja -palveluihin

24.11.2022 Tietoturvallisen ohjelmistokehityksen erityisvaatimuksia on jo hyvän aikaa pohdittu ja sovellettu, etenkin valtionhallinnon korotetun turvallisuusluokan kehitysprojekteissa. Sota Euroopassa sekä alati kehittyvät kyberuhat ovat kuitenkin luomassa tilanteen, jossa myös muut yhteiskunnan toimijat sekä yritykset tarvitsevat aiempaa enemmän korkean turvallisuuden kehitysosaamista ja kyberturvallisuuspalveluja.

expert-mika-vuorio
Mika Vuorio

Public transportation insights from InformNorden

22.11.2022 InformNorden and Nordic Local Traffic Days 2022 - a couple takeaways from the conference. The Nordic collaboration is inspiring, both successes and challenges are discussed in a warm atmosphere which enables knowledge sharing and learning. All the Nordic cities area...

Kuva Jaakko Aaltosesta
Jaakko Aaltonen

Kuntien IT:n suurin säästöpotentiaali löytyy sovelluksista

21.11.2022 Hyvinvointialueiden aloittamisen myötä kuntien IT-toiminnot kokevat merkittäviä muutoksia, kun suuri palvelukokonaisuus IT:stä siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Samaan aikaan kuntien vastuulle kuitenkin jää valtaosa muutosta edeltäneestä sovellusportfoliosta, josta on huolehdittava aiemmin odotetulla palvelutasolla, mutta kuitenkin entistä pienemmällä euromäärällä. Palveluiden tuottamisen yksikkökustannukset saattavat...

Annemari Uurtimo
Annemari Uurtimo

Kuulemmeko lapsen äänen? – lapsen osallisuutta etsimässä

16.11.2022 Tällä viikolla vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa, joka huipentuu Lapsen oikeuksien päivään 20.11. Halusin kantaa korteni kekoon kirjoittamalla minulle tärkeästä asiasta eli lapsen osallisuudesta varhaiskasvatuksessa. Minulla oli hiljattain mahdollisuus toteuttaa LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmää (LSP) hyödyntävät työpajat Liperin varhaiskasvatuksessa kolme viikon...

Mika Sairanen
Mika Sairanen

Kokeilemalla kohti vaikuttavampaa yhteisöllisyyttä julkishallinnossa

08.11.2022 Voisiko yhteisöllisyys olla tulevaisuudessa avaintekijä tuottavuuden parantamisessa? Vastaus kysymykseen löytyy vain kokeilemalla. Yhteisöllisyyden taustalla oleva uusi demokratia -megatrendi on kiteytetysti yhdessä ideoimista ja tekemistä julkishallinnon kanssa. Se on sekä hallinnon, tiedon että päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kansalaiset eivät ole vain...

Kuva Sami Sulkosta
Sami Sulkko

Elinvoimainen, vetovoimainen ja hyvinvoiva kunta panostaa digitalisaatioon

01.11.2022 Kuntien tilanne suurten muutosten myllerryksessä on hankala, mutta toivoa on – eikä sen ratkaisemiseksi tarvitse edes korottaa veroja. Toimimalla nopeasti ja ottamalla nykyistä kokonaisvaltaisemman lähestymistavan digitaalisen transformation kiihdyttämiseen, kunnat voivat säästää huomattavia summia ja kanavoida näitä varoja digitaalisten palvelujen kehittämishankkeisiin...

Kuva Jussi Virasta
Jussi Vira

Kolme syytä, miksi kunnat pitävät digiohjelmista saavutettuja hyötyjä vähäisinä

25.10.2022 Teemme asiakkaillemme vuosittain Voice of Our Clients -kyselyn, jossa kartoitetaan merkittävimpiä globaaleja muutostrendejä sekä digitalisaatioon kohdistuvia odotuksia. Vuonna 2022 haastateltiin yhteensä 1675 henkilöä, joista noin kolmannes työskentelee julkishallinnossa. Haastateltujen joukossa oli 149 kuntajohtajaa Suomesta ja maailmalta. Tuloksia selaillessani kiinnitin huomiota...

Kuva Terhi Sirviöstä
Terhi Sirviö

Tavoitteena tehokkaat julkiset ICT-hankinnat – junioriosaajat ja nearshore ovat osa ratkaisua

30.09.2022 Julkisiin yhteiskunnallisesti tärkeisiin ICT-palveluihin käytetään vuosittain merkittäviä summia. Tutki hankintoja -palvelun mukaan valtio käytti vuonna 2021 ICT-palveluihin noin 1 073 miljoonaa euroa, ICT-hankintojen pitäessä kärkipaikkaa valtion julkisissa hankinnoissa. Isot ICT-investoinnit hankitaan kilpailuttamalla, kuten pitääkin. Voisimme kuitenkin saavuttaa entistä parempia ja...

Kuva Nina Salmenkaidasta
Nina Salmenkaita

Kilauta konsultille ajoissa

28.09.2022 Suomessa työelämän palveluksessa tiedetään olevan reilu 10 000 henkilöä erilaisissa konsultoinnin tehtävissä. Suurimman osan tehtävät liittyvät tietojärjestelmiin ja sovelluksiin. Loput ovat rutinoituneita projektipäällikköjä, valmentajia, kouluttajia, fasilitointikyvykkäitä asiantuntijoita – yhteisenä nimityksenä taitaa olla käytännössä todennettu kyky ratkoa ongelmia, joita erityisesti tietotyössä...