Tietopankki

Kimmo Alaniska
Kimmo Alaniska

Ratkaisu soten resurssikriisiin löytyy palvelusuunnitelmien käyttöönotosta – Sote-IT mahdollistaa muutoksen

30.05.2023 Tiedämme, että suurin osa sote-kustannuksista (80 %) syntyy sen väestön auttamisesta (10 %), jolla on paljon palvelutarpeita. Silti palveluja tuotetaan enimmäkseen tasapäisellä mallilla, joka enemmän lisää kuin purkaa ruuhkia. Suomen sote-koneessa on paljon tehottomuutta, häiriökysyntää ja tarpeettomia kustannuksia. On aika...

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta
CGI Suomen asiantuntijat

SAP-osaajien kysyntä kasvussa: CGI:n konsultit Markus ja Juha kasvattivat osaamistaan SAP Akatemiassa

30.05.2023 SAP Akatemia on kolme kuukautta kestävä kansainvälinen koulutusohjelma, joka tarjoaa viimeisimmän tiedon SAP-toiminnanohjausjärjestelmästä. Koulutus vastaa IT-alan kasvavaan SAP-osaajatarpeeseen samalla vahvistaen osallistujien valmiuksia erilaisiin projekteihin sekä asiakkuuksiin. SAP on johtava liiketoimintaohjelmistojen toimittaja, jonka tuotteita hyödynnetään monissa suurissa suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä...

Virpi Hämäläinen
Virpi Hämäläinen

Nyt jos koskaan on aika tehostaa ja modernisoida soten palkkahallintoa

30.05.2023 Palkkahallinnon kehittäminen on laaja-alainen projekti, joka edellyttää huolellista suunnittelua ja toteutusta. Kehitystyön onnistumisen kannalta on tärkeää lähestyä hanketta suunnitelmallisesti ja hallitusti muutosjohtamisen kautta. Projektin vaiheet ja tavoitteet on määriteltävä selkeästi, ja resurssit on allokoitava asianmukaisesti.

Annika Jurvanen
Annika Jurvanen

Osallistava työvuorosuunnittelu vie yhteisöllisen työvuorosuunnittelun uudelle tasolle

26.05.2023 Työhyvinvoinnin ja työntekijätyytyväisyyden näkökulmista on työvuoroja suunniteltaessa yhä tärkeämpää ottaa vuoro- ja lomatoiveet huomioon. Kun suunnittelun rinnalle otetaan kaveriksi tekoäly ja robotiikka, työvuorot pystytään optimoimaan.

Laura Tinkanen
Laura Tinkanen

Arvoa analytiikasta – matkalla kohti inhimillisempää työelämää ja henkilöstöjohtamista

17.05.2023 Analytiikan, tunnuslukujen ja raporttien rakentamisen ja kehittämisen pohjana tulee olla aidot henkilöstöjohtamisessa ja liiketoiminnassa tunnistetut haasteet, joihin mitattavan tiedon avulla pyritään löytämään ratkaisuja.

Pekka Brax
Pekka Brax

Generatiivinen tekoäly innostaa kokeilemaan ja herättää kysymyksiä

15.05.2023 Generatiiviseen tekoälyyn liittyviä yhteydenottoja tulee asiakkailtamme tällä hetkellä runsaasti eri kanavien kautta. Summaamme tässä blogikirjoituksessa asiakkaiden toiveita ja pelkoja sekä paljastamme, millainen on hyvä projektiaihio. Generatiivisen tekoälyn hyödyt ja lisäarvo ovat helposti ymmärrettäviä ja näkyvät kaikille. Tekoäly puhuttaa niin lehtien...

Jere Lyytinen
Jere Lyytinen

Säästä voimavaroja ja lisää hyvinvointia ergonomisella työvuorosuunnittelujärjestelmällä

15.05.2023 Työaikaergonomia on ajankohtainen puheenaihe, johon kiinnittää huomiota työelämän muuttuessa ja työntekotapojen kehittyessä. Työaikaergonomian huomioiminen ja työn kuormittavuuden minimoiminen työvuorosuunnittelussa ovat keskeisiä työntekijöiden hyvinvoinnin, tyytyväisyyden, työssä jaksamisen ja palautumisen tukemisessa.

Ville Ikonen
Ville Ikonen

Datan laadulla on merkitystä – näin havaitset ongelmat ja korjaat virheet ajoissa

15.05.2023 Sekava datamassa aiheuttaa ongelmia organisaatioissa. Siksi datan laadun varmistaminen on ensisijaisen tärkeää.

Klaus Salonen, Head of Business Development, Manufacturing
Klaus Salonen

Materiaalivirtojen hallinta lähtölaukauksena dataohjautuville tuotantolaitoksille

08.05.2023 Maailmantalouden heikentyneiden näkymien ja kasvun hidastumisen keskellä uudistuminen ja innovointi on noussut yhä merkityksellisempään rooliin myös teollisuusyrityksissä. Suomessa eletään parhaillaan valmistavan teollisuuden renessanssia, sillä esimerkiksi terästeollisuus on siirtymässä kokonaan uuteen ja päästöttömään vaiheeseen ja vetybuumi on kovassa vauhdissa. Valmistavan teollisuuden...