kari-suonvieri

Kari Suonvieri

Palvelupäällikkö

Opiskeluhuolto – tärkeä osa kokonaisuutta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

Vaikuttavien toimenpiteiden käynnistäminen näyttää aina vaativan jonkin merkittävän, yleensä surullisen ikävän tapahtuman, vaikka kehityksen suunta on varmasti ollut yleisesti tiedossa. Näin on käynyt myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Keskusteluissa on jälleen nostettu esiin opiskeluhuollon merkitys ongelmien tunnistamisessa ja ennakoivien toimenpiteiden toteuttajana. Oppilaitosten ja koulujen opiskeluhuolto on tässä merkittävä tekijä, mutta nykyistä enemmän tulisi myös painottaa kodin ja yhteiskunnan toimien merkitystä asiassa.

 

Toteutuuko yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä työ opiskeluhuollossa?

Opiskeluhuollon lainsäädäntö painottaa yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän työn olevan ensisijainen keino vaikuttaa: ”Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin tässä laissa säädetään.” Tukitoiminta vaikuttaa valitettavasti kuitenkin kehittyvän yhä enemmän yksilökohtaiseen suuntaan ja syntyneiden ongelmien hoitoon ennaltaehkäisyn sijaan.

Tutustu myös: opiskeluhuoltopalveluissa asioidaan paljon – useita palveluja käyttävien oppilaiden ja opiskelijoiden osuudet ovat kasvaneet | THL

Lisäksi opiskeluhuoltoon vaikuttava muu lainsäädäntö pyrkii suojaamaan yksilön tietoja siinä määrin, että sen on julkisestikin todettu vaikeuttavan lapsen ja nuoren auttamista, jossa tiedonvälitys ja viestintä eri ammattilaisten sekä huoltajien välillä on avainasemassa.

Mobiililaitteiden ja some-kanavien negatiivista vaikutusta ei voi myöskään sivuuttaa. Somen selaaminen vie nykyään helposti huomion oppimiselta ja vuorovaikutukselta, siellä leviävistä haitallisista sisällöistä puhumattakaan. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaisi jo nyt mobiililaitteiden käytön rajoittamisen oppilaitoksissa. Tätä mahdollisuutta tulisi myös ryhtyä käyttämään, koska toimivista tavoista on olemassa kokemuksia.

Lainsäädäntöä tulisi korjata todella pikaisella aikataululla ja varmistaa opiskeluhuollon ammattilaisille mahdollisuus saada työssään tarvitsemat tiedot sekä myös toimittaa tietoja toiselle ammattilaiselle, jotta lapsen ja nuoren asioita pystytään hoitamaan mahdollisimman hyvin ja jo varhaisessa vaiheessa. Myös mobiililaitteiden käytön rajaamista ja opettajien oikeuksia puuttua niiden käyttöön, tulisi tarkastella lainsäädännön kehittämisessä.

 

Opiskeluhuolto osana ekosysteemiä – tartu toimeen nyt

Opiskeluhuollon ammattilaisille on tarjolla tietojärjestelmiä, joilla yksilökohtaisen asiakastyön kirjaaminen ja raportointi onnistuu, mutta ammattilaiset tarvitsevat myös välineitä yhteisölliseen työhön ja eri toimijoiden väliselle yhteistyölle. Tässä opiskeluhuoltoa tulisi ajatella osana ekosysteemiä, jossa eri toimijoiden yhteistyöllä on todellinen mahdollisuus tunnistaa ongelmatilanteet ja ennaltaehkäistä niiden aiheuttamia seurauksia.

Palveluiden kehittämisen lähtökohtana tulisi aina olla lasten ja nuorten tarpeet, jota varten myös opiskeluhuoltoa tarvitaan. Ammattilaiset tarvitsevat toimivat ja joustavat työvälineet. Digitalisaation kehittyminen ja tekoäly tuovat aivan uusia mahdollisuuksia työn sujuvoittamiseen ja ennaltaehkäisevän työn mahdollistamiseen

Palveluita tarvitseville lapsille ja nuorille tarvitaan mahdollisuuksia matalan kynnyksen yhteydenottoon ja ammattilaisten tavoitettavuuteen eri kanavien kautta. Tällä pystytään vaikuttamaan ennalta ongelmien syntyyn ja tätä kautta ehkäisemään hoitokustannusten kasvamista.

Opiskeluhuollon palveluiden ja järjestelmien kehittäminen vaatii uusia tuoreita ajatuksia, jotta lasten ja nuorten asiat eivät jäisi tällä kertaa pelkän keskustelun asteelle. Nyt on aika tehdä korjaavia toimia.

Kirjoittajasta

kari-suonvieri

Kari Suonvieri

Palvelupäällikkö

Toimin CGI:llä palvelupäällikkönä ja vastuullani ovat erityisesti oppilashuollon järjestelmät. Ollaan yhteydessä!