Nysse-reittiopas on tärkeä julkisen liikenteen työkalu Tampereen seudulla, sillä se helpottaa liikkumista ja tekee joukkoliikenteen käytöstä houkuttelevampaa. Reittioppaan ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään koko ajan vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaiden toiveisiin.

Tampereen joukkoliikenne on vuodesta 2021 lähtien ollut vahvalla kasvu-uralla. Matkustajamäärät ovat kasvaneet 22 prosenttia verrattuna koronaa edeltävään aikaan, ja vuositasolla edetään edelleen noin 5-7 prosentin kasvutahdissa. Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita on tyytyväinen joukkoliikenteen suosion positiiviseen kehitykseen.

”Teimme vuonna 2021 lukuisia suuria uudistuksia. Ratikan lisäksi panostimme vahvasti bussiliikenteen tarjontaan, otimme lähimaksun käyttöön ja paransimme infojärjestelmää. Ratikan tuleminen vaikutti myös erittäin suurena markkinointiponnistuksena ja nosti joukkoliikenteen profiilia merkittävästi”, listaa Periviita.

Kuvituskuvassa ratikka ja bussi Tampereella

Nysse-reittiopas on avainasemassa Tampereen sujuvan ja asiakasystävällisen joukkoliikenteen mahdollistamisessa. Vuosien saatossa siitä on kehittynyt erinomainen työkalu, joka on syrjäyttänyt paperiset aikataulut. Navigoinnin ja lippujen ostamisen kaltaisten luotettavien peruspalveluiden lisäksi Nysse-reittiopas on osoittanut arvonsa erityisesti julkisen liikenteen poikkeustilanteissa.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä reittioppaan reaaliaikaominaisuuteen. Esimerkiksi lakkopäivien aikana pystyimme perumaan vuoroja reaaliajassa ja antamaan matkustajille tarkkaa tietoa siitä, mitä reittejä ajetaan. Ilman tätä ominaisuutta emme olisi pystyneet tiedottamaan koko ajan muuttuvasta tilanteesta.

Mika Periviita Joukkoliikennejohtaja, Tampereen kaupunki

Kuvituskuvassa matkustaja bussissa

Avoin lähdekoodi yhdistää Suomen joukkoliikenteen

Nysse ja valtaosa muista Suomessa käytetyistä joukkoliikenteen reittioppaista perustuu Digitransit-nimiseen avoimen lähdekoodin joukkoliikenteen reittiopasohjelmistoon. Sitä ylläpitää ja kehittää Digitransit-yhteisö, jonka kehittämisestä vastaavat HSL, Waltti Solutions Oy ja Fintraffic. CGI on ollut osa reittioppaan kehitysprosessia jo vuodesta 2003.

“CGI:llä on ollut ja on edelleen todella merkittävä rooli reittioppaan kehitystyössä. Heiltä on mukana edelleen alkuperäisen reittioppaan rakentamiseen osallistuneita ja sitä läheltä seuranneita ammattilaisia, mikä tuo suuren arvon ja osaamisen tämän päivän tekemiseen”, sanoo Waltti Solutionsin toimitusjohtaja Toni Pallaspuro

Erikokoisten kaupunkiseutujen palveleminen edellyttää tiivistä seudullista yhteistyötä reittioppaan kehittämisessä. Näin varmistetaan, että kaikkien käyttäjien tarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Lopulliset ratkaisut edellyttävät toisinaan kompromisseja, mutta lähtökohtaisesti kaikki reittioppaan hyödyntäjät ovat olleet tyytyväisiä palvelun laatuun ja kattavuuteen. Jokainen kunta voi itse päättää, mitä toimintoja se haluaa omassa reittioppaassaan hyödyntää.

“Reittioppaan kehitykselle avautuu tulevaisuudessa runsaasti uusia mahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi uusien liikkumismuotojen, kuten kaupunkipyörien ja sähköpotkulautojen, integrointi reittioppaaseen. Ympäristöystävällisyyden painottaminen on tuonut mukanaan bussien CO2-päästöjä koskevan toiminnon, ja tulevaisuudessa on suunnitteilla muun muassa valittujen reittien kiinnittäminen, mikä helpottaa matkustamisen suunnittelua ja seurantaa”, luettelee Pallaspuro.

Kuvituskuvassa matkustaja nousemassa bussiin