HSL tarjoaa pääkaupunkiseudulla sujuvia joukkoliikenteen palveluita, joiden kehittämisessä hyödynnetään liikennedataa. CGI on auttanut HSL:ää kehittämään ratkaisun, jonka avulla satelliittidataan pohjautuvasta tiheästä paikkatiedosta saadaan enemmän tehoja liiketoiminnan tarpeisiin.

Helsingin seudun liikenne eli HSL on Helsingin seudun joukkoliikennejärjestelmästä vastaava kuntayhtymä, jonka visiona on olla kestävän liikkumisen johtava toimija, mahdollistaja ja kumppani. Siinä onnistuminen edellyttää tehokasta, houkuttelevaa ja erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoavaa joukkoliikennettä, jonka toteuttamisessa käytetään kasvavissa määrin liikennedataa ja analytiikkaa.

“Liikennedatan analytiikalle on olemassa huutava tarve. Tarkemmin sanottuna kyse on niin sanotusta tiheästä paikkatiedosta eli ajoneuvotapahtumista. Näitä tietoja tulee tuhansia sekunnissa ja ne kertovat esimerkiksi bussien sijainnin kerran sekunnissa”, kertoo HSL:n tuoteomistaja Teemu Laaksonen.

Liikennedatan tehokas hyödyntäminen liiketoiminnan tarpeisiin

Liikennedatan analytiikka linkittyy HSL:n strategiaan ja tiedolla johtamiseen, mikä on yksi kustannustehokkaan joukkoliikenteen menestystekijöistä. Busseista, junista ja raitiovaunuista saatavia ajoneuvotapahtumia analysoimalla on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä tinkimättä kuitenkaan toimivasta joukkoliikenteestä.

“Tavoitteena on saada esimerkiksi yksi ajoneuvo pois kierrosta ilman, että joukkoliikenteen palvelutaso heikkenee. Analytiikan avulla pääsemme kiinni muun muassa reittien viiveisiin. Niitä minimoimalla tässä tehtävässä on mahdollista onnistua”, sanoo Laaksonen.

Nykyaikainen paikannus pohjaa satelliittien tuottamaan täsmälliseen dataan
Tuhansia ajoneuvotapahtumia sekunnissa.
 

Nykyaikainen paikannus pohjaa satelliittien tuottamaan täsmälliseen dataan, jota hyödynnetään laajasti myös joukkoliikenteen kehittämisessä.

Yhteisenä tavoitteenamme on joukkoliikenteen käytön kasvattaminen ennätyslukemiin tarjoamalla sujuvia matkustamisen ja liikkumisen palveluja. Analytiikka mahdollistaa sen tekemisen kustannustehokkaasti.

Teemu Laaksonen tuoteomistaja, HSL

Analytiikka vauhdittaa joukkoliikenteen kehittämistä 

CGI:n kanssa syksyllä 2022 aloitettu ja jo tuotantoon edennyt HFP (=High frequency positioning) Analytics -analytiikkapalvelu on luonnollista jatkumoa aikaisemmalle yhteistyölle muun muassa liikennetietojärjestelmien, liikenteen reaaliaikaisen seurannan ja julkisten karttapalvelujen kehittämisen parissa.

Tällä kertaa fokuksessa on liikennedatan valjastaminen analytiikan avulla palvelemaan entistä paremmin HSL:n liiketoimintaa ja sen tarjoaman joukkoliikenteen kehittämistä.

“Ovitapahtuma-analyysit kertovat meille, kuinka kauan bussin ovet ovat olleet auki tietyllä pysäkillä. Siitä näemme kuljettajan asiakaspalveluun käyttämän ajan. Ja jos bussi on paikkatiedon perusteella liikkeellä, mutta anturi näyttää oven olevan auki, pystymme informoimaan liikennöitsijää mahdollisesta teknisestä viasta”, havainnollistaa Laaksonen.

Liikennedata palvelee joukkoliikenteen kehittämistä
Nuori nainen katsoo Reittioppaasta reittiehdotuksia

Luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa muun muassa Reittioppaan käyttäjille

Analytiikka palvelee välillisesti suosittua Reittiopasta tuottamalla luotettavaa tietoa pysäkkien sijainneista tutkimalla joukkoliikennerekisterin suunnitellun pysäkkisijainnin ja ajoneuvojen todellisten pysähtymispaikkojen eroja. Näin varmistetaan, että Reittioppaan näyttämät ehdotukset ja matka-ajat pitävät paikkansa. Yhteistyössä kehitetyn HFP Analytics -palvelun avulla saadaan myös tieto siitä, jos jotkut ajoneuvot eivät lähetä GPS-sijaintidataa eivätkä siitä syystä näy reaaliaikaisesti Reittioppaassa.

Tämän lisäksi palvelu tuottaa dataa esimerkiksi HSL:n liikennöintisopimusten toteutumisen seurantaan ja niihin liittyvän laskutuksen hallintaan. Datan saatavuus suoraan Azuren pilvestä vähentää merkittävästi tarpeetonta datansiirtoa.

“Teknologia-tulosalueella kehitämme liikennedatan ja analytiikan palveluitamme HSL:n liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteisenä tavoitteenamme on joukkoliikenteen käytön kasvattaminen ennätyslukemiin tarjoamalla sujuvia matkustamisen ja liikkumisen palveluja. Analytiikka mahdollistaa sen tekemisen kustannustehokkaasti”, arvioi Laaksonen.