Kiinteistö- ja toimitilapalveluyhtiö ISS tarvitsi tehokkaan ja järjestelmällisen tavan tunnistaa digistrategiansa mukaisia asiakas- ja työntekijäkokemusta parantavia tekoälyn soveltamiskohteita sekä edistää niitä. 

Käyttötapauksen valinnassa painotettiin liiketoiminnallista arvoa sekä sitä, että dataa ja digitaalista koneanalysoitavaa materiaalia on runsaasti saatavilla. Toimintatavaksi valikoitui CGI:n asiantuntijoiden fasilitoima tekoälytyöpaja

Tekoälytyöpajassa tunnistettiin mahdollisuudet ja arvioitiin niiden toteutusvalmius

ISS tekoälytyöpaja

Ideoinnin kohteeksi valittu ISS:n olosuhde- ja kiinteistönvalvontaan liittyvä käyttötapaus avattiin tekoälytyöpajassa ensin toimintoketjuksi, josta sen jälkeen tunnistettiin konkreettisia tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia. Lisäksi arvioitiin ISS:n valmius saavuttaa tunnistetut mahdollisuudet sekä mitä käyttötapauksen toteuttaminen käytännössä edellyttää.

Työpaja oli hyvin valmisteltu ja fasilitoitu, minkä ansiosta lyhyessä ajassa saatiin paljon aikaan. 

Jenni Heinisuo CIO, ISS Palvelut Oy

Asiantuntijan johdolla etenevä fasilitoitu työpajatyöskentely on toimiva tapa edetä tekoälymatkalla

Lopputuloksena ISS sai olosuhde- ja kiinteistövalvonnan käyttötapaukselle määritetyt arvo- ja toimintoketjut, jotka sisältävät myös käyttötapaukseen liittyvät kyvykkyydet ja mittarit. 

 

Saimme työpajasta arvokkaita näkemyksiä siitä, miten tekoälyn avulla voidaan tuottaa lisäarvoa. Meillä on nyt yhteisymmärrys käyttötapauksesta, sen hyödyistä sekä valmiuksista edetä toteutukseen. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa tekoälyn hyödyntämistä ja uusien käyttökohteiden tunnistamista.

Marika Korhonen, Head of ISS Remote Engineering Center ja Tommy Nordberg, Head of Commercial Excellence & Marketing, ISS Palvelut Oy

 

 Lue lisää tekoälytyöpajoista

ISS AI workshop collaboration