Tekoäly ei ole enää pelkästään isojen toimijoiden etuoikeus. Teknologian kehittyminen tuo sen pikkuhiljaa osaksi arkipäiväämme. Pian se on kiinteä osa kaikkea tekemistämme, kaikilla toimialoilla ja jokaisessa organisaatiossa.

 

Mihin tekoälyä voi hyödyntää?

Tekoälyllä, jota myös AI:ksi usein kutsutaan, tarkoitetaan koneen kykyä jäljitellä inhimillistä ajattelua. Tekoälyksi määritellään yleensä ratkaisu, joka oppii ja kykenee ratkomaan ongelmia, jotka eivät ole ratkaistavissa rutiininomaisella laskennalla. Tekoälyratkaisu voi esimerkiksi sille opetettujen tapausten perusteella oppia tunnistamaan vakuutuspetokset tai rahanpesuyritykset tietyllä todennäköisyydellä.

Liiketoiminnassa termiä tekoäly käytetään nykyään varsin huolettomasti, ja se voi tarkoittaa asiayhteydestä riippuen mitä tahansa edistynyttä analytiikan sovellusta, kuten ennakoivaa analytiikkaa, tekstianalytiikkaa tai visuaalista analytiikkaa. 

Emme ole tunnistaneet yhtäkään toimialaa, jolla tekoälystä ei olisi hyötyä. Tekoälyn ja koneoppimisen perusymmärryksen hankkiminen ja testaaminen kannattaa aloittaa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin - se on nimittäin tullut jäädäkseen. 

Lue lisää: Mitä tekoäly on?

 

 

statistics-animaatio-cgi

ICE Labissa on käynnistymässä tekoälyn pilottihankkeita

Haluatko testata tekoälyä nopeasti ja kustannustehokkaasti?

Generatiivisen tekoälyn mallit pystyvät tuottamaan uutta sisältöä opetetun sisällön pohjalta ja mahdollistavat tuhansia käyttökohteita. Löytyykö sinulta sopiva käyttökohde, muttei riittävästi sisäisiä resursseja ideoiden testaamiseen? Ilmoita kehitysprojektisi mukaan ICE Labiin. Se on CGI:n uusi kokeilukulttuurin kasvualusta, jossa on käynnistymässä useita pilottihankkeita tekoälyyn liittyen.

Tutustu ICE Labiin ja ilmoita projektisi mukaan

Maisema Joensuun kaupungista talvella

Tekoälystä tuli pysyvä osa Joensuun kaupungin ostolaskujen käsittelyä

Joensuun kaupunki otti tavoitteeksi edistää automaatiota ja vähentää manuaalista työtä ostolaskujen käsittelyssä. CGI DataCycle360:n Purchase to Pay -ratkaisuun liittyen tarjoutui tilaisuus pilotoida tekoälyä, ja marraskuusta 2021 lähtien tekoäly on ollut tiliöinnissä ja reitityksessä organisaation päivittäisessä tuotantokäytössä.

Lue Joensuun kaupungin asiakastarina

Luonnon monimuotoisuutta edistetään tekoälyn avulla CGI:n ja Väyläviraston hankkeessa

Väylävirastolla on Suomen väyläverkosta satojen miljoonien kuvien tietovarasto, joka karttuu jatkuvasti monista eri lähteistä, kuten kelikameroista ja urakoitsijoilta. Kuvien automaattinen tunnistaminen ja löydösten kytkeminen esimerkiksi istutusten sijainneista kertoviin rekisteritietoihin mahdollistaa aiemmin havaitsemattomien vieraslajiesiintymien kartoittamisen ja leviämisen automaattisen seurannan.

Lue lisää Väyläviraston hankkeesta

Luonnon monimuotoisuutta edistetään tekoälyn avulla CGI:n ja Väyläviraston hankkeessa