Helsinki, 29.06.2022

IT-palveluyhtiö CGI on kehittänyt Väylävirastolle koneoppimisratkaisun haitallisten vieraslajien tunnistamiseen teiden varsilta. Haitalliset vieraslajit ovat yksi suurimmista uhista luonnon monimuotoisuudelle. Luonnon monimuotoisuus on koko olemassaolomme perusta, jota ilman ihmisen elämä ei ole mahdollista maapallolla.

”Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma; suurempi kuin yleisesti ehkä ymmärretäänkään. Esimerkiksi lupiini on kaikille jo niin tuttu, etteivät kaikki sen haitallisuutta enää edes tunnista. CGI:n ratkaisulla pystymme tunnistamaan väylien varsilta vieraslajeja, mikä auttaa meitä tulevaisuudessa kohdentamaan toimenpiteitä aiempaa tehokkaammin ja vaikuttavammin”, kertoo Väyläviraston ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen.  

CGI:llä on pitkä kokemus konenäköä hyödyntävästä analytiikasta ja sen uusista käyttömahdollisuuksista. Tämän kokemuksen tuominen ympäristöongelmien ratkaisemiseen kiinnosti Väylävirastoa, jolla on paljon erilaista kuva- ja rekisteriaineistoa.

 

Koneoppimisesta ohjausta niittokoneisiin

Väylävirastolla on Suomen väyläverkosta satojen miljoonien kuvien tietovarasto, joka karttuu jatkuvasti monista eri lähteistä, kuten kelikameroista ja urakoitsijoilta. Kuvien automaattinen tunnistaminen ja löydösten kytkeminen esimerkiksi istutusten sijainneista kertoviin rekisteritietoihin mahdollistaa aiemmin havaitsemattomien vieraslajiesiintymien kartoittamisen ja leviämisen automaattisen seurannan.

Hankkeen aluksi konenäölle opetettiin, mitä sen tulee tunnistaa.

”Kuvia pitää olla paljon erilaisia, mahdollisimman monesta eri kulmasta, jotta kone oppii hahmottamaan kasvien ominaispiirteet. Oppimisprosessi vaatii valtavasti toistoja. Vasta satojen kertausten jälkeen kone oppii tunnistamaan hyvinkin tarkasti halutut kasvit”, kertoo CGI:n data-analyytikko Jari Turkia.

Kuvatietovaraston kuvissa on mukana paikkakoordinaatit, joiden perustella CGI sijoittaa havainnot kartalle. Havainnot visualisoidaan ja rikastetaan tarvittavilla tiedoilla.

”CGI:n kehittämän ratkaisun tuottaman datan avulla tiedämme jatkossa paremmin, missä ja kuinka suurina esiintyminä vieraslajeja kasvaa."
- Marketta Hyvärinen, ympäristöasiantuntija, Väylävirasto 

”CGI:n kehittämän ratkaisun tuottaman datan avulla tiedämme jatkossa paremmin, missä ja kuinka suurina esiintyminä vieraslajeja kasvaa. Tältä pohjalta voimme tulevaisuudessa esimerkiksi ohjata niittojen aikataulun suunnittelua ja urakoitsijoiden töiden kohdentamista”, pohtii Marketta Hyvärinen.

”Luomamme kuvantunnistuspalvelu on suunniteltu siten, että se on laajennettavissa helposti myös muihin tarpeisiin. Tulevaisuudessa kuva-analytiikan keinoin voidaan esimerkiksi tarkistaa, vetävätkö sadevesiojat, mitkä liikennemerkit kaipaavat huoltoa tai missä on kelirikkoa”, suunnittelee Jari Turkia jatkumoa tulevaisuuden mahdollisiin hyödyntämiskohteisiin.

 

Konenäkö tunnistaa kasveja tien varrelta. Kuva: Väylävirasto
Konenäkö tunnistaa kasveja tien varrelta. Kuva: Väylävirasto.

 

Lisätietoa

Esa Luoto 

viestintäjohtaja, CGI Suomi 

050 380 5601 

esa.luoto@cgi.com

 

Lataa kuvia mediakäyttöön täältä