Kokonaisvaltainen työvuorosuunnittelu tukee asiakaslähtöistä palveluiden suunnittelua ja toteutusta

Kokonaisvaltaisen työvuorosuunnittelun avulla varmistamme, että jokainen muuttuva tekijä otetaan huomioon. Monimutkainen palapeli tarvitsee tuekseen työkaluja, joiden avulla yhteen sopivat palaset loksahtavat paikalleen.

Kartoitetaan yhdessä toiminnan tarpeet ja varmistetaan, että oikeat henkilöt ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Erityisesti terveydenhuollossa sekä hoiva- ja turvallisuustyössä, henkilöstön oikea resursointi on tärkeää. Kun työvuorosuunnittelu sujuu, tekijät ja tarpeet kohtaavat kaikissa tilanteissa.

Työvuorosuunnittelussa on otettava huomioon mm.

  • Toiminnan tarpeet, henkilöstön mitoitus ja taloudelliset resurssit
  • Tasapuolinen henkilöstöpolitiikka (lait, sopimukset, työntekijöiden oikeudet sekä yksilölliset tarpeet ja toiveet)
  • Henkilökunnan työn kuormitus, työn ergonomia ja muun elämän yhteensovittaminen
  • Epäsäännölliset työvuorot
  • Liikkuvan työn haasteet

Tutustu palveluihimme ja anna meidän auttaa organisaatiotasi!

 

Lue lisää CGI:n työvoimanhallinnan tuoteratkaisuista

Etsitkö asiakaspalvelumme yhteystietoja? Asiantuntijamme auttavat osoitteessa: servicedesk.titania.fi@cgi.com, puh. 010 302 3262

Työaikaratkaisuista apua käytännön toteutukseen

CGI tekee aktiivisesti yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa ja on kehittänyt Titania sähköisen asioinnin tukemaan ergonomista ja yhteisöllistä työvuorosuunnittelua. Sähköinen asiointi digitalisoi työvuorosuunnittelun ja tuo sen tähän päivään. Vuorotoiveet voidaan viedä selainsovelluksen kautta suoraan järjestelmään ja valmiit listat julkaista sähköisinä. Työaikoja voidaan raportoida ja tietoja voidaan ylläpitää kätevästi. 

Lue lisää sähköisestä asioinnista

Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelutehostaa toimintaa

Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun avulla organisaatio voi tehostaa toimintaansa ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun lähtökohta on toiminnan aiheuttama tarve; määritelty miehitys- ja osaamistarve sekä henkilöstön osaaminen/pätevyys ohjaavat työvuorosuunnittelua. Toisin sanoen suunnittelua tehdään asiakkaiden eli esimerkiksi sairaaloissa potilaiden tarpeiden lähtökohdista. 

Lue lisää toimintalähtöisestä työvuorosuunnittelusta

Yhteisöllisessä työvuorosuunnittelussa työntekijät ovat keskiössä

Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa sekä lisää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omiin työaikoihin. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu parantaa työtyytyväisyyttä ja vähentää vuorotyön haittoja.

Lue lisää yhteisöllisestä työvuorosuunnittelusta

Raportoinnilla kohti kokonaisuuksien johtamista

Titaniaan on julkaistu uusia visuaalisia raportteja, joilta näet kaiken tarvitsemasi tiedot työvuoroista helposti ja nopeasti. Ratkaisumme avulla hyödynnät ajantasaista tietoa päivittäisen päätöksenteon tukena. Voit tarkastella tietoa useista eri näkökulmista ja porautua kuvaajiin helposti tarkempia analyyseja varten. Lisäämällä ratkaisuun useita eri tietolähteitä laajennat ratkaisun analyysikyvykkyyttä.

Lue lisää raportoinnista

Optimoinnilla parhaat mahdolliset työvuorot

Työvuorosuunnittelun haasteena on ottaa huomioon toiminnan monet eri osa-alueet työntekijän näkökulmasta. Automatisoi ja hanki apua haastavaan lajiin.

Lue lisää optimoinnista

Mobiilisti missä ja milloin tahansa

Työntekijät kaipaavat joustavuutta ja helppoutta arkeen. Titania Mukana mobiilisovellus tuo joustavuutta työn tekemiseen. Titania Mukana työvuorojen kautta työntekijä selaa työvuorojaan mobiililaitteella ja työvuorotoiveet toiminnolla on helppo kirjata toiveita sekä lähettää ne suoraan esimiehelle hyväksyttäväksi.

Lue lisää

two women doctors looking at a pad

Käyttäjäystävällinen ja toiminnoiltaan joustava työvuorosuunnittelun ohjelmisto

Titania työvuorosuunnittelun ohjelmisto on kehitetty työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä sekä terveydenhuolto- ja hoiva-aloilla, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhainkodeissa, päiväkodeissa, palvelu- ja hoitolaitoksilla, apteekeissa, aluepelastuskeskuksissa sekä kotipalveluissa. Titania sopii julkisille ja yksityisille organisaatiolle.

Titania työvuorosuunnittelun ohjelmisto kuuluva suunnittelun ja laskennan osio sisältää mm. työaikapankin, kulunvalvonnan ja ergonomisen työaikasuunnittelun. Titaniaan on rakennettu lisäksi erilaisia toiminnanohjausliittymiä muun muassa sijaisvälitykseen, kotihoitoon, päivähoitoon ja perhepäivähoitoon.

Uudistuva Titania 2.0
  • Uudistuva Titania 2.0 on pilvessä (CGI Azure) toimiva työvuorosuunnittelun kokonaisratkaisu, joka tarjoaa eri rooleille esihenkilöstä työntekijään, suunnittelijaan ja HR-asiantuntijaan oman näkymän ja useita kunkin roolin arkea ja työn joustavuutta tukevia ominaisuuksia.

  • Titania 2.0:ssa on mm. automatisoitu optimoiva työvuorosuunnittelu, selainkäyttöinen itsepalveluportaali eri rooleille, eri päätelaitteille ja mobiiliin, näkymät ajantasaisiin työaikoihin ja työaikakorvausten seurantaan, työvuorotoiveiden kirjaus, työajan leimaaminen ja työntekijöiden osaamisten ylläpito.

Lue lisää