Työntekijät toimistossa

Henkilöstön tiedot saumattomasti hyödynnettävissä

HR Master -tiedot sisältää kaikki tarvittavat tiedot henkilöstöstä, ja sen toiminnallisuudet helpottavat tietojen hyödyntämistä. Järjestelmässä on monipuoliset haku- ja raportointimahdollisuudet, ja hakutulokset voidaan siirtää jatkokäsittelyyn Exceliin. Raportointia voidaan tehdä henkilötietojen lisäksi mm. organisaatiotiedoista ja organisaation työvälineistä. Organisaation työvälineiden käsittely ja seuranta helpottuvat, kun tiedot ovat yhdessä paikassa.

Lukuisat toiminnallisuudet

HR Master -tietojen käyttöoikeuksissa määritellään organisaation käyttäjäryhmät ja käyttäjäryhmälle sallitut järjestelmätoiminnot sekä kiinnitetään henkilö hänen rooliaan vastaavaan ryhmään. Järjestelmässä hallinnoidaan organisaation esihenkilö-alaisrakennetta ja tarvittaessa esihenkilökohtaisesti määritellään, minkä organisaation tietoja kukin esihenkilö pääsee selailemaan tai ylläpitämään. HR Masteriin sisältyy perustoiminnallisuuksia, kuten esihenkilön tiedot ja henkilön CV-tiedot, mutta siihen voidaan myös ottaa käyttöön lukuisia lisäosioita.

Toiminnallisuuksia tabletilla
Työpöytä ja tietokonevälineitä

Keskitetysti yhdessä paikassa

Henkilöstön tiedot sijaitsevat HR Masterin avulla yhdessä paikassa, ja henkilöstö voi myös itse ylläpitää omia tietojaan. HR Masterin avulla organisaatiomuutosten hallinnointi helpottuu ja tiedot saadaan joustavasti ja nopeasti erilaisia raportointitarpeita varten. Moninkertainen tallennustyö loppuu, kun ajantasaiset henkilötiedot välittyvät sähköisesti muille prosesseille tai tietojärjestelmille. Lisäksi manuaalityön väheneminen tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja parantaa tiedon oikeellisuutta.