Tutkimuksessa selvitimme, miten tulevaisuus haastaa työelämää

Tutkimus toteutettiin uudestaan keväällä 2023. Näkökulmamme työn murrokseen tutkimuksessa on kattava, koska tarkastelimme sekä organisaatioiden että työntekijöiden näkökulmia. Tutkimuksen tavoitteena oli syventää ymmärrystä suomalaisten työntekijöiden erilaisista asenteista, uskomuksista ja valmiuksista muutokseen, teknologiaan ja osaamiseen liittyen.

Edellisessä tutkimuksessa työn murrokseen liittyi vielä paljon epätietoisuutta, eikä sen merkitykseen tai ilmenemisen muotoihin oltu kaikissa organisaatioissa välttämättä herätty. Uuden tutkimuksen perusteella koko työväestön tasolla suomalaisten asenteissa on tapahtunut mielenkiintoisia painotusten muutoksia vuosien 2020-2023 välillä.

Iso kuva on säilynyt samankaltaisena: me suomalaiset arvostamme erityisesti työnantajan luotettavuutta, ja luottamuksen kokeminen työnantajaa kohtaan on hieman kasvanut vuodesta 2020. Työ myös innostaa hieman enemmän kuin vuonna 2020 eikä työn murros ei ahdista niin paljon kuin kolme vuotta sitten. Kuten aikaisemminkin, suurin osa suomalaisista kertoo yritysten arvojen olevan tärkeässä roolissa heidän valitessaan tulevaa työpaikkaa.

69 %

kokee, että heidän työpaikallaan luotetaan ihmisiin.

54 %

arvostaa lähiesihenkilön kykyä johtaa ihmisiä.

28 % 

kokee, että työelämän muutostahti on niin nopea, että on vaikea pysyä perässä.

Jos olet kiinnostunut tutkimuksesta laajemmin, saat raportin luettavaksesi täyttämällä lomakkeen tiedot. Saat linkin raporttiin sähköpostiisi. Jos aihe kiinnostaa laajemmin, tulemme mielellämme käymään tutkimustuloksia tarkemmin läpi kanssanne. Raportin lisäksi meillä on paljon syventävää tietoa työn murroksen eri ilmiöistä ja näiden esiintymisestä eri toimialoilla. Lue lisää muutoskonsultoinnin ja henkilöstöjohtamisen palveluistamme ja ota yhteyttä.

Sivuja Työn murros 2023 -raportista sekä raportin kansi

Näin tutkimme työn murrosta 

  • Työnantajien näkemyksiä kartoitettiin 31 ylimmässä johdossa toimivalta henkilöltä niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta. Kaikki haastateltavat olivat johtoryhmän jäseniä ja heidän edustamansa organisaatiot työllistävät yhteensä kymmeniä tuhansia henkilöitä.
  • Työntekijöiden näkökulmia selvitettiin kyselyllä, jonka kohderyhmän koko oli 1500 työssäkäyvää henkilöä kattavasti eri toimialoilta ja ikäryhmistä. Tämä on edustava näyte suomalaisista työntekijöistä.
Nainen puutarhassa