Petri Imberg

Petri Imberg

Vice President, Global Business Engineering

Arto Kuusinen

Arto Kuusinen

Vice President, Global Business Engineering

Perinteisesti yritysten liiketoiminta ja tietohallinto ovat toimineet erillään toisistaan – sekä prosessien että toisinaan myös tavoitteiden osalta. Vaikka trendi on muuttumassa, CGI:n vuosittain toteuttaman Voice of Our Clients -tutkimuksen mukaan edelleen vain 44 % johtajista arvioi liiketoiminta- ja IT-toimintojensa olevan yhdenmukaiset ja strategiaa tukevat. Vielä harvempi sanoo näiden toimintojen olevan hyvin integroituja strategian toteuttamiseksi.

Teknologiasta on kuitenkin tullut yhä keskeisempi osa liiketoimintaa, ja kasvavat odotukset digitalisaatiota kohtaan jatkaa makrotrendien kärjessä. Esimerkiksi tekoäly, automaatio ja toiminnan tehostaminen ovat tänä päivänä ylimmän johdon keskusteluteemana lähes kaikissa organisaatioissa.

Teknologia liiketoiminnan keskiössä

Ennen yrityksen liiketoiminnasta tuli tarpeen mukaan tilaus toteutettavaksi IT-osastolle. Yhteys näiden kahden välillä oli vain ajoittaista ja liiketoiminnan ohjaaminen erillään IT:stä oli sekä mahdollista että luonnollista. Kuilu syveni monessa organisaatiossa vielä entisestään 1980- ja 90-lukujen ulkoistusharjoitusten myötä. 

Viime vuosina tilanne on kuitenkin kääntynyt. Liiketoiminnan kilpailukyky on usein täysin kiinni siitä, miten nopeasti ja luotettavasti tarpeet voidaan täyttää ja ongelmia sekä valvoa että ratkaista teknologian avulla. Monissa organisaatioissa mietitään, mitä uusia palvelu- ja tulovirtoja digitaaliset ratkaisut voisivat synnyttää. Toiminnan virtaus on siis vaihtunut päinvastaiseksi: teknologiasta käsin suunnataan ja uudistetaan liiketoimintaa.

teknologia liiketoiminnan keskiössä

IT:n ja liiketoiminnan linjaus sekä asiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen on myös taloudellisesti järkevä ratkaisu. Budjetissa on helpompi pysyä eritoten pitkällä tähtäimellä, kun teknologiainfrastuktuuri rakennetaan ja kehitetään liiketoiminnan tavoitteet huomioiden. Yrityksellä tulisi olla yhteinen strateginen tiekartta, joka kuvaa, mihin organisaatio on matkalla. Tällöin on mahdollista tehdä oikeita valintoja, jotka eivät aiheuta tulevaisuudessakaan teknistä velkaa.

Kumppanien rooli muuttuu ja suhteet syventyvät

Tutkimuksemme mukaan sellaiset organisaatiot saavuttavat tavoitteet parhaiten, jotka linjaavat onnistuneesti IT:n ja liiketoiminnan, hyödyntävät ketteriä toimintamalleja ja ulottavat strategiansa myös kumppaniekosysteemeihin. 

Muutos vaatii tietysti aiempaa enemmän myös kumppaniorganisaatioilta. Kumppanien on oltava lähellä liiketoimintaa sekä kyettävä seuraamaan teknologiakehitystä ja organisaatioiden liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia eri toimialoilla. Jatkuva oppiminen ja joustavuus korostuvat siis entisestään tulevaisuudessa. Kyse ei ole pelkästään teknologiavalinnoista, vaan parhaiden mallien hyödyntämisestä niin, että kumppanuudet ja teknologiat tukevat yrityksen strategiaa.

Liiketoiminnan ja IT:n paremman yhteistyön tarpeesta on puhuttu jo vähintään 20 vuoden ajan. Viimeistään nyt on korkea aika lähteä kuromaan tätä kuilua umpeen ja kehittämään toimintatapoja, joiden kautta bisnestä tuetaan yhdessä.

 

----

 CGI:n Voice of Our Clients on vuosittainen tutkimus liiketoiminnan ja digitalisaation kehitystrendeistä eri toimialoilla globaalisti.

Kirjoittajista

Petri Imberg

Petri Imberg

Vice President, Global Business Engineering

Petri is a part of the Global Business Engineering team supporting and advising CGI’s clients on large and complex business transformations, mainly in Northern Europe. Petri has a strong background in Information Technology, he have been accountable for major change programs and have held several ...

Arto Kuusinen

Arto Kuusinen

Vice President, Global Business Engineering

"Vast majority of my 20+ years career, I have contributed to global management consulting, technology and outsourcing business. This chapter has provided broad perspective across multiple industries about global business transformation programs, technology implementations and services as well as outsourcing engagements. " Specialities: Consulting, technology, outsourcing business, ...