Harva kaupunki pystyy vastaamaan nykyisellä ICT-palvelujen järjestämismallillaan tulevaisuuden palvelutarpeisiin. Naantalissa tilannetta ratkottiin yhdessä CGI:n kanssa IT-toimintamallin selvityksen avulla.

Kaupunkien on tärkeää päivittää ja optimoida tietoteknistä perustaansa ja toimintamallejaan jatkuvasti, jotta ne pystyvät vastaamaan toiminnalle asetettuihin vaatimuksiin ja asukkaiden kasvaviin odotuksiin.

Samalla julkinen sektori kamppailee isojen muutosten kanssa. Yksi isoimmista haasteista on se, että yli kolmasosa julkisen sektorin väestä eläköityy seuraavan 10 vuoden aikana ja osaajapula on jo nyt osa monen kaupungin arkea.

Tämä oli koettu myös Naantalissa haastavaksi tilanteeksi. Kaupunki ei välttämättä pystyisi vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeisiin ja turvaamaan toiminnan jatkuvuutta pääosin omaan tuotantoon perustuvalla ICT-palvelujen järjestämismallilla. Samaan aikaan IT-organisaatio oli keskittynyt päivittäiseen palvelutuotantoon, jolloin kaupungin palvelualueiden toiminnan kehittämiselle ei jäänyt riittävästi aikaa. Asialle täytyi löytää ratkaisu.

 

IT-toimintamallin selvitys päätöksenteon tukena

Teimme Naantalin kaupungille toimintamalliselvityksen, jossa kartoitettiin kaupungin ICT-palvelut, niiden järjestämistavat ja kustannukset.

“Kunnissa ja kaupungeissa tietohallinto keskittyy usein operatiivisiin asioihin ja yksittäisiin hankkeisiin. Tulevaisuudessa IT-organisaatioiden tulisi kasvaa strategiseksi toimijaksi, jonka kyky ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja reagoida niihin joustavasti ratkaisee koko organisaation menestyksen. Hienoa, että Naantalissa tartuttiin toimeen”, CGI:n kehitysjohtaja Jussi Vira summaa tilannetta.

Kun nykytilanne oli kartoitettu, selvitimme kaupungin eri palvelualueiden odotukset sekä nykytoimintaan liittyvät riskit. Näiden pohjalta syntyi visio uudesta IT-toimintamallista, minkä avulla asiantuntijamme tekivät arvion uusista tuotantomalleista sekä parhaista käytännöistä ja niiden soveltamisten hyödyistä.

Kaupungin johto hyödynsi lopputulosta omassa päätöksenteossaan. Naantalissa ollaan tyytyväisiä CGI:n kanssa tehtyyn IT-toimintamallien analysointiin ja uudelleensuunnitteluun. Nyt Naantali pystyy aikaisempaa paremmin keskittymään kaupungin toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen.  

   Kuvituskuvassa asiantuntijat analysoivat IT-palveluiden tehostamispotentiaalia

   IT-TOIMINTAMALLIN SELVITYKSEN VAIHEET TIIVISTETTYNÄ:

   1. Nykytilan kartoitus

   2. Vision kirkastaminen

   3. Ehdotus uudesta toimintamallista

   Lasketaanko yhdessä sinun kunnallesi arvio IT-palveluiden tehostamispotentiaalista sekä palvelukustannusten tasosta suhteessa toimialan verrokkeihin?

   Lue lisää ja ota yhteyttä