14.06.2021

Nurmijärven kunta valitsi kilpailutuksen kautta konesali- ja kapasiteettipalveluiden toimittajakseen IT-palveluyhtiö CGI:n. Ulkoistuksen ansiosta Nurmijärvi voi panostaa kuntalaisten palvelujen digitaaliseen kehittämiseen aiempaa paremmin.

Yhä useampi Suomen kunta on Nurmijärven tapaan tilanteessa, jossa sote-uudistuksen myötä jopa noin kolmannes kunnan IT-osaston tuotannosta siirtyy uusille hyvinvointialueille. Nurmijärvellä tämä muutos oli tapahtunut jo aiemmin, kun sote-palvelut siirrettiin reilut kaksi vuotta sitten Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Samanaikaisesti kiristyvät vaatimukset tietoturvaa ja palveluiden digitalisointia kohtaan lisäävät paineita IT-palvelujen uudistamiseen.

”Kunnan IT-toiminnot ovat murroksessa sillä jo tänä päivänä valtaosa kunnan palveluista tukeutuu tavalla tai toisella digitalisaatioon, ja tulevaisuudessa digitalisoitumisaste tulee edelleen kasvamaan. Nurmijärvellä muun muassa tietoturvatavoitteet, palveluiden toimitusvarmuuden turvaaminen, kustannusten hallinta sekä tarpeet konesalitoimintojen kapasiteetin joustavasta säätelystä ovat ohjanneet siirtymistä ulkoistukseen. Toteutimme markkinakartoituksen ennen kilpailutusta, jonka perusteella kävi selväksi, että paras lopputulos saavutetaan nimenomaan palveluiden kilpailutuksen kautta”, taustoittaa Nurmijärven talousjohtaja Ville Rajahalme

Ulkopuolisen konsultin avulla toteutetussa kilpailutuksessa CGI tarjosi kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun, ja näin Nurmijärvi päätyi CGI:n toimittamaan hybridi-IT-ratkaisuun. Sen ansiosta Nurmijärvi pystyy paitsi saavuttamaan kustannussäästöjä myös tehostamaan palvelujensa kehittämistä kuntalaisille. Jatkossa palvelujen siirtäminen ja kehittäminen pilveen onnistuu helposti ja ketterästi, mutta data pysyy Suomessa CGI:n paikallisissa ympäristöissä.

”Ratkaisun ansiosta Nurmijärven ei tarvitse jatkossa ylläpitää omaa konesalia eikä investoida teknologiakehityksen vaatimiin laitteistoihin tai osaamisen kehittämiseen. Kunta pysyy IT-kehityksen kärjessä ilman omia suuria investointeja. Lisäksi palvelut ovat aina skaalattavissa, mikä tuo kustannussäästöjä”, CGI:llä kaupunki- ja kuntatoimialan palveluista ja liiketoiminnasta vastaava johtaja Sami Sulkko tiivistää ulkoistuksesta saatavia etuja.

”Yhä useampi kunta ja kaupunki on kehittämässä niin sanottuja Smart City -palveluja, joissa toimintaa ja palvelujen kehitystä johdetaan yhä enemmän tiedolla. Tämä edellyttää kuitenkin toimivaa perusinfrastruktuuria ja korkeaa suorituskykyä, minkä ylläpitäminen on harvalle kunnalle kannattavaa yksin”, Sulkko muistuttaa.

CGI:n yli 600 hengen julkishallinnon IT-tiimi on jakautunut maantieteellisesti hyvin eri puolille Suomea. CGI:llä on myös Nurmijärvellä vahva jalansija - yli 50 sen työntekijää asuu Nurmijärvellä. Esimerkiksi asiakkuuden tulevista infrapalveluista vastaava johtaja Janne Kosonen asuu itse Nurmijärven Klaukkalassa.

”Tiimille on erittäin motivoivaa, kun pääsee kehittämään oman kotikuntansa IT-palveluja ja voimme läheltä seurata toimintamme vaikuttavuutta. Palveluiden toimittajaroolin lisäksi olemme siis samalla myös käyttämässä niitä kunnan asukkaana”, Kosonen iloitsee.

Nurmijärven hankinnan ennakoitu kokonaishinta on noin miljoona euroa. Hankinta sisältää palvelin- ja kapasiteettipalveluiden lisäksi mahdollisuuden tilata asiantuntijapalveluita, pienkehitystehtäviä ja kehitysprojekteja osana palvelua.

Mediayhteydet
Esa Luoto
PR Lead, CGI Suomi
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpiin lukeutuva riippumaton IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiö. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on noin 77 500 konsulttia ja asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 11,16 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.fi.