Kuva Jussi Virasta

Jussi Vira

Kehitysjohtaja

Julkisen talouden tilanne on synkkä, väestö pienenee ja julkishallinnon organisaatioissa työtekijät eläköityvät kiihtyvällä tahdilla. Yhtälö on vaikea. Jos halutaan uusia tuloksia, pitää tehdä poikkeuksellisia ponnisteluja niiden saavuttamiseksi.

Organisaatiot, jotka lähtevät rohkeasti hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia, saavuttavat merkittäviä hyötyjä tehokkuuden parantamisessa, asiakastyytyväisyyden kasvattamisessa ja tuottavuuden nostamisessa.

 

Automaation ja tekoälyn mahdollisuudet haastavassa tilanteessa

Julkisen talouden tilanne ja kuntien talous on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina, myös Kunnallisjohdon seminaarissa. Suomen talouden kasvu ei ole jatkunut vuoden 2008 jälkeen ja syntyvyys on romahtanut, mikä tarkoittaa, että veronmaksajia tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävästi vähemmän.

Taloudellisten haasteiden lisäksi kuntia uhkaa työvoimapula jo lähivuosina. Kevan mukaan seuraavien 10 vuoden (2024–2033) aikana 23 % kuntien työntekijöistä eläköityy.

Toiminnan uudistamistarve voi olla myös mahdollisuus parantaa palveluja ja säästää kustannuksia, mikäli työvoiman tarvetta kyetään automaation kautta vähentämään. Jos eläköitymisestä johtuvasta poistumasta saadaan hyödynnettyä edes osa, pysyvä säästöpotentiaali on keskisuurissa kaupungeissa useita miljoonia.

 

Tekoälyn käyttökohteet innostavat innovoimaan

Erilaisia tekoälymenetelmiä ja niiden potentiaalisia käyttökohteita erilaisissa organisaatioissa on valtava määrä. Niinpä myös tekoälyn mahdollisuudet ulottuvat vielä paljon laajemmalle kuin moni ehkä tulee ajatelleeksi.

Organisaatiot voivat saavuttaa merkittäviä etuja tekoälyn hyödyntämisestä, mutta hyötyjen toteutuminen vaatii ennen kaikkea tietoisuuden kasvattamista ja rohkeutta lähteä uudistamaan toimintaa laajassa mittakaavassa.

Tekoälyn käyttökohteet auttavat hahmottamaan sen potentiaalia ja kevyet kokeilut kannustavat alkuun. Mittavien säästöjen saavuttamiseksi kaivataan kuitenkin strategista otetta ja laaja-alaista toiminnan tehostamista automaation avulla.

Tutustu tekoälyn 35 konkreettiseen käyttökohteeseen

 

Lähtökohdat tekoälyn hyödyntämiseen

Tekoäly ei ole pelkkää teknologiaa ja siksi tarvitset kokonaisvaltaisen lähestymistavan, johon yhdistyvät myös inhimilliset näkökohdat. Yhtä tärkeää on, että tekoälyyn sekä sen mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin suhtaudutaan käytännönläheisesti.

Lähtökohtana on arvioida mitä konkreettista hyötyä tekoälystä on organisaatiolle ja miten se liitetään osaksi työntekijöiden ja johdon arkea. Tekoälyprojektin onnistunut läpivienti vaatii aina myös hyvää ymmärrystä käytettävistä menetelmistä, jotta projektille asetetut tavoitteet kyetään saavuttamaan taloudellisesti, eettisesti ja juridisesti kestävällä tavalla.

Kun puhun tekoälystä asiakkaideni kanssa, nostan usein esiin viisi kysymystä aiheeseen liittyen. Nämä kysymykset auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistuneita tekoälyprojekteja.

Lue myös: Tekoälyn käyttöönotto oikein toteutettuna: Viisi kriittistä kysymystä

Oli ilo olla puhumassa näistä aiheista Kunnallisjohdon seminaarissa 2024. Mikäli haluat jatkaa keskustelua, miten tekoäly ja automaatio voivat auttaa kuntia selviämään tulevaisuuden haasteista, ole rohkeasti yhteydessä!

Kirjoittajasta

Kuva Jussi Virasta

Jussi Vira

Kehitysjohtaja

Osaamisalueitani ovat kuntien strateginen suunnittelu ja digitaalisen muutoksen johtaminen. Minulla on myös laaja-alaista käytännön kokemusta dataan ja tekoälyyn pohjautuvista ratkaisuista. Kuinka voisin olla avuksi?