Kaupungit ovat keskellä jatkuvaa muutosta. Turussa tietohallintostrategiaa haluttiin päivittää niin, että tietohallinto voi tukea kaupungin toiminnan uudistamista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kaupungit tasapainottelevat velvoitteiden ja rahoituksen kanssa. Talouden sopeuttaminen, tehokkuuden lisääminen ja normien purku ovat kaikkien huulilla. Tietoteknisen perustan ja tiedonhallinnan suunnitelmallinen kehittäminen edistää organisaatioiden taloudellisesti kestävää kasvua.

Tietohallintostrategia on kaupungin suunnitelma siitä, miten se kehittää ja hallinnoi tietojaan, tietojärjestelmiään ja tietotekniikkaansa. Tietohallintostrategian pitäisi tukea kaupungin toimintaa, palveluja, päätöksentekoa ja innovointia. Turun kaupungin tietohallintostrategiaa ohjaa kaupungin strategia.

Digipalvelut ja muutosketteryys etusijalle

Käynnistimme yhdessä Turun kaupungin kanssa strategiatyön syksyllä 2022. Kaupungin aikaisempi tietohallintostrategia (2017–2021) oli laadittu IT-organisaation kehittämistarpeiden näkökulmasta. Seuraavien vuosien tietohallintostrategia tekee tietohallinnosta mahdollistajan, joka vie kuntalaisten palveluja digitaaliseen muotoon. Se sisältää palvelujen digitalisoinnin ja tiedonhallinnan periaatteet sekä pilvipalvelujen käytön periaatteet ja linjausten toimeenpanon johtamisen.

Keskeisiä muutosvoimia tietohallinnon strategian päivityksessä olivat teknologinen kehitys, työ- ja elinkeinopalvelujen uudistus 2024, soteuudistus, kaupungin toiminta- ja johtamismalliuudistus, digitalisaatio sekä geopoliittinen epävarmuus. Paljon eri näkökulmia ja kokonaisuuksia oli siis otettava huomioon nykytilanteen ja tulevaisuuden tarkastelussa.

Rami Savila Turun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja

Kuvituskuvassa Aurajoen ranta ja rannassa kukkaistutukset Turku-kirjainten muodossa

Kuva: Samu Valleala

Pääkohtina uudessa tietohallintostrategiassa ovat: 

  • tietojohtamisen mahdollistaminen hyvällä tiedonhallinnalla
  • yhteisen asiakaskokemuksen mahdollistavan digitalisaation rakentaminen
  • muutosketteryyden parantaminen kehittämällä IT:n toimituskyvykkyyttä sekä
  • toiminnan muutosten tukeminen yhteisillä digitaalisilla alustoilla hyödyntäen valmiita tai rakentamalla uusia yhteiskäyttöisiä toiminnallisuuksia.

“Strategiatyön tuloksena syntyi yhteensä kahdeksan keskeistä tietohallinnon toimintaa ohjaavaa linjausta. Lisäksi laadimme periaatteet työnjaosta tietohallinnon, IT-palvelutuotannon ja liiketoiminnan välillä. Nämä linjaukset ja periaatteet on kirjattu päivitettyyn tietohallintostrategiaan. Turun kaupunki sai tiiviin ja selkeän kuvauksen tavoitteista, joita se on lähtenyt systemaattisesti jalkauttamaan”, tiivistää kehitysjohtaja Jussi Vira CGI:ltä.

Kun strategiatyö on tehty hyvin ja tarpeeksi laaja-alaisesti, toimeenpanokin on sujuvampaa. Tietohallintostrategiasta saadaan parhaimmillaan konkreettisia kehittämistavoitteita.

"IT:n tehtävänä on toteuttaa tietohallinnon tekemiä linjauksia, järjestää jatkuvat palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti ja tukea kaupungin palvelukokonaisuuksia IT-palvelujen elinkaaren eri vaiheissa. Päivitetyn tietohallintostrategian myötä tekemisen suunta on määritelty seuraaviksi vuosiksi etukäteen", linjaa IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen.

 

Kuvituskuvassa Anssi Pulkkisen & Taneli Rautiaisen teos: Meanderi (pyörätelineillä) 2020

Kuva: Heikki Räisänen

Kuvituskuvassa Vierailukeskus Joki sisältä

Kuva: Heikki Räisänen

VUOTEEN 2025 MENNESSÄ TURUN TAVOITTEENA ON:

  • kaupungin palvelujen digitalisoinnin nopeuttaminen paremman tiedonhallinnan kautta.
  • toiminnan tuottavuuden kasvattaminen automaatiolla ja digitalisaatiolla.
  • selkeä yhteinen kaupungin toiminnan ja digikehittämisen ohjaus- ja priorisointimalli.
  • osaamisen varmistaminen strategisilla kumppanuuksilla.
  • IT-palvelujen kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen.

Tutustu tarkemmin Turun kaupungin tietohallintostrategiaan 2022–2025 (pdf)