Jyväskylä on rakentamassa digitaalista kaupunkibrändiään sujuvien palveluiden ja osaavan henkilöstön varaan. Siihen liittyvää hallittua pilvisiirtymää lähdettiin viemään eteenpäin CGI:n ja Amazon Web Servicesin (AWS) kanssa AWS Migration Acceleration Program (MAP) -ohjelmalla.

Jyväskylän kaupungin strategiaa ohjaa vahva visio kasvavasta ja kansainvälisestä kaupungista, jossa digitaaliset palvelut ovat luontainen osa kunnan kehittyvää palvelutuotantoa.

Digitalisaatio mahdollistaa kuntalaisille asioiden itsenäisen hoitamisen palveluportaalien kautta, mutta myös sisäisesti joustavampia työskentelytapoja, tehokkaammat toimintaprosessit ja reaaliaikaiseen tietoon perustuvan johtamisen. Jyväskylän digilinjauksessa vilahteleva Smart City tarkoittaa puolestaan kokeilualustaa digitaalisille älykkäille kaupunkiratkaisuille.

Näitä maaleja kohti Jyväskylän kaupunkia luotsaa tietohallintojohtaja Tuukka Vepsäläinen, joka aloitti tehtävässään noin kaksi vuotta sitten. Vuonna 2022 laaditun Jyväskylän digiohjelman digipalvelun kehityskaarella ollaan parhaillaan menossa perusasiat kuntoon -stepin loppupuolella, mikä tarkoittaa integraatiota ja järjestelmien toimivuuden varmistamista.

“Digitalisaatiossa ei ole kyse pelkästään teknologiasta, vaan myös suuresta toiminnallisesta muutoksesta. Se tarkoittaa, että henkilöstön osaamista ja kyvykkyyksiä on kasvatettava”, muistuttaa Vepsäläinen.

 

MAP-ohjelmasta tukea pilveistämiselle

Lähtökohdat Jyväskylän digikiihdytykseen olivat hyvin perinteiset legacy-järjestelmineen ja pienimuotoisine digikokeiluineen. Laajamittainen näkemys isosta kuvasta puuttui, mikä rajoitti asioiden järkevää kehittämistä. Jyväskylän kaupungin digistrategian myötä tekemisessä on saatu uusi pykälä silmään. Suunnitelmat pilveistämisen osalta ovat jo käynnissä.

“Pilvi tuo mukanaan joustavuutta ja mahdollistaa nopeamman kehittämisen kuin perinteinen konesaliympäristö. Valitussa pilviratkaisussa on tärkeää löytää sellainen malli, missä kustannukset pysyvät kurissa ja tietosuoja-asiat on hoidettu niihin kohdistuvien vaatimusten edellyttämällä tavalla”, puntaroi Vepsäläinen.

Kuvituskuvassa kolme henkilöä keskustelee tietokoneen ääressä pilvipalveluista

Jyväskylän pilvisiirtymän askelmerkkien kartoittaminen aloitettiin vuoden 2022 lopulla yhdessä CGI:n ja AWS:n kanssa AWS Migration Acceleration Program (MAP) -ohjelmalla. Keväällä 2023 valmistuneiden tulosten perusteella Jyväskylällä on nyt entistä kokonaisvaltaisempi kuva siitä, mistä kaupungin toiminnoista pilveistäminen kannattaa aloittaa.

MAP-ohjelma auttoi meitä näkemään paremmin eri vaihtoehdot Jyväskylän kaupungin toimintojen pilvisiirtymälle. Kehityksen kannalta saimme myös tärkeää tietoa niistä kyvykkyyksistä, mitä meillä tällä hetkellä on ja mihin meidän on jatkossa panostettava.

Tuukka Vepsäläinen tietohallintojohtaja, Jyväskylän kaupunki

Kuvituskuvassa pyöräilijä kaupungissa

Moderni teknologia mahdollistaa uudenlaisia palveluita

Tietohallintojohtaja ei usko, että Jyväskylä muuttuu yhdessä yössä tai edes vuodessa täysiveriseksi digikaupungiksi, mutta perustan kuntoon laittaminen antaa hyvän lähtölaukauksen sellaiseksi kehittymiselle.

Pilveistäminen tarjoaa avaimet seuraavaan vaiheeseen siirtymiselle, mikä tarkoittaa selkeitä ja uudentyyppisiä toimintamalleja ja palvelukokonaisuuksia sekä prosessien automatisointia. Tämän jälkeen päästään kiinni innovatiivisiin palveluratkaisuihin ja edistyksellisen teknologian hyödyntämiseen.

“Pilveistämisen osalta tarkoituksena on edetä jo tämän vuoden puolella. Kyseessä on tärkeä harppaus kehityskeskeiseen suuntaan, missä digitalisaatiota hyödynnetään Jyväskylän kaupungin tarjoaman asiakas- ja henkilöstökokemuksen sujuvoittamiseksi”, sanoo Vepsäläinen.

CGI:n pilvipalveluiden kehitysjohtaja Matti Vesterisen mukaan oikein toteutettuna pilvipalveluiden käyttö on turvallista ja voi tuoda merkittäviä hyötyjä julkiselle sektorille.

"Pilvipalvelut mahdollistavat asiakas- ja henkilöstökokemukseltaan parempien palveluiden rakentamisen kaupunkilaisille moninkertaisella tuottavuudella perinteiseen teknologiaan verrattuna. Ne ovat myös avainasemassa digitaalisen resilienssin rakentamisessa ja tarjoavat muuttuviin tilanteisiin tärkeää joustavuutta ja skaalautuvuutta", Vesterinen summaa.