Kuvittele visionäärinen ja uudistumishaluinen organisaatio, jonka yli 8000 asiantuntijaa ei maailman ja työelämän muutos pelota. Päinvastoin he haluavat omalla toiminnallaan olla luomassa parempaa Suomea. Siirtyäkseen sanoista tekoihin organisaatio uudistaa ja ketteröittää määrätietoisesti strategista johtamistaan.

Toimintamallina integroivaan ja eteenpäin katsovaan tavoitejohtamiseen sekä strategian viemiseksi osaksi jokaisen työntekijän arkea on tavoitteisiin ja avaintuloksiin pohjaava OKR.

Kantavana voimana osallistaminen ja yhdessä tekeminen

Organisaation aiemmin käyttämä budjettiin pohjautuva strategisen johtamisen tapa ei ole ollut omiaan kannustamaan yhteisön sisäistä yhteistyötä, eikä vuosisykliin perustuva toimintamalli ole sopeutunut muutoksiin riittävän nopeasti. 

Nykyaikaisen strategian on kyettävä integroimaan laaja systeeminen kuva arjen toiminnasta ja asiakaskohtaamisista kumpuavaan yksityiskohtaiseen ymmärrykseen. 

"Strategian on oltava elävä kahdella tapaa. Ensiksikin sen on elettävä ajassa. Tätä varten me teemme jatkuvasti ennakointityötä, jolla haluamme ymmärtää muun muassa asiakkaiden tulevaisuuden odotuksia ja varaudumme toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Yhtä tärkeää on, että strategia elää arjessa ja konkretisoituu tekemiseksi. Hieno strategia ja ylevät tavoitteet ovat turhia, jos ne eivät näy käytännössä. Hyvä strategia ja yhteiset tavoitteet mahdollistavat tiimien itse- ja yhteisöohjautuvuutta. Ne myös edistävät kulttuurista kehitystä ja auttavat tiimejä hahmottamaan, miten päämääriin on järkevää pyrkiä."

OKR-malli sopii erinomaisesti nykyaikaiseen organisaatioiden johtamiseen

OKR-mallin perusajatus ja toimintatapa sopii erinomaisesti nykyaikaiseen organisaatioiden johtamiseen, ja se on sen vuoksi erittäin hyvä vaihtoehto myös tälle eteenpäin katsovalle organisaatiolle. 

Olemme valinneet yhteiset tavoitteet ja avaintulokset, joilla viemme strategiaa arkeen ja jotka kuvaavat hyvin konkreettisesti tavoittelemaamme strategista muutosta. Avaintuloksemme ovat mitattavia ja valittu nimenomaan strategiaa tukeviksi. Tulosten läpinäkyvyys auttaa meitä kehittymään ja oppimaan.

Muutosmatkaa taitetaan kumppanin kanssa

CGI:llä on kunnia olla kulkemassa organisaation rinnalla tässä yli 8000 työntekijää koskettavassa merkittävässä toimintatavan ja -kulttuurin kokonaismuutoksessa. Näin perustava muutos ei luonnollisestikaan synny hetkessä, vaan siinä tarvitaan systemaattisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Kyse on vuosien muutosmatkasta, jossa jokainen päivä opettaa aina jotain uutta ja haastaa löytämään yhä toimivampia ratkaisuja organisaation arjen erilaisiin tilanteisiin. 

Arvasitko jo, mistä organisaatiosta on kyse?

Kyseessä on Kansaneläkelaitos, Kela, joka näyttää omalla esimerkillään, miten perinteikäs toimija raivaa ennakkoluulottomasti tietä tulevaisuuden johtamiselle, työelämälle ja ennen kaikkea asiakkaiden yhä paremmalle palvelemiselle.

Artikkelin kommenttien takana on Kelan strategian valmistelusta ja strategiaprosessin toimivuudesta vastaava strategiajohtaja Heli Korhola

Kela esimerkin näyttäjänä

Lisätietoja: 
Toni Paloheimo, OKR- ja muutoskonsultti, CGI